Jęczmień jary

 • Jeczmien jary Accordine
  Jęczmień dwurzędowy
  Accordine
  Doskonała jakość browarna ziarna
  Wysoka zdrowotność
  Wysokie i stabilne plonowanie
  Więcej o odmianie
 • Jeczmien jary Basic
  Jęczmień dwurzędowy
  Basic
  Wysoki potencjał plonowania
  Tolerancja na błędy w agrotechnice
  Bardzo dobra zdrowotność
  Więcej o odmianie
 • Jeczmien jary Brigitta
  Jęczmień dwurzędowy
  Brigitta
  Niskie wymagania glebowe
  Tolerancja na suszę
  Stabilne plonowanie
  Więcej o odmianie
 • Jeczmien Jary RGT Planet
  Jęczmień dwurzędowy
  RGT Planet
  Wysoki potencjał plonowania
  Doskonała jakość browarna ziarna
  Adaptacja do każdego stanowiska
  Więcej o odmianie
 • Jeczmien jary Runner
  Jęczmień dwurzędowy
  Runner
  Rekordowe plonowanie
  Wysoka wczesność
  Wysoka odporność na wyleganie
  Więcej o odmianie
 • jęczmień jary Salome
  Jęczmień dwurzędowy
  Salome
  Wysoka odporność na choroby
  Stabilne i mocne źdźbło
  Wysoki potencjał plonowania
  Więcej o odmianie
 • Jeczmien Jary Shannon
  Jęczmień dwurzędowy
  Shannon
  Wysoki potencjał plonowania
  Wysoka odporność na wyleganie
  Dobra odporność na choroby grzybowe
  Więcej o odmianie
 • Jeczmien Jary Soldo
  Jęczmień dwurzędowy
  Soldo
  Tolerancja na zakwaszenie
  Wysoki i stabilny plon
  Dobra odporność na choroby
  Więcej o odmianie

Nasiona jęczmienia jarego

Uprawa jęczmienia jarego

Jęczmień jary ma słabszy system korzeniowy niż inne zboża jare. W związku z tym, jego wymagania pokarmowe i potrzeby nawozowe są stosunkowo duże. Dodatkowo jęczmień jary jest wrażliwy na zakwaszenie gleby, dlatego jego uprawa dedykowana jest raczej na stanowiska stosunkowo dobre, zachowane w wysokiej kulturze rolnej. Jednak jęczmień charakteryzuje się najniższym współczynnikiem transpiracji ze wszystkich zbóż, dlatego też ma najniższe wymagania wodne.

Podstawą podziału na podgatunki jęczmienia jest budowa kłosa, a właściwie liczba płodnych kłosów na pięterku. W przypadku jęczmienia wielorzędowego, na jednym pięterku kłosa po obu stronach osadki płodne są wszystkie kłoski, przez co kłos uzyskuje ziarniaki ułożone w kilku pionowych rzędach. Dwurzędowe odmiany jęczmienia mają płodny tylko środkowy kłosek po obu stronach osadki, dlatego ziarniaki ułożone są w dwóch rzędach po przeciwnej stronie osadki, a kłos w przekroju poprzecznym jest prostokątny. Odmiany wielorzędowe charakteryzują się wyższym plonem o drobniejszym i mniej wyrównanym ziarnie, dlatego zazwyczaj przeznacza się je na paszę. Jęczmień dwurzędowy z racji „swobodnego” umieszczenia ziarna w kłosie, wykształca ziarno o bardzo dobrym wyrównaniu i symetrycznej, pękatej budowie, mające większe znaczenie w przemyśle spożywczym i browarniczym.

uprawa jęczmienia jarego

Jęczmień jary odmiany

Wśród typów użytkowych odmian jęczmienia jarego występują odmiany pastewne i odmiany browarne. Odmiany browarne jęczmienia jarego różnią się od odmian pastewnych jedynie większą efektywnością wykorzystania nawożenia azotowego, tak aby przy ograniczonym nawożeniu osiągnąć równie wysoki plon wysokojakościowego z punku widzenia przemysłu browarniczego ziarna. Różnica w zawartości białka pomiędzy odmianami pastewnymi a browarnymi jest niewielka i wynosi ok. 1-2%. Dlatego uprawiając odmiany jęczmienia browarnego z przeznaczeniem na paszę i wg technologii jęczmienia paszowego można zaoszczędzić na nawożeniu azotowym uzyskując podobny poziom plonu ziarna przy niższych nakładach azotu.

