Pszenica jara

 • pszenica jara brawura
  Pszenica jara
  jakościowa A
  Brawura
  Idealna dla gospodarstw ekologicznych
  Wysoki potencjał plonowania
  Bardzo dobra odporność na wyleganie
  Więcej o odmianie
 • pszenica lennox
  Pszenica jara przewódkowa
  elitarna E
  Lennox
  Polecana na słabsze stanowiska
  Tolerancyjna na okresowe susze
  Wysokie plonowanie
  Więcej o odmianie
 • pszenica jara odmiany mandaryna
  Pszenica jara
  jakościowa E/A
  Mandaryna
  Odmiana wysokojakościowa
  Bardzo dobra plenność
  Bardzo dobra zdrowotność
  Więcej o odmianie
 • pszenica jara Rusałka
  Pszenica jara
  jakościowa A
  Rusałka
  Wysoki plon i jakość ziarna
  Wczesny termin kłoszenia
  Rekomendacja do uprawy przez COBORU
  Więcej o odmianie
 • pszenica jara odmiana varius
  Pszenica jara
  jakościowa A
  Varius
  Niskie wymagania glebowe
  Wysoki potencjał plonowania
  Duża odporność na wyleganie
  Więcej o odmianie

Nasiona pszenicy jarej

Uprawa i siew pszenicy jarej

Pszenica jara jest jednym z najważniejszych zbóż uprawianych w Polsce. Ma największe wymagania glebowe spośród wszystkich gatunków zbóż. Czym należy się kierować przy wyborze odmiany pszenicy jarej, aby uzyskać wysokie i dobre jakościowo plony?

Materiał siewny pszenica jara: Pszenica jara plonuje nieco słabiej niż ozima, jednak przewyższa ją pod względem walorów gospodarczych. Krótszy okres wegetacji pszenicy jarej wpływa na niższe koszty uprawy. W momencie, gdy bazujemy na materiale siewnym wyprodukowanym we własnym gospodarstwie, odmiana jest już określona. W tym przypadku przeciwwskazaniem do takiego postępowania jest duże ryzyko porażenia plantacji chorobami, które wystąpiły w poprzednim sezonie wegetacyjnym. Pszenica jara kwalifikowana, czyli zakup kwalifikowanego materiału siewnego, który ma oznaczone parametry siewne (zdolność kiełkowania, masę tysiąca ziaren) i został profesjonalnie zaprawiony - jest o wiele korzystniejszym rozwiązaniem.

Stosowanie materiału siewnego kwalifikowanego zwiększa szansę na uzyskanie łanu z silnych, zdrowych roślin oraz zwiększenie plonu o nawet 25% w porównaniu z plonem uzyskanym z materiału siewnego wytworzonego we własnym gospodarstwie. Systematyczne korzystanie z nasion kwalifikowanych umożliwia korzystanie z postępu biologicznego i hodowlanego oraz umożliwia wybór odmian pszenicy jarej najbardziej odpornych i plennych, które są dostosowane do określonych warunków klimatyczno-glebowych. Do zalet związanych ze stosowaniem materiału kwalifikowanego zalicza się również możliwość zmniejszenia normy wysiewu nasion na 1 hektar.

odmiany pszenicy jarej

Pszenica jara kwalifikowana

Pszenica jara kwalifikowana: Stosowanie przez rolników kwalifikowanego materiału siewnego niesie ze sobą wiele korzyści: gwarancję jakości wykorzystanego materiału siewnego, możliwość wykonania precyzyjnego siewu pszenicy jarej, dostosowanego do odmiany i stanowiska, oraz oszczędności związane z mniejszą ilością nasion przeznaczonych do wysiewu. Niewątpliwym atutem jest też możliwość skorzystania z zaprawionego materiału siewnego, co gwarantuje właściwą zdrowotność pszenicy jarej, zmniejszenie ryzyka występowania groźnych chorób i szkodników, a w konsekwencji mniejsze wydatki związane z ochroną pszenicy jarej. Zyskujemy pewność uzyskania optymalnej obsady, szybkich i równomiernych wschodów zboża oraz wyrównanego rozwoju łanu i dojrzewania nasion. Ostatecznie dzięki kwalifikatowi osiągamy wysoką jakość plonów i co za tym idzie - łatwiejszą ich sprzedaż. W przypadku odmian pszenicy jarej, które są uprawiane przez wiele lat (z nasion niekwalifikowanych) w kolejnych latach plony maleją w związku z zachodzącymi zmianami genetycznymi, zmniejszeniem ich odporności na stresy środowiskowe oraz silniejszym porażeniem przez groźne patogeny, spowodowanym załamaniem się cech odporności.

