Jęczmień ozimy

 • Polecane odmiany
  Jęczmień ozimy
  wielorzędowy
  Quadriga
  Dobra zimotrwałość
  Tolerancja na gorsze stanowiska
  Silne krzewienie
  Więcej o odmianie

Materiał siewny jęczmienia ozimego

Wybór odpowiedniego materiału siewnego jęczmienia ozimego jest kluczowym czynnikiem wpływającym na osiągnięcie wysokich i jakościowych plonów. Golden Seeds oferuje szeroką gamę nasion jęczmienia ozimego, pochodzącego od sprawdzonych hodowców.

Zalety jęczmienia ozimego kwalifikowanego

Jakość materiału siewnego jęczmienia ozimego jest niesłychanie ważna, gdyż w znacznym stopniu wpływa na kondycję i parametry nasion podczas zbiorów. Specyfika głównych zastosowań jęczmienia nie pozwala na zaniżanie parametrów ziarna, dlatego plantatorzy powinni dbać o jego wysoką jakość, na każdym etapie. Wybierając jęczmień ozimy do siewu, należy postawić na nasiona kwalifikowane. Do argumentów przemawiających za takim rozwiązaniem z pewnością można zaliczyć:

 • większą odporność na choroby i ataki szkodników,
 • zwiększona zdrowotność, czyli mniejsze koszty na ochronę roślin,
 • pewność uzyskania właściwej obsady,
 • równomierne wschody i rozwój roślin,
 • pewność właściwego zaprawienia nasion.

Dobór odmiany jęczmienia ozimego

Odmiany jęczmienia ozimego dzielą się na browarne oraz paszowe. Różnią się potrzebami pokarmowymi oraz zawartością białka w ziarnie – jęczmień browarny ma większe zapotrzebowanie na azot i w efekcie wyższą zawartość białka.

odmiany jęczmienia ozimego

Jakie wczesne odmiany jęczmienia ozimego wybrać?

Przy wyborze wczesnych odmian jęczmienia ozimego warto kierować się plennością oraz tempem wzrostu początkowego, który nie powinien być zbyt wysoki, aby rośliny miały szanse na dobre przezimowanie.

Odmiany jęczmienia ozimego na słabe gleby

Jęczmień ozimy nie jest wymagający w kwestii gleby, jednak jest najmniej odporny na zakwaszenie gleby spośród wszystkich zbóż. Stanowisko wybrane pod jęczmień powinno mieć obojętny odczyn kwasowości. Niektóre odmiany jęczmienia ozimego posiadają podwyższoną odporność na niskie pH/kwasowość. Jest to niezwykle przydatna cecha, ponieważ jeżeli popatrzymy na mapę Polski, to okazuje się, że użytki rolne na terenie kraju mają w większości odczyn lekko kwaśny bądź kwaśny, czyli słabe warunki glebowe.

Jęczmień ozimy na późny siew

Optymalny termin siewu ma duże znaczenie dla osiągnięcia dobrych plonów. Późniejszy siew jęczmienia ozimego może prowadzić do mniejszej liczby kłosów oraz gorszego rozwoju roślin. Dlatego ważne jest dostosowanie terminu siewu do warunków klimatycznych i glebowych, a w przypadku konieczności opóźnienia siewu – dobór odmian do niego przeznaczonych.

Uprawa jęczmienia ozimego – co należy wiedzieć?

Terminy siewu jęczmienia ozimego

Optymalny termin siewu jęczmienia ozimego zależy przede wszystkim od rejonu uprawy. Ważne jest, żeby roślina ta jeszcze jesienią zdążyła się rozkrzewić. Generalną zasadą jest, że termin siewu jęczmienia ozimego powinien być wcześniejszy niż termin siewu innych zbóż ozimych.
Jęczmień ozimy doskonale znosi niedobór wody w okresie wiosennym, jest to więc doskonały wybór w rejonach, które dotykają okresowe susze. W zależności od odmiany jęczmienia ozimego oraz rejonu, optymalny termin na siew zwyczajowo przypada na drugą połowę września. Odpowiedni termin siewu jęczmienia ozimego ma kluczowe znaczenie dla zdrowego wzrostu i plonów.

nasiona jęczmienia ozimego

Głębokość siewu jęczmienia ozimego

Odpowiednia głębokość siewu jęczmienia ozimego ma wpływ na równomierne kiełkowanie i rozwój roślin. Powinna wynosić 2–4 cm w zależności od terminu siewu.

Gęstość siewu jęczmienia ozimego

Norma wysiewu jęczmienia ozimego zależy zarówno od terminu siewu, odmiany jak i stanowiska. Najważniejsze jednak, żeby wysiew jęczmienia ozimego nie był zbyt gęsty – jest to bowiem roślina, która się dobrze krzewi. Z kolei zbyt duża obsada roślin (na metrze kwadratowym) będzie wpływać na wyższe porażenie przez mączniaka prawdziwego, a w późniejszym okresie również na wyleganie.
Przykładowo, dla odmiany Quadriga będącej w ofercie Golden Seeds, zalecana norma wysiewu dla optymalnego terminu waha się między 250 a 300 ziarnami na metr kwadratowy.
Normę należy zmniejszyć o 10% zarówno przy siewie wczesnym, jak i opóźnionym.

Wysiew jęczmienia ozimego na hektar

Ilość nasion jęczmienia ozimego na hektar jest uzależniony od wielu czynników, takich jak gęstość siewu czyi charakterystyka odmiany. Optymalny wysiew powinien wynosić 120–160 kg/ha.

Plonowanie jęczmienia ozimego

Prawidłowa uprawa i pielęgnacja jęczmienia ozimego są kluczowe dla uzyskania zadowalających plonów. Staranna agrotechnika, ochrona przed szkodnikami i chorobami oraz odpowiednie nawożenie wpływają na wielkość i jakość plonów.

