Bobik
Albus

Hodowca: HR Strzelce
Typ odmiany: niskotaninowa
Forma wzrostu: tradycyjna (niesamokończąca)

Bobik Albus jest uznaną i sprawdzoną w warunkach klimatu Polski odmianą o średnim terminie kwitnienia i dojrzałości. To odmiana niskotaminowa, idealnie sprawdzająca się w żywieniu zwierząt. Odmiana Albus ma średnie wymagania glebowe. Odmiana bobiku Albus została nagrodzona Złotym Medalem Polagra w 2006 roku.

Najlepszy w żywieniu zwierząt!

  • Nagrodzony Złotym Medalem Polagra w 2006 roku
  • Przydatny do uprawy na terenie całego kraju
  • Dobry surowiec paszowy o wysokiej zawartości białka i najniższej zawartości substancji antyżywieniowych (tanin)
  • Odmiana o niskiej podatności na fusariozy i czekoladową plamistość
Pobierz ulotkę w PDF Zamów teraz!

Odmiana bobiku Albus jest odmianą o bardzo wysokiej odporności na wyleganie i dużej równomierności dojrzewania. Jej cechą charakterystyczną są kwiaty o barwie czysto białej.

Bobik Albus jest rośliną o wysokiej masie tysiąca nasion (MTN). Zawartość białka w nasionach bobiku Albus mieści w granicach ok. 29%, a zawartość tanin wynosi poniżej 0,1 mg/g suchej masy nasion.

Albus powinien być uprawiany jest na glebach dość żyznych, zwięzłych, o pH zbliżonym do obojętnego. Zaleca się kontrolę plantacji pod kątem wystąpienia mszycy burakowej i strąkowca bobowego, a także monitoring pod kątem wystąpienia czekoladowej plamistości.

Plonowanie
Poziom A1 (uprawa ekstensywna) 42,8 dt/ha
Poziom A2 (uprawa intensywna) 48,2 dt/ha
Plon białka 1 196 kg/ha
Stanowisko
Wymagania glebowe średnie do wysokich
Tolerancja na zakwaszenie gleby niska
Odporność na choroby
(skala 9-stopniowa)
Czekoladowa plamistość7,2
Askochytoza7,1
Rdza bobiku6,8
Wysokość roślin
106 cm (średnia) bobik Albus wysokość
Rozwój
(skala 9-stopniowa)
Wczesnośćśrednia
Liczba dni od siewu do początku kwitnieniaok. 66 dni
Długość wegetacjiok. 128 dni
Odporność na wyleganie7,8
Równomierność dojrzewania7,9
MTN540-590 g
Gęstość siewu i masa wysiewu*
termin optymalny
45-50 nasion/m2
(ok. 280-330 kg/ha)
*podana gęstość i masa wysiewu jest wartością orientacyjną i może ulec zmianie w zależności od warunków glebowych, terminu siewu oraz uzyskanej MTN i zdolności kiełkowania