Pszenica jara odmiany

Pszenica jara odmiany Uprawa tego zboża ma największe znaczenie na Podlasiu, na Pomorzu Zachodnim i Dolnym Śląsku. Oprócz odpowiednich warunków glebowych (dobra lub średnia gleba o pH 6 lub większym) istotny wpływ na wielkość plonów ma właściwy wybór odmiany. Obecnie w Krajowym Rejestrze znajduje się 1 odmiana pszenicy orkisz jarej, 1 odmiana pszenicy twardej jarej oraz 30 odmian pszenicy zwyczajnej jarej. Dodatkowo jako kraj będący w Unii Europejskiej mamy możliwość uprawy odmian wpisanych do Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych (CCA), w którym znajduje się większa ilość odmian, dostępnnych również na polskim rynku. Niektóre z nich, pomimo bardzo dobrego dopasowania do polskich warunkówagroklimatycznych nie są (i nie będą) zarejestrowane w polskim Krajowym Rejestrze głównie ze względów ekonomicznych (wysoki koszt rejestracji) oraz czasowych (badania rejestracyjne w najlepszym przypadku trwają minimum 2 lata), a więc w zdecydowanej większości nie będą brać udziału w Porejestrowym Doświadczalnictwie Odmianowym (PDO) i nie trafią na Listy Odmian Zalecanych (LZO) dla danego rejonu naszego kraju. Pomimo tego w ofercie odmianowej Golden Seeds znajdują się odmiany spoza Krajowego Rejestru. Są to odmiany sprawdzone w polskich warunkach i zalecane przez nas do uprawy. Wybór właściwej odmiany pszenicy jarej jest głównym czynnikiem, który wpływa na wzrost produkcji roślinnej. Postęp odmianowy dotyczy poprawy właściwości rolniczych odmian pszenicy jarej, jakości plonów oraz tolerancji odmian pszenicy jarej na czynniki biotyczne i abiotyczne. Do najważniejszych kryteriów, które decydują o wartości gospodarczej danej odmiany pszenicy jarej zalicza się: plenność, jakość plonu, wierność plonowania, przystosowanie do różnorodnych warunków uprawy oraz odporność na choroby, szkodniki i warunki pogodowe, jak również cechy morfologiczne.

pszenica jara odmiany

Nasiona pszenicy jarej

Parametry nasion pszenicy jarej: W momencie, gdy plon ma zostać przeznaczony na cele konsumpcyjne, najlepiej wybrać nasiona pszenicy jarej odpowiedniej do przerobu technologicznego. Pod uwagę bierze się wilgotność (do 15%), wyrównanie ziarna (na poziomie 75%), zanieczyszczenia (do 6%) i szkodliwość dla zdrowia (do 0,5%). Jeżeli plon pszenicy jarej ma zostać wykorzystany na paszę, należy zwrócić szczególną uwagę na plenność odmiany. Plon odmiany pszenicy o niższej klasie jakościowej często jest większy nawet o 10% od odmian elitarnych. Grupa E - pszenica elitarna, o najwyższej odporności na porastanie i wysokich cechach jakościowych. Mąka z elitarnych pszenic służy do polepszania jakości mąki z innych grup jakościowych. Grupa A - pszenica jakościowa, również o dużej odporności na porastanie i dobrych cechach jakościowych. Grupa B - pszenica chlebowa, mąka z tej pszenicy nadaje się do wypieku chleba. Podczas uprawy pszenic z tej grupy, przy dobrym prowadzeniu łanu bez problemu można uzyskać parametry ziarna kwalifikujące ją jako pszenicę konsumpcyjną. Grupa K - pszenica na ciqastka, Grupa C - pszenica, która nie kwalifikuje się do powyższych grup.

Pszenica jara materiał siewny

Pszenica jara materiał siewny: Odpowiedni wybór nasion pszenicy jarej to połowa sukcesu w drodze do uzyskania wysokich i dobrych jakościowo odmian. Kwalifikowany materiał siewny w produkcji polowej, jest jednym z kluczowych elementów, który zapewnia poprawę dochodowości oraz ograniczenie ryzyka uprawy pszenicy jarej. Pszenica jara kwalifikowana charakteryzuje się najwyższej jakości materiałem siewnym. Taki materiał siewny pszenica jara spełnia oczekiwania każdego plantatora. Nasiona pszenicy jarej kwalifikowane, w które chcą się zaopatrzyć rolnicy umożliwiają również wybór konkretnej odmiany, zalecanej dla danego obszaru kraju. Pszenica jara materiał siewny należy wysiewać możliwie jak najwcześniej, aby mogła dobrze się rozkrzewić i wytworzyć dużą ilość kłosów.