Siew jęczmienia jarego

Jęczmień jary charakteryzuje się dużą krzewistością, której zaleta w pełni objawia się w przypadku wcześniejszego siewu. Niższa temperatura potęguje szybkość wzrostu korzeni, które w późniejszym okresie zwiększą odporność jęczmienia jarego na suszę i zapewniają lepsze plonowania również w suchych latach. Ponieważ najdorodniejsze ziarno dają kłosy z pędu głównego, stąd w uprawie jęczmienia browarnego należy ograniczyć krzewistość poprzez gęściejszy siew - uzyskuje się w ten sposób bardziej wyrównane ziarno. Optymalna obsada jęczmienia browarnego wynosi ok. 350 kiełkujących nasion na 1 m2. W przypadku jęczmienia pastewnego, gdzie mniej wyrównane ziarno z pędów bocznych nie ma większego znaczenia, optymalną obsadą jest wysiew ok. 300 kiełkujących nasion na 1m2.

nasiona jęczmienia jarego

Jęczmień jary do siewu

Ze względu na duże wymagania pokarmowe jęczmienia jarego, będące efektem słabo rozwiniętego systemu korzeniowego nasiona przeznaczone do siewu powinny odznaczać się wysoką jakością, by nie potęgować negatywnych skutków naturalnych cech tej rośliny. W praktyce oznacza to konieczność korzystania z kwalifikowanych nasion jęczmienia jarego. Jest to najlepsza droga do uzyskania wysokich plonów i bardzo dobrej jakości ziarna. Dzieje się tak, gdyż jęczmień jary do siewu, pochodzący z renomowanych hodowli jest efektem prac genetyków stale poszukujących sposobów na zwiększenie jego odporności na patogeny i stresy występujące na różnych etapach wegetacji. Wysiewanie własnych nasion skutkuje stopniowym obniżeniem jakości materiału siewnego jęczmienia jarego i wzrostem podatności roślin na zagrożenia. Niepewna, w praktyce oznaczającą niższą, jakość nasion jęczmienia jarego może być wyraźnie widoczna na polu jako niedostateczna obsada i nierównomiernie rozwinięte rośliny w łanie. Dlatego warto kupić jęczmień jary kwalifikowany i nie martwić się o parametry nasion, jakość zaprawienia i zdrowotność roślin.

Jęczmień jary materiał siewny

Kwalifikowany materiał siewny jęczmienia jarego gwarantuje wysoką jakość nasion oraz profesjonalne zaprawienie. Zaprawy chronią młode rośliny przed chorobami w początkowym stadium rozwojowym, a ich odpowiednia dawka i równomierne rozprowadzenie – szczególnie trudne w przypadku oplewionych, „śliskich” nasion jęczmienia, warunkuje prawidłowe działanie zaprawy. Przy zakupie kwalifikowanego materiału siewnego jęczmienia jarego marki Golden Seeds, można wybrać opcję dodatkowego zaprawienia nasion bezopryskowym fungicydem zaprawowym - Systiva 333 FS (s.a. fluksapyroksad). Taki wybór zapewnia jeszcze dłuższą ochronę młodych roślin. Umożliwia też rezygnację z pierwszego zabiegu ochrony fungicydowej, przynosząc oszczędności związane z brakiem konieczności dodatkowego wjazdu w pole. Zróżnicowanie odmian jęczmienia jarego pod względem tolerancji na choroby jest stosunkowo niewielkie, większe różnice odmianowe występują w przypadku poziomu plonowania, wyrównania ziarna i odporności na wyleganie.