Jęczmień jary

 • Jeczmien jary Accordine
  Jęczmień dwurzędowy
  Accordine
  Doskonała jakość browarna ziarna
  Wysoka zdrowotność
  Wysokie i stabilne plonowanie
  Więcej o odmianie
 • Jeczmien jary Basic
  Jęczmień dwurzędowy
  Basic
  Wysoki potencjał plonowania
  Tolerancja na błędy w agrotechnice
  Bardzo dobra zdrowotność
  Więcej o odmianie
 • Jeczmien jary Brigitta
  Jęczmień dwurzędowy
  Brigitta
  Niskie wymagania glebowe
  Tolerancja na suszę
  Stabilne plonowanie
  Więcej o odmianie
 • Jeczmien Jary RGT Planet
  Jęczmień dwurzędowy
  RGT Planet
  Wysoki potencjał plonowania
  Doskonała jakość browarna ziarna
  Adaptacja do każdego stanowiska
  Więcej o odmianie
 • Jeczmien jary Runner
  Jęczmień dwurzędowy
  Runner
  Rekordowe plonowanie
  Wysoka wczesność
  Wysoka odporność na wyleganie
  Więcej o odmianie
 • jęczmień jary Salome
  Jęczmień dwurzędowy
  Salome
  Wysoka odporność na choroby
  Stabilne i mocne źdźbło
  Wysoki potencjał plonowania
  Więcej o odmianie
 • Jeczmien Jary Shannon
  Jęczmień dwurzędowy
  Shannon
  Wysoki potencjał plonowania
  Wysoka odporność na wyleganie
  Dobra odporność na choroby grzybowe
  Więcej o odmianie
 • Jeczmien Jary Soldo
  Jęczmień dwurzędowy
  Soldo
  Tolerancja na zakwaszenie
  Wysoki i stabilny plon
  Dobra odporność na choroby
  Więcej o odmianie

Materiał siewny jęczmienia jarego

Ze względu na duże wymagania pokarmowe jęczmienia jarego, będące efektem słabo rozwiniętego systemu korzeniowego nasiona przeznaczone do siewu powinny odznaczać się wysoką jakością, by nie potęgować negatywnych skutków naturalnych cech tej rośliny. W praktyce oznacza to konieczność korzystania z kwalifikowanych nasion jęczmienia jarego. Jest to najlepsza droga do uzyskania wysokich plonów i bardzo dobrej jakości ziarna.

Zalety jęczmienia jarego kwalifikowanego

Jęczmień jary do siewu, pochodzący z renomowanych hodowli jest efektem prac genetyków stale poszukujących sposobów na zwiększenie jego odporności na patogeny i stresy występujące na różnych etapach wegetacji. Wysiewanie własnych nasion skutkuje stopniowym obniżeniem jakości materiału siewnego jęczmienia jarego i wzrostem podatności roślin na zagrożenia.
Kwalifikowany materiał siewny jęczmienia jarego gwarantuje wysoką jakość nasion oraz profesjonalne zaprawienie.
Zaprawy chronią młode rośliny przed chorobami w początkowym stadium rozwojowym, a ich odpowiednia dawka i równomierne rozprowadzenie – szczególnie trudne w przypadku oplewionych, „śliskich” nasion jęczmienia, warunkuje prawidłowe działanie zaprawy.
Przy zakupie kwalifikowanego materiału siewnego jęczmienia jarego marki Golden Seeds, można wybrać opcję dodatkowego zaprawienia nasion bezopryskowym fungicydem zaprawowym – Systiva® 333 FS (s.a. fluksapyroksad).
Taki wybór zapewnia jeszcze dłuższą ochronę młodych roślin.
Umożliwia też rezygnację z pierwszego zabiegu ochrony fungicydowej, przynosząc oszczędności związane z brakiem konieczności dodatkowego wjazdu w pole.

Kierunki uprawy jęczmienia jarego

Ze względu na przeznaczenie odmiany jęczmienia jarego można podzielić na:

 • pastewne
 • browarne

Odmiany browarne jęczmienia jarego różnią się od odmian pastewnych jedynie większą efektywnością wykorzystania nawożenia azotowego, tak aby przy ograniczonym nawożeniu osiągnąć równie wysoki plon jakościowego ziarna z punku widzenia przemysłu browarniczego. Różnica w zawartości białka pomiędzy odmianami pastewnymi a browarnymi jest niewielka i wynosi ok. 1-2%. Dlatego uprawiając odmiany jęczmienia browarnego z przeznaczeniem na paszę i według technologii jęczmienia paszowego można zaoszczędzić na nawożeniu azotowym, uzyskując podobny poziom plonu ziarna przy niższych nakładach azotu.

odmiany jęczmienia jarego

Dobór odmiany jęczmienia jarego

Podstawą podziału na podgatunki jęczmienia jest natomiast budowa kłosa, a właściwie liczba płodnych kłosów na pięterku.

