POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

SERWISU WWW.GOLDEN-SEEDS.PL

wersja obowiązująca od 2 lipca 2018 r.

Definicje

 1. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.golden-seeds.pl,
 2. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta z Serwisu,
 3. Administrator – podmiot prowadzący Serwis, którym jest Agro Technika sp. z o. o. z siedzibą w Zielonej Pasłęckiej, adres: Zielonka Pasłęcka 23a, 14-400 Pasłęk, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000403461, NIP: 7432023342, REGON: 281371804, e-mail: biuro@agrotechnika.co.

Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest spółka Agro Technika sp. z o. o. z siedzibą w Zielonej Pasłęckiej, adres: Zielonka Pasłęcka 23a, 14-400 Pasłęk, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000403461, NIP: 7432023342, REGON: 281371804.
 2. Użytkownicy mają możliwość bezpośredniego kontaktu z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej: biuro@agrotechnika.co.

Pliki cookies

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikatowy numer.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
 4. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz partnerów.

Rodzaje stosowanych plików cookies

 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. Administrator wykorzystuje własne pliki cookies zamieszczane przez Serwis oraz cookies umieszczane przez podmioty trzecie, zatwierdzone przez Administratora, w tym cookies narzędzia Google Analytics, używane do analizy działań Użytkowników Serwisu w celach statystycznych.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  3. oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem usług takich jak remarketing lub inne rodzaje reklam opartych na zainteresowaniach.
 4. Użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w przeglądarce internetowej. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla plików cookies stosowanych w ramach Serwisu.

Modyfikowanie ustawień dotyczących cookies

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Blokowanie plików cookies zwiększa poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale niestety może prowadzić do problemów z wyświetlaniem niektórych witryn i dostępnością niektórych usług (usług dostępnych w ramach Serwisu).

Profilowanie

Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika przy pomocy profilowania (tj. zautomatyzowanego podejmowania decyzji, dokonywanego na podstawie danych przetwarzanych w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu). Administrator dokonuje profilowania na podstawie aktywności Użytkownika w Serwisie i poza Serwisem, przy wykorzystaniu plików cookies.

Profilowanie jest wykorzystywane w celu przedstawienia oferty marketingowej dopasowanej do indywidualnych preferencji Użytkownika.

Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem:
  1. danych o ruchu oraz statystyk dotyczących częstotliwości odwiedzin na stronach internetowych Administratora, w tym adresu IP użytkownika, URL stron odwiedzanych przed wizytą na stronie Administratora, URL stron odwiedzanych po wizycie na stronie Administratora oraz informacji o odwiedzanych stronach,
  2. statystyk na temat liczby wejść na stronę Serwisu oraz odsłon strony,
  3. informacji z plików cookies.
 2. Administrator nie jest w stanie bezpośrednio określić tożsamości Użytkownika na podstawie danych o ruchu oraz statystyk dotyczących korzystania z Serwisu.
 3. Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Użytkownika.
 4. Zgoda może zostać wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zawartości Serwisu.
 5. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć lub zmienić zakres wcześniej wyrażonej zgody na wykorzystywanie w Serwisie plików cookies oraz usunąć je ze swojej przeglądarki.
 6. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są:
  1. w zakresie i celu niezbędnym do utrzymania kontaktu z Użytkownikiem, na jego żądanie,
  2. w zakresie i celu niezbędnym do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub partnerów Administratora, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą, w szczególności do celów marketingu bezpośredniego.
 7. Podstawa przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest związana z celem tego przetwarzania. W zakresie promowania usług lub produktów podstawą jest prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest marketing bezpośredni usług i produktów.
 8. Administrator przetwarza dane osobowe do czasu wygaśnięcia tego interesu lub wniesienia skutecznego sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.
 9. W związku z funkcjonowaniem Serwisu Administrator nie przekazuje danych osobowych Użytkowników do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy).
 10. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkowników innym podmiotom w celach związanych z obsługą Serwisu, a także w związku z wykonaniem zadań reklamowych, przy czym podmioty te nie będą uprawnione do używania danych Użytkowników we własnym zakresie.
 11. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron WWW. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Zalecane jest, aby po przejściu na inne strony zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Serwisu www.golden-seeds.pl.

Uprawnienia osób, których dotyczą dane osobowe

 1. Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora:
  1. uzyskania informacji o przetwarzaniu jej danych osobowych,
  2. dostępu do dotyczących ich danych osobowych,
  3. sprostowania danych nieprawidłowych lub uzupełnienia danych niekompletnych,
  4. usunięcia dotyczących ich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania,
  5. przenoszenia danych.
 2. Użytkownik ma prawo do:
  1. wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym wobec profilowania,
  2. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych Użytkownika narusza przepisy prawa.
 3. Administrator zastrzega, że w przypadku braku możliwości bezwzględnej identyfikacji osoby, na przykład w związku z zakresem podanych przez nią danych, może odmówić podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą informując o tym tą osobę, chyba że osoba ta dostarczy dodatkowych informacji pozwalających ją zidentyfikować.
 4. W razie wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania w celach marketingowych lub profilowania sprzeciw jest uwzględniany. Administrator danych może jednak pozostawić w zbiorze dane identyfikujące osobę fizyczną wyłącznie w celu uniknięcia ponownego wykorzystania danych tej osoby w celach objętych sprzeciwem.