Pszenica ozima

 • IS Spirella pszenica
  Pszenica ozima oścista
  elitarna E
  IS Spirella
  Tolerancja na susze
  Bardzo wczesna
  Wysoka zawartość białka i glutenu
  Więcej o odmianie
 • pszenica ozima treffer
  Pszenica ozima
  chlebowa B
  RGT Treffer
  Bardzo wysoki i stabilny plon ziarna
  Bardzo dobra zimotrwałość
  Doskonała adaptacja
  Więcej o odmianie
 • pszenica ozima odmiany Rotax
  Pszenica ozima
  chlebowa B
  Rotax
  Bardzo wysoki plon
  Wysoka zdrowotność
  Bardzo dobra zimotrwałość
  Więcej o odmianie
 • pszenica odmiany Kalman
  Pszenica ozima
  jakościowa A/B
  Kalman
  Wysoka zimotrwałość
  Wysoka zdrowotność
  Do uprawy ekstensywnej i intensywnej
  Więcej o odmianie
 • pszenica ozima Artist
  Pszenica ozima
  chlebowa B
  Artist
  Dobra zimotrwałość
  Bardzo wysoki poziom plonowania
  Szeroko zalecana w Polsce
  Więcej o odmianie
 • pszenica ozima Balitus
  Pszenica ozima
  jakościowa A
  Balitus
  Bardzo wysoka zimotrwałość
  Wysoki plon ziarna
  Bardzo wysoka odporność na wyleganie
  Więcej o odmianie
 • pszenica Patras
  Pszenica ozima
  jakościowa A
  Patras
  Szeroko rekomendowana w Polsce
  Wysoki plon i jakość ziarna
  Bardzo dobra zdrowotność
  Więcej o odmianie
 • pszenica ozima ponticus
  Pszenica ozima
  elitarna E
  Ponticus
  Wysokie i stabilne plonowanie
  Doskonała jakość ziarna
  Wysoka zdrowotność liści
  Więcej o odmianie
 • pszenica ozima cesario
  Pszenica ozima
  jakościowa A
  RGT Cesario
  Wysokie plonowanie
  Wysoka odporność na wyleganie
  Odmiana wczesna
  Więcej o odmianie
 • pszenica odmiany Rivero
  Pszenica ozima
  chlebowa B
  Rivero
  Bardzo wysoka odporność na wyleganie
  Dobre wykorzystanie azotu
  Tolerancja na opóźniony termin siewu
  Więcej o odmianie
 • pszenica Rumor
  Pszenica ozima
  chlebowa B
  Rumor
  Bardzo wczesna
  Wysoki i stabilny potencjał plonowania
  Dobra zimotrwałość
  Więcej o odmianie
 • pszenica ozima Spontan
  Pszenica ozima
  jakościowa A/B
  Spontan
  Wysokie plonowanie
  Przydatność do monokultury
  Wybitna zdrowotność
  Więcej o odmianie
 • pszenica Tobak
  Pszenica ozima
  chlebowa B
  Tobak
  Tolerancja na okresowe susze
  Bardzo wysoki potencjał plonowania
  Idealna na słabsze stanowiska
  Więcej o odmianie

Jedną z najpopularniejszych upraw zbóż zarówno w Polsce, jak i w Europie jest pszenica ozima. Każdego roku polscy rolnicy wysiewają ponad 2 miliony hektarów tego zboża a powierzchnia zasiewów stale rośnie. Mimo tak ogromnego areału, przeciętne zbiory z każdego hektara nie przekraczają 50 dt (według danych GUS), w Wielkiej Brytanii wartość ta wynosi około 80 dt/ha. Różnica ta w znacznym stopniu wynika od zastosowanej odmiany oraz od jakości materiału siewnego. Materiał nawet najlepszych odmian, ale bez profesjonalnego przygotowania – oczyszczenia, selekcji, zaprawy, ale przede wszystkim – rozmnożenia, traci na jakości.