Jęczmień wielorzędowy

W przypadku jęczmienia wielorzędowego, na jednym pięterku kłosa po obu stronach osadki płodne są wszystkie kłoski, przez co kłos uzyskuje ziarniaki ułożone w kilku pionowych rzędach. Odmiany wielorzędowe charakteryzują się wyższym plonem o drobniejszym i mniej wyrównanym ziarnie, dlatego zazwyczaj przeznacza się je na paszę.

Jęczmień dwurzędowy

Dwurzędowe odmiany jęczmienia mają płodny tylko środkowy kłosek po obu stronach osadki, dlatego ziarniaki ułożone są w dwóch rzędach po przeciwnej stronie osadki, a kłos w przekroju poprzecznym jest prostokątny. Jęczmień dwurzędowy z racji „swobodnego” umieszczenia ziarna w kłosie, wykształca ziarno o bardzo dobrym wyrównaniu i symetrycznej, pękatej budowie, mające większe znaczenie w przemyśle spożywczym i browarniczym.

Jakie wczesne odmiany jęczmienia jarego wybrać?

Jary jęczmień charakteryzuje się dużą krzewistością, której zaleta w pełni objawia się w przypadku wcześniejszego siewu. Niższa temperatura potęguje szybkość wzrostu korzeni, które w późniejszym okresie zwiększą odporność jęczmienia jarego na suszę i zapewniają lepsze plonowania również w suchych latach.

Odmiany jęczmienia jarego na słabe gleby

Jęczmień jary ma dość wysokie wymagania glebowe oraz pokarmowe, jak i również jest wrażliwy na zakwaszenie gleby. Dlatego w niesprzyjających warunkach zaleca się wybór odmian jęczmienia jarego o niskich wymaganiach glebowych oraz wysokiej tolerancji na zakwaszenie jak np. Brigitta czy Soldo.

Jęczmień jary na późny siew

Dostosowanie terminu siewu jęczmienia jarego do warunków klimatycznych i glebowych jest kluczowe dla uzyskania udanych plonów. Późniejszy siew może skutkować mniejszymi plonami i mniej korzystnymi rezultatami. Warto dostosować termin siewu, aby zapewnić optymalne warunki dla wzrostu roślin.

nasiona jęczmienia jarego

Uprawa jęczmienia jarego – co należy wiedzieć?

Jęczmień jary ma słabo rozwinięty system korzeniowy w porównaniu do innych zbóż jarych. W związku z tym jego wymagania pokarmowe i potrzeby nawozowe są stosunkowo duże. Dodatkowo jęczmień jary jest wrażliwy na zakwaszenie gleby, dlatego jego uprawa dedykowana jest raczej na stanowiska stosunkowo dobre, zachowane w wysokiej kulturze rolnej. Jednakże jęczmień charakteryzuje się najniższym współczynnikiem transpiracji ze wszystkich zbóż, dlatego też ma najniższe wymagania wodne.

Terminy siewu jęczmienia jarego

Jęczmień jary na cele paszowe należy siać późno, gdyż temperatury poniżej 8°C istotnie spowalniają jego rozwój. W przypadku jęczmienia browarnego, ze względu na parametry ziarna, należy siać jak najszybciej. Temperatura gleby do siewu jęczmienia browarnego powinna wynosić co najmniej 3–4°C.

Siew jęczmienia jarego

Prawidłowe przygotowanie gleby oraz technika siewu są niezbędne dla udanej uprawy jęczmienia jarego. Poprawny siew sprzyja równomiernej siewności i prawidłowemu wzrostowi roślin.

Jak głęboko siać jęczmień jary?

Odpowiednia głębokość siewu jęczmienia jarego ma duże znaczenie dla równomiernego kiełkowania nasion i zdrowego wzrostu roślin. Optymalnie powinna wynosić ok. 3 cm.