Nawożenie jęczmienia ozimego

Intensywna uprawa jęczmienia ozimego wymaga wykonania dwóch zabiegów z wykorzystaniem regulatorów wzrostu. Dla tej uprawy bardzo ważne jest również odpowiednie nawożenie fosforem i potasem. Te pierwiastki nie tylko wspomagają prawidłowe przezimowanie, ale również mają wpływ na równomierne dojrzewanie ziarna oraz optymalną zawartość białka.
Uprawiając jęczmień browarny, należy bardzo rozważnie przeprowadzać nawożenie azotowe – zbyt intensywne nawożenie może bowiem spowodować spadek jakości ziarna. Jest to czynnik, który negatywnie wpływa na wartość użytkową słodu jęczmiennego podczas wytwarzania piwa.

Opłacalność uprawy jęczmienia ozimego

Jęczmień jest jedną z najchętniej uprawianych roślin na świecie. Zastosowania tej rośliny są bardzo szerokie – pozyskuje się z niej paszę dla zwierząt, ale także jest to surowiec do produkcji kasz. W Polsce zdecydowanie częściej uprawiany jest jęczmień jary, głównie ze względu niższych kosztów ochrony roślin, choć jęczmień ozimy zawsze da wyższy plon. Jęczmień browarny ma wyższą cenę sprzedaży niż jęczmień paszowy. Poza tym koszt uprawy jest niższy, szczególnie gdy weźmiemy pod uwagę dawki nawożenia azotowego.

Gdzie kupić nasiona jęczmienia ozimego?

Materiał siewny jęczmienia ozimego najlepiej kupować u sprawdzonych producentów, oferujących nasiona kwalifikowane o określonych parametrach.

Ile kosztuje jęczmień ozimy?

Cena jęczmienia ozimego może się różnić w zależności od dostawcy, jakości nasion i odmiany. Koszt nasion od Golden Seeds można sprawdzić bezpośrednio na stronie internetowej głównego dystrybutora agrotechnika.co.
Odmiany jęczmienia ozimego polecane i dostępne w ofercie Golden Seeds
W ofercie Golden Seeds dostępna jest polecana odmiana jęczmienia ozimego wielorzędowego Quadriga z przeznaczeniem na paszę. Wyróżnia się dobrą zimotrwałością i zdolnością do krzewienia.

Bibliografia

 • Najewski, A. (2007). Jęczmień ozimy. Farmer, (13).
 • Nasalski, Z., Sadowski, T., & Stepien, A. (2004). Produkcyjna, ekonomiczna i energetyczna efektywność produkcji jęczmienia ozimego przy różnych poziomach nawożenia azotem. Acta Scientiarum Polonorum. Agricultura, 3(1), 83-90.
 • Noworolnik, K. (2008). Wpływ wybranych cech jakości gleby na plonowanie pszenicy ozimej i jęczmienia ozimego. Acta Agrophysica, 12(2 [162]).
 • Chrzanowska–Drożdż, B., & Kaczmarek, K. (2007). Plonowanie odmian jęczmienia ozimego w warunkach zróżnicowanej technologii uprawy. Fragmenta Agronomica, 24(3), 95.
 • Kurowski, T. P., Sadowski, T., Adamiak, J., & Borawska, M. (2004). Wpływ nawożenia azotem i stosowania fungicydu na nasilenie chorób jęczmienia ozimego. Acta Scientiarum Polonorum. Agricultura, 3(2).
 • Barczak, B., & Nowak, K. (2008). Skład aminokwasowy białka biomasy jęczmienia ozimego (Hordeum vulgare L.) w zależności od stadium rozwoju rośliny i nawożenia azotem. Acta Scientiarum Polonorum. Agricultura, 7(1).
 • Cwojdzinski, W., & Majcherczyk, E. (2002). Wpływ wzrastającego nawożenia azotem na produktywność i zawartość białka w ziarnie jęczmienia ozimego. Acta Scientiarum Polonorum. Agricultura, 2(01).
 • Leszczynska, D., & Noworolnik, K. (2005). Porównanie reakcji wielorzędowych i dwurzędowych odmian jęczmienia ozimego na poziom nawożenia azotem i termin siewu. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, 237, 39-49.
 • Czarnocki, S. (2013). Ocena energetyczna alternatywnych technologii przygotowania roli do siewu jęczmienia ozimego. Inżynieria Rolnicza, 17.
 • Leszczyńska, D., & Noworolnik, K. (2017). Plonowanie jęczmienia ozimego dwurzędowego w zależności od gęstości i terminu siewu. Fragmenta Agronomica, 34(1), 40-48.
 • Leszczynska, D., & Patkowski, K. (2016). Produkcyjność jęczmienia ozimego w Polsce w zależności od intensywności technologii uprawy. Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna, (1).
 • Żur, I., Dubas, E., Malaga, S., Janowiak, F., Janeczko, A., Rapacz, M., … & Wójcik-Jagła, M. (2019). Identyfikacja czynników determinujących odporność jęczmienia ozimego (Hordeum vulgare L.) na suszę i mróz. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, (286), 113-116.
 • Tratwal, A. (2005). Wpływ uprawy mieszanek odmian jęczmienia ozimego na ograniczenie występowania mączniaka prawdziwego (Blumeria graminis f. sp. hordei). Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, 235, 163-170.
 • Paradowski, A. (2012). Jęczmień ozimy odchwaść jesienią. Nowoczesna Uprawa, (09).
 • Sulek, A. (1990). Jęczmień ozimy uprawa i nawożenie. Agrochemia, (06).