Groch siewny

 • groch siewny odmiany Astronaute
  Groch siewny
  ogólnoużytkowy
  Astronaute
  Dobra kombinacja cech użytkowych
  Wysoki potencjał plonu nasion i białka
  Odporność na wyleganie
  Więcej o odmianie
 • groch salamanca
  Groch siewny
  ogólnoużytkowy
  Salamanca
  Wyjątkowo odporny na wyleganie
  Bardzo wysoki plon nasion i białka
  Łatwość omłotu - odmiana "stojąca"
  Więcej o odmianie

Materiał siewny grochu siewnego

Materiał siewny grochu siewnego odgrywa fundamentalną rolę w osiągnięciu udanego plonu. Wybór odpowiedniego materiału zapewnia dobre parametry odmiany, a certyfikaty potwierdzające czystość i zdolność kiełkowania są gwarancją wysokiej jakości nasion. Odmiany grochu siewnego kwalifikowanego charakteryzują się szeregiem korzyści, które przyczyniają się do osiągnięcia lepszych wyników uprawy.

Zalety grochu siewnego kwalifikowanego

Groch siewny kwalifikowany ma wiele zalet, które czynią go atrakcyjnym wyborem dla rolników. Przede wszystkim pochodzi z pierwszego rozmnożenia, co gwarantuje jego najlepsze parametry.
Wyróżnia go zwiększona tolerancja na niekorzystne warunki środowiskowe, co wpływa na stabilność i jakość plonów.

Dobór odmiany grochu siewnego

Odmiany grochu siewnego charakteryzują się dużą różnorodnością i tym samym zróżnicowaną przydatnością w zależności od kierunku uprawy i wykorzystania (m.in. jadalne, na paszę, jako suche nasiona i zielonkę). Wyniki badań odmian rejestrowanych w ostatnich latach potwierdzają postęp hodowlany, związany ze wzrostem potencjału plonowania, poprawą odporności odmian na choroby oraz wyleganie. Szczególnie polecanym grochem jest stojąca odmiana Salamanca, która plonuje na poziomie 5 t/ha w Polskich warunkach klimatycznych.

odmiany grochu siewnego

Jakie wczesne odmiany grochu siewnego wybrać?

Wczesne odmiany grochu siewnego powinny wyróżniać się szybkim rozwojem początkowym oraz wysoką plennością.

Odmiany grochu siewnego na słabe gleby

Groch siewny daje najlepsze plony na glebach o odczynie zbliżonym do obojętnego lub lekko kwaśnym o wysokiej zawartości próchnicy i dobrych warunkach wodno-powietrznych. W przypadku słabszych gleb, należy wybierać odmiany grochu siewnego o niskich wymaganiach glebowych i wysokiej tolerancji na susze.

Groch siewny na późny siew

W niektórych przypadkach z różnych powodów konieczne może być opóźnienie terminu siewu. Jest to niewskazane ze względu mniejszą dostępność wody oraz silniejszy wegetatywny rozwój, jednak konsekwencje nie są aż tak znaczące. Przy późnym siewie grochu siewnego warto wybrać odmiany do tego przystosowane.

Uprawa grochu siewnego – co należy wiedzieć?

Groch siewny jest rośliną łatwą w uprawie i prowadzeniu łanu, a dobrze dobrana odmiana jako wynik wieloletniej pracy hodowlanej pozwala na bezproblemowy, łatwy zbiór i uzyskanie wysokiego plonu nasion, przy ograniczonych nakładach finansowych (szczególnie na nawożenie azotowe). Wyższa stabilność plonowania i konkurencyjność wobec chwastów niż w przypadku łubinów i bobiku, a także idealne dopasowanie do warunków klimatycznych Polski – czego brakuje w przypadku soi, stawiają groch siewny jako numer jeden pośród roślin strączkowych.
Dodatkowo, groch jest bardzo dobrym „przerywnikiem” w towarowej uprawie zbóż. Pozostawia bardzo dobre stanowisko, wcześnie zwalnia pole, pełni rolę fitosanitarną, fitomelioracyjną strukturo- i próchnicotwórczą, a także jest prosty i przede wszystkim tani (brak nawożenia N) w uprawie i ochronie, stając się idealnym przedplonem zwłaszcza dla roślin ozimych.
Groch jest najlepszym przedplonem zarówno dla rzepaku i pszenicy ozimej ale i też dla jęczmienia ozimego. Ma również podobne wymagania odnośnie stanowiska. Po zbiorze, jako słoma i masa korzeniowa pozostawia w glebie do 20 kg fosforu, do 80 kg azotu, do 60 kg potasu oraz ok. 50 kg wapnia i ok. 10 kg magnezu na 1 ha.