Gęstość siewu jęczmienia jarego

Ponieważ najdorodniejsze ziarno dają kłosy z pędu głównego, stąd w uprawie jęczmienia jarego browarnego należy ograniczyć krzewistość poprzez gęściejszy siew – uzyskuje się w ten sposób bardziej wyrównane ziarno. Optymalna obsada jęczmienia browarnego wynosi ok. 350 kiełkujących nasion na 1 m2. W przypadku jęczmienia pastewnego, gdzie mniej wyrównane ziarno z pędów bocznych nie ma większego znaczenia, optymalną obsadą jest wysiew ok. 300 kiełkujących nasion na 1m2.

Plonowanie jęczmienia jarego

Prawidłowa uprawa, nawożenie i ochrona jęczmienia jarego są istotne dla osiągnięcia satysfakcjonujących plonów. Staranna agrotechnika i odpowiednia pielęgnacja przyczyniają się do uzyskania korzystnych rezultatów podczas zbiorów.

Opłacalność uprawy jęczmienia jarego

Opłacalność uprawy jęczmienia jarego zależy od wielu czynników, w tym uzyskanych plonów, kosztów produkcji i cen na rynku. Wybór właściwego materiału siewnego oraz zastosowanie odpowiednich praktyk agrotechnicznych wpływają na efektywność produkcji.

Gdzie kupić nasiona jęczmienia jarego?

Nasiona jęczmienia jarego warto kupować u sprawdzonych producentów, cieszących się dobrą opinią. Cena nasion jęczmienia jarego może się różnić w zależności od dostawcy, jakości nasion i wybranej odmiany. Koszty zakupu nasion jęczmienia jarego Golden Seeds można sprawdzić na stronie dystrybutora agrotechnika.co lub kontaktując się teleofnicznie.
Odmiany jęczmienia jarego polecane i dostępne w ofercie Golden Seeds
W ofercie Golden Seeds znajdują się polecane odmiany jęczmienia jarego o wysokim potencjale plonowania oraz wyjątkowej zdrowotności. Wybór odpowiedniej odmiany ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia optymalnych rezultatów podczas uprawy jęczmienia jarego.

Bibliografia

 • Malek, K. (2003). Jęczmień jary. Biuletyn Informacyjno-Handlowy. Ośrodek Doradztwa Rolniczego Boguchwała, (04), 14-15.
 • Selwent, H. (1992). Jęczmień jary. Rolnicze ABC, (05).
 • Behnke, M. (1997). Jęczmień jary. 1997. Synteza Wyników Doświadczeń Odmianowych, (1117), 23-47.
 • Parylak, D. (1996). Konkurencyjne pobieranie składników pokarmowych przez jęczmień jary i chwasty. Fragmenta Agronomica, 13(4), 68-74.
 • Tkaczyk, P., & Bednarek, W. (2006). Wpływ wapnowania i nawożenia mineralnego na pobranie i wykorzystanie azotu przez jęczmień jary. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 513, 483-491.
 • Mazurek, J. (1988). Jęczmień jary na paszę. Agrochemia, (03).
 • Senyk, M. (1999). Jęczmień jary browarny. Rolniczy Rynek. Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, (04).
 • Zbroszczyk, T. (2004). Jęczmień jary na pasze. Poradnik Gospodarski, (04).
 • Noworolnik, K. (1987). Jęczmień jary-uprawa na paszę. Agrochemia, (03).
 • Tkaczyk, P. (2002). Efekty wapnowania, nawożenia azotem i fosforem gleby bardzo kwaśnej. Cz. II. Pobranie oraz wykorzystanie fosforu przez jęczmień jary. Acta Scientiarum Polonorum. Agricultura, 2(01).
 • Skoczylas, P. (2003). Jęczmień jary w doświadczeniach ścisłych. Biuletyn Informacyjno-Handlowy. Ośrodek Doradztwa Rolniczego Boguchwała, (02).
 • Bednarek, W. (1990). Przemiany fosforu w glebie oraz pobranie tego składnika przez jęczmień jary w warunkach zróżnicowanego nawożenia mineralnego. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio E. Agricultura, 45.
 • Artyszak, A. (2017). Jęczmień jary nawet na późny siew. Nowoczesna Uprawa, (02).
 • Bednarek, W., & Dechnik, I. (1990). Pobranie potasu przez jęczmień jary w warunkach zróżnicowanego nawożenia mineralnego. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio E. Agricultura, 45.
 • Bednarek, W., & Lipinski, W. (1994). Wplyw nawozenia fosforem i magnezem oraz wapnowania na zawartosc i pobranie magnezu przez jeczmien jary. Biuletyn Magnezologiczny, 4, 15-17.