Jęczmień jary

 • Jeczmien Jary basic
  Jęczmień jary
  dwurzędowy
  Basic
  Wysoki potencjał plonowania
  Tolerancja na błędy w agrotechnice
  Bardzo dobra zdrowotność
  Więcej o odmianie
 • Jeczmien Jary RGT Planet
  Jęczmień jary
  dwurzędowy
  RGT Planet
  Wysoki potencjał plonu
  Doskonała jakość browarna
  Adaptacja do każdego stanowiska
  Więcej o odmianie
 • jęczmień jary Salome
  Jęczmień jary
  dwurzędowy
  Salome
  Wysoka odporność na choroby
  Stabilne i mocne źdźbło
  Wysoki potencjał plonowania
  Więcej o odmianie
 • Jeczmien Jary Shannon
  Jęczmień jary
  dwurzędowy
  Shannon
  Wysoki potencjał plonowania
  Wysoka odporność na wyleganie
  Dobra odporność na choroby grzybowe
  Więcej o odmianie
 • Jeczmien Jary Soldo
  Jęczmień jary
  dwurzędowy
  Soldo
  Tolerancja na zakwaszenie
  Wysoki plon
  Dobra odporność na choroby
  Więcej o odmianie

Jęczmień jary charakteryzuje się słabszym systemem korzeniowym niż inne zboża jare. W związku z czym wymagania pokarmowe i potrzeby nawozowe jęczmienia jarego są stosunkowo duże. Dodatkowo jęczmień jary jest wrażliwy na zakwaszenie gleby, dlatego uprawa jęczmienia dedykowana jest raczej na stanowiska stosunkowo dobre, zachowane w wysokiej kulturze rolnej. Jednak jęczmień charakteryzuje się najniższym współczynnikiem transpiracji ze wszystkich zbóż, dlatego też ma najniższe wymagania wodne.

Podstawą podziału na podgatunki jęczmienia jest budowa kłosa, a właściwie liczba płodnych kłosów na pięterku. W przypadku jęczmienia wielorzędowego, na jednym pięterku kłosa po obu stronach osadki płodne są wszystkie kłoski, przez co kłos uzyskuje ziarniaki ułożone w kilku pionowych rzędach. Dwurzędowe odmiany jęczmienia mają płodny tylko środkowy kłosek po obu stronach osadki, dlatego ziarniaki ułożone są w dwóch rzędach po przeciwnej stronie osadki, a kłos w przekroju poprzecznym jest prostokątny. Odmiany wielorzędowe charakteryzują się wyższym plonem o drobniejszym i mniej wyrównanym ziarnie, dlatego zazwyczaj przeznacza się je na paszę. Jęczmień dwurzędowy z racji „swobodnego” umieszczenia ziarna w kłosie, wykształca ziarno o bardzo dobrym wyrównaniu i symetrycznej, pękatej budowie, mające większe znaczenie w przemyśle spożywczym i browarniczym.

uprawa jęczmienia jarego

Wśród typów użytkowych odmian jęczmienia jarego występują odmiany pastewne i odmiany browarne. Odmiany browarne jęczmienia jarego różnią się od odmian pastewnych jedynie większą efektywnością wykorzystania nawożenia azotowego, tak aby przy ograniczonym nawożeniu osiągnąć równie wysoki plon wysokojakościowego z punku widzenia przemysłu browarniczego ziarna. Ziarno browarne powinno zawierać poniżej 11% białka, być wyrównane, zdrowe o wysokiej zdolności kiełkowania i charakteryzować się odpowiednią oceną syntetyczną 5 cech: ekstraktywność, siła diastatyczna, liczba Kolbacha, stopień ostatecznego odfermentowania oraz lepkość brzeczki. Różnica w zawartości białka pomiędzy odmianami pastewnymi a browarnymi jest niewielka i wynosi ok. 1-2%. Dlatego uprawiając odmiany jęczmienia browarnego z przeznaczeniem na paszę i wg technologii jęczmienia paszowego można zaoszczędzić na nawożeniu azotowym uzyskując podobny poziom plonu ziarna przy niższych nakładach azotu.

Jęczmień jary charakteryzuje się dużą krzewistością, której zaleta w pełni objawia się w przypadku wcześniejszego siewu. Niższa temperatura potęguje szybkość wzrostu korzeni, które w późniejszym okresie zwiększą odporność jęczmienia jarego na suszę i zapewniają lepsze plonowania również w suchych latach. Ponieważ najdorodniejsze ziarno dają kłosy z pędu głównego, stąd w uprawie jęczmienia browarnego należy ograniczyć krzewistość poprzez gęściejszy siew - uzyskuje się w ten sposób bardziej wyrównane ziarno. Optymalna obsada jęczmienia browarnego wynosi ok. 350 kiełkujących nasion na 1 m2. W przypadku jęczmienia pastewnego, gdzie mniej wyrównane ziarno z pędów bocznych nie ma większego znaczenia, optymalną obsadą jest wysiew ok. 300 kiełkujących nasion na 1m2.

nasiona jęczmienia jarego

Kwalifikowany materiał siewny jęczmienia jarego gwarantuje wysoką jakość nasion oraz profesjonalne zaprawienie. Zaprawy chronią młode rośliny przed chorobami w początkowym stadium rozwojowym, a ich odpowiednia dawka i równomierne rozprowadzenie – szczególnie trudne w przypadku oplewionych, „śliskich” nasion jęczmienia, warunkuje prawidłowe działanie zaprawy. Zakupując kwalifikowany materiał siewny jęczmienia marki Golden Seeds istnieje możliwość dodatkowego zaprawienia nasion bezopryskowym fungicydem zaprawym - Systiva 333 FS (s.a. fluksapyroksad), który zapewnia jeszcze dłuższą ochronę młodych roślin i umożliwia rezygnację z pierwszego zabiegu ochrony fungicydowej przynosząc oszczędności związane z brakiem konieczności dodatkowego wjazdu w pole. Zróżnicowanie odmian jęczmienia jarego pod względem tolerancji na choroby jest stosunkowo niewielkie, większe różnice odmianowe występują w przypadku poziomu plonowania, wyrównania ziarna i odporności na wyleganie.