Bobik

 • Albus
  Bobik
  tradycyjny, niskotaninowy
  Albus
  Równomiernie dojrzewający
  Wysoki plon białka
  Niskotaninowy
  Więcej o odmianie
 • bobik bobas
  Bobik
  tradycyjny, wysokotaninowy
  Bobas
  Wysoki plon nasion
  Sztywna łodyga odporna na wyleganie
  Odporny na askochytozę bobiku
  Więcej o odmianie
 • Fanfare
  Bobik
  tradycyjny, wysokotaninowy
  Fanfare
  Wysoki potencjał plonowania
  Wysoki plon białka
  Wczesne kwitnienie i dojrzałość
  Więcej o odmianie

Nasiona bobiku

Bobik uprawa

Spośród wszystkich strączkowych uprawianych w kraju bobik ma najwyższe wymagania glebowe. Wymaga gleb żyznych, utrzymywanych w wysokiej kulturze rolnej o pH zbliżonym do obojętnego. Jego uprawa możliwa jest na terenie całej Polski, za wyjątkiem rejonów podgórskich. Bobik ma wysokie wymagania wodne, dlatego też wymaga gleb zasobnych w wodę i korzystnego rozkładu opadów w późniejszych stadiach rozwojowych, w związku z czym, plonowanie bobiku w latach jest bardzo zmienne. Plon nasion bobiku w średnio-korzystnych warunkach produkcyjnych wynosi ok. 3 t/ha, a w warunkach korzystnych może przekroczyć poziom 5 t/ha.

Bobik stanowi niekwestionowaną rolę w zmianowaniu – jest dobrym przerywnikiem w gospodarstwach z wysokotowarową produkcją zbóż. Z 1 ha uprawy bobik może pozostawić 5-8 t masy organicznej w postaci resztek pożniwnych, a z nich ok. 80 kg azotu, 6kg fosforu i 120 kg potasu. Dodatkowo, palowy system korzeniowy korzysta ze składników pokarmowych znajdujących się w głębszej warstwie i w źródłach niedostępnych dla innych roślin (trudno rozpuszczalne związku fosforu), pozostawiając je później na powierzchni w postaci resztek pożniwnych. Głęboko sięgający system korzeniowy pełni również rolę fitomelioracyjną, rozluźniając i poprawiając strukturę gleby, a rola fitosanitarna bobiku polega na ograniczaniu rozprzestrzeniania chorób podstawy źdźbła zbóż.

odmiany bobiku

Bobik uprawia się głównie z przeznaczeniem na nasiona. Ze względu na korzystny skład chemiczny nasion, bobik zaliczany jest do grupy komponentów białkowo - energetycznych. Nasiona bobiku zawierają od 26 do 30% białka ogólnego, ponadto cechuje je wysoka wartość biologiczna i bardzo duża przydatność żywieniowa – dlatego też bobik został nazwany „soją północy”. Białko bobiku pod względem składu aminokwasowego idealnie bilansuje się z białkiem, które występuje w śrucie zbożowej. Dzięki wysokiej zawartości lizyny nasiona bobiku stanowią idealny komponent do mieszanek z innymi paszami. Śruta z bobiku stanowi bardzo dobry komponent przeznaczony do produkcji pasz treściwych.

Postęp hodowlany doprowadził do obniżenia w nasionach substancji antyżywieniowych w bobiku. Odmiany wysokotaninowe charakteryzują się zawartością tanin (obniżających strawność białka i węglowodanów oraz pogarszających smak paszy) w nasionach na poziomie 1,3-2,5%. Odmiany niskotaninowe mają ok. dziesięciokrotnie mniej tanin w nasionach. Można je odróżnić brakiem antocyjanowej plamki na przylistkach i brakiem czarnej plamki na kwiatach. Dzięki czemu z nasion takich uzyskuje się dobrze przyswajalną paszę dla zwierząt.

nasiona bobiku

Bobik odmiany

W bobiku można wyróżnić odmiany samokończące i tradycyjne (niesamokończące). Pęd w formach samochończących jest zredukowany i zakończony kwiatostanem, a następnie strąkami. Odmiany samokończące nieco ustępują pod względem plonowania odmianom tradycyjnym. Jednak w zamian za to są znacznie niższe – 85-120 cm (odmiany niesamokończące nawet do 150 cm) - a więc odporniejsze na wyleganie. Dodatkowo, odmiany samokończące mają o 7-10 dni krótszy okres wegetacji wynoszący 114-130 dni oraz charakteryzują się wyższą równomiernością dojrzewania. Należy również podkreślić, że odmiany samokończące odznaczają się większymi wymaganiami siedliskowymi i agrotechnicznymi aniżeli odmiany tradycyjne.

Bobik materiał siewny

Materiał siewny bobiku powinna charakteryzować wysoka jakość, tak by umożliwić uzyskanie optymalnej obsady bobiku wynoszącej 40-60 roślin/m2 dla odmian tradycyjnych i 65-85 roślin/m2 dla odmian samokończących. Aby mieć pewność, że nasiona bobiku będą najwyższej jakości, należy stosować kwalifikowany materiał siewny. Bobik jest rośliną często atakowaną przez drobnoustroje chorobotwórcze, dlatego należy unikać przypadkowych źródeł pozyskania nasion bobiku i wybierać odmiany o wysokiej zdrowotności. Dla poprawienia rezultatów uprawy zaleca się również zaszczepienie materiału siewnego bobiku odpowiednimi preparatami biologicznymi. Powinny one zawierać bakterie brodawkowe z rodzaju Rhizobium. Szczepienie nasion bobiku wykonuje się bezpośrednio przed planowanym siewem. Warunkiem prawidłowych wschodów, właściwego rozwoju oraz uzyskania wysokich plonów bobiku jest prawidłowy siew bobiku. Wybierając materiał