Żeby w pełni wykorzystać potencjał genetyczny jaki posiada materiał siewny, pszenica ozima powinna być w odpowiedni sposób przygotowana do siewu. Oczyszczenie nasion na profesjonalnym, specjalistycznym sprzęcie, ich selekcja oraz uszlachetnianie zapewnia równomierne wschody. Tak rozmnożona i przygotowana pszenica nie traci również genetycznie wypracowanej odporności na choroby – mączniak prawdziwy, fusarioza kłosów, rdze i septoriozy. W ofercie Golden Seeds znajduje się tylko kwalifikowany materiał siewny z pierwszego rozmnożenia (stopień C1), wysiew nasion z naszej hodowli to potwierdzona laboratoryjnie pewność bezpieczeństwa oraz doskonałej czystości.

kwalifikowany materiał siewny

Jaką odmianę pszenicy ozimej wybrać i którymi parametrami kierować się podczas wyboru? Nasiona pszenicy oferowane przez Golden Seeds to odmiany pochodzące od najlepszych hodowców, które sprawdzamy na własnych glebach. Wybór odpowiedniej odmiany powinien być podyktowany szeregiem świadomych analiz, nasze wieloletnie doświadczenie w branży nasienniczej zaowocowało w kompletnej ofercie nasion pszenicy do wszystkich zastosowań. Bardzo ważnym kryterium przy wyborze odmiany pszenicy ozimej powinna być klasa bonitacji gleby, na której nasiona będą wysiane, a także jej zakwaszenie. Techniczne parametry odmiany określają wymagania glebowe oraz tolerancję na zakwaszenie. Oprócz przeznaczenia ziarna, powinny to być główne wyznaczniki wyboru odmiany, szczególnie przy dominujących glebach słabych. Pszenica ozima na słabsze gleby ma większą tolerancję na niedobór niektórych składników odżywczych w glebie, często również lepiej znosi okresowy stres. Charakterystyka jakościowa jest również bardzo ważna, pozwala bowiem określić przeznaczenie ziarna – wskaźnik sedymentacyjny pozwala określić przeznaczenie spożywcze (piekarnicze, paszowe itd.). Pszenica jakościowa przeznaczona do celów piekarniczych powinna się ponadto cechować odpowiednią liczbą opadania. Oceniając odmianę podaje się również zawartość białka, glutenu oraz wydajność mąki wraz z objętością chleba ze 100g. Warto mieć świadomość, co oznaczają te wskaźniki, bowiem mają one wpływ na cenę uzyskaną w skupie ziarna.

Dla wielu rolników najważniejszym parametrem przy wyborze odmiany pszenicy ozimej jest jej potencjał plonowania, a więc wyniki badań odmianowych w regionie określające wysokość plonów osiągniętych przez odmianę w latach poprzednich. Badania takie przeprowadza Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, a ich wyniki dostępne są nieodpłatnie w internecie. Potencjał plonowania oczywiście różni się w zależności od warunków glebowych czy pogodowych, jednak analiza wyników z poszczególnych lat i regionów pozwala określić stabilność plonowania.

nasiona pszenicy

Wybierając nasiona pszenicy ozimej należy również zwrócić uwagę na parametry mające wpływ na agrotechnikę – jak na przykład odporność na choroby, wyleganie oraz porastanie, zimotrwałość czy wysokość rośliny. Odporność na choroby pozwala na ograniczenie użycia fungicydów w uprawie, dziewięciostopniowa skala określa poziom odporności odmiany na choroby zbóż. Znajomość odporności odmiany pszenicy ozimej pozwala określić na jakie choroby i w jakich okresach roślina będzie szczególnie zagrożona, a więc kiedy należy szczególnie często lustrować uprawę. Zimotrwałość odmiany ma ogromne znaczenie w warunkach klimatycznych gdzie występują bardzo mroźne zimy. Każdego roku w Polsce rolnicy zmagają się z wymarznięciami ozimych odmian pszenicy, skala problemu jest duża – straty sięgają setek milionów złotych. Stosowanie odmian o wysokiej zimotrwałości zwiększa szansę na przetrwanie uprawy.

Wysokość rośliny oraz jej naturalna odporność na wyleganie to parametry bardzo ważne w rejonach, gdzie występują silne wiatry oraz obfite deszcze. Odmiany niższe są bowiem odporniejsze na wyleganie, nie oznacza to jednak że nie wymagają stosowania regulatorów wzrostu. Regulacja pszenicy jest bardzo ważnym zabiegiem agrotechnicznym który nie tylko wzmacnia łodygę rośliny, jest to również duże ułatwienie podczas późniejszych zbiorów.

Na terenach położonych niedaleko lasów czy terenów łowieckich, dobrym rozwiązaniem może się okazać wysiew pszenicy ościstej. Rośliny odmian ościstych są mniej atrakcyjne dla zwierzyny leśnej, jak na przykład dla dzików czy saren, które potrafią powodować straty w plonie. Ości drażnią podniebienie dzikiej zwierzyny, która szybko zniechęca się przed wyjadaniem ziarna.