Przygotowanie grochu do siewu

Nasiona grochu przed siewem warto zaszczepić bakteriami brodawkowymi przy pomocy nitraginy lub innych preparatów zawierających symbiotyczne bakterie brodawkowe. Nawożenie grochu siewnego ogranicza się do stosowania potasu i fosforu. Na 1 tonę nasion, groch pobiera 15–20 kg P2O5 oraz 35–45 kg K2O.
Z racji symbiozy roślin strączkowych z bakteriami brodawkowymi mającymi zdolność do wiązania azotu atmosferycznego, nawożenie azotem może być całkowicie wykluczone. Jednak aby maksymalnie wykorzystać potencjał grochu, zaleca się zastosowanie 20–30 kg N przedsiewnie lub „pod korzeń” siewnikiem, który umożliwia aplikację nawozu podczas siewu. Tzw. dawka startowa azotu, ma za zadanie odpowiednie odżywienie młodych roślin do czasu, aż symbioza z bakteriami osiągnie pełnię swojej funkcjonalności (w ok. 3 tygodniu wegetacji).

Terminy siewu grochu siewnego

Groch siewny kiełkuje już w temperaturze 2-3 stopni C, dlatego siew powinien być wykonany tak szybko jak to jest możliwe. Niska temperatura po siewie przyczynia się do lepszego ukorzenienia się roślin, a także umożliwia przejście procesu jaryzacji – procesu niezbędnego do wejścia w generatywną fazę rozwoju, co w konsekwencji wpływa na wysokość uzyskanego plonu nasion.

nasiona grochu siewnego

Głębokość siewu grochu siewnego

Głębokość siewu grochu siewnego wynosi od 4–5 cm (gleby ciężkie) do 6–8 cm (gleby lekkie), ma to związek z hypogeicznym kiełkowaniem (liścienie pozostają pod ziemią) grochu. Dodatkowo, taka głębokość chroni kiełkujące rośliny przed działaniem herbicydów doglebowych stosowanych zaraz po siewie.

Gęstość siewu grochu siewnego

Wielkość nasion oraz odstępy między nimi mają wpływ na uzyskany plon. Optymalna obsada roślin dla odmian jadalnych wynosi 80–120 kiełkujących nasion na 1m2. Odmiany pastewne wysiewa się w nieco niższym zagęszczeniu – 75–100 kiełkujących nasion na 1m2. Stojący groch Salamanca, zgodnie z zaleceniami hodowcy, umożliwia wysiew w gęstości 70–80 roślin/m2 co przyczynia się również do niższego kosztu obsiewu 1 ha w porównaniu do innych odmian.

Siew grochu siewnego na hektar

Norma wysiewu grochu siewnego  zależy od parametrów kwalifikowanego materiału siewnego takich jak masa tysiąca nasion, zdolność kiełkowania i czystość. Z reguły w przypadku grochów wynosi ona 220–280 kg/ha (stojący groch Salamanca – 180–230 kg/ha).

Zbiór grochu siewnego

Zbiór grochu siewnego od zawsze stanowił problem ze względu na podatność odmian na wyleganie, czyli położenie łanu związane z niekorzystnymi czynnikami atmosferycznymi, genetycznymi, agrotechnicznymi lub pojawiającymi się chorobami. Groch stojący jest alternatywą w wysiewie dla zbóż jarych. Odmiany grochu stojącego nie wylegają, co jest bardzo korzystną cechą zwłaszcza, jeżeli chodzi o zbiór, który należy przeprowadzić, gdy 80–90% nasion jest w pełni dojrzałych.
Korzystnie wychodzi również zbiór grochu przy nieco wyższej wilgotności nasion wynoszącej 16–17%. Nasiona takie są bardziej sprężyste i mniej pękają podczas zbioru i przesypywania, co w znacznym stopniu ogranicza uszkodzenia. Należy jednak pamiętać, że do dłuższego przechowywania nasiona powinny mieć wilgotność poniżej 15%. W przypadku grochu stojącego rośliny tworzą silny i zwarty łan, dzięki czemu jego zbiór jest niezwykle szybki i łatwy.

Plonowanie grochu siewnego

Odpowiednio dobrana odmiana grochu siewnego, właściwe nawożenie, ochrona przed chorobami i szkodnikami oraz odpowiednia pielęgnacja pól przyczyniają się do osiągnięcia zadowalających wyników plonowania. Najwyższe światowe plony nasion grochu siewnego przypadają na Europę, której klimat dobrze wpasowuje się w wymagania grochu.

Opłacalność uprawy grochu siewnego

W Polsce groch ma wysokie znaczenie zarówno jako roślina jadalna jak i pastewna. Nasiona grochu zawierają 20-26% białka, którego wartość odżywcza jest znacznie wyższa niż w przypadku zbóż, głównie z uwagi na wysoką zawartość lizyny – aminokwasu ważnego zarówno w żywności jaki i paszach dla zwierząt. Wybór odpowiedniej odmiany oraz przestrzeganie dobrych praktyk uprawy mogą przyczynić się do zwiększenia opłacalności tej produkcji.

Gdzie kupić nasiona grochu siewnego?

Nasiona grochu siewnego można nabyć u renomowanych producentów materiału siewnego. Warto zwrócić uwagę na oferty dostawców, takich jak Golden Seeds, którzy oferują certyfikowany materiał siewny grochu siewnego o wysokim potencjale plonowania.

Ile kosztuje groch siewny?

Ceny nasion grochu siewnego mogą się różnić w zależności od odmiany, jakości materiału oraz ilości zamawianych nasion. Dokładny koszt jednostek siewnych można sprawdzić bezpośrednio na stronie dystrybutora agrotechnika.co.

Odmiany grochu siewnego dostępne w ofercie Golden Seeds

Golden Seeds oferuje różne odmiany grochu siewnego, które są polecane ze względu na swoje właściwości i potencjał plonowania. Przy wyborze odmiany grochu siewnego warto kierować się specyfiką uprawy oraz warunkami  glebowymi i klimatycznymi.

Bibliografia

 • Michalk, A. (1994). Groch siewny. Rada: Rolnictwo, Aktualności, Doradztwo, Analizy. Miesięcznik Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach, (03), 1-2.
 • Grabowska, K., & Banaszkiewicz, B. (2009). Wpływ temperatury powietrza i opadów atmosferycznych na plonowanie grochu siewnego w środkowej PolscePrusinski, J. (2007). Wybrane wskaźniki produkcyjności grochu siewnego w warunkach wzrastającej intensywności technologii uprawy. Acta Scientiarum Polonorum. Agricultura, 6(4). Acta Agrophysica, 13(1 [166]).
 • Andrzejewska, J., Wiatr, K., & Pilarczyk, W. (2002). Wartość gospodarcza wybranych odmian grochu siewnego (Pisum sativum L.) na glebach kompleksu żytniego bardzo dobrego. Acta Scientiarum Polonorum. Agricultura, 1(01).
 • Szwejkowska, B. (2006). Reakcja odmian grochu siewnego (Pisum sativum L.) na różne metody zwalczania chwastów. Acta Scientiarum Polonorum. Agricultura, 5(1), 71-82.
 • Wysokiński, A., Kalembasa, S. & Symanowicz, B. (2013). Dynamika gromadzenia azotu z różnych źródeł przez groch siewny (Pisum sativum L.). Fragmenta Agronomica, 30(2), 162-169.
 • Szwejkowska, B. (2005). Wpływ intensywności uprawy grochu siewnego na zawartość i plon białka. Acta Scientiarum Polonorum. Agricultura, 4(1).
 • Podleśny, J. & Bieniaszewski, T. (2012). Ocena plonowania grochu siewnego (Pisum sativum L.) w różnych rejonach Polski. Fragm. Agron, 29(4), 125-135.
 • Szukala, J., Maciejewski, T., & Sobiech, S. (1997). Wpływ deszczowania i nawożenia azotowego na plonowanie bobiku, grochu siewnego i łubinu białego. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 446, 247-252.
 • Prusinski, J. (2007). Wybrane wskaźniki produkcyjności grochu siewnego w warunkach wzrastającej intensywności technologii uprawy. Acta Scientiarum Polonorum. Agricultura, 6(4).
 • Szwejkowska, B. (2004). Wplyw sposobu uprawy na plonowanie grochu siewnego. Fragmenta Agronomica, 21(3), 120-126.
 • Kulig, B., & Ziolek, W. (1997). Plonowanie zróżnicowanych morfologicznie odmian grochu siewnego i bobiku w zależności od nawożenia azotem. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 446, 207-212.
 • Borówczak, F., Grzes, S., & Pelczynski, W. (2006). Produkcyjne i ekonomiczne efekty różnej intensywności uprawy grochu siewnego. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Rolnictwo, 66, 11-19.
 • Podleśny, J. & Podleśna, A. (2011). Określenie przydatności siewu punktowego w uprawie zróżnicowanych odmian grochu siewnego. Inżynieria Rolnicza, 15, 223-228.
 • Gugała, M. & Zarzecka, K. (2009). Wpływ gęstości siewu i sposobów pielęgnacji na plonowanie grochu siewnego (Pisum sativum L.). Fragm. Agron, 26(2), 64-71.
 • Ksiezak, J., & Borowiecki, J. (1997). Plonowanie grochu siewnego z samokończącą odmiana bobiku. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 446, 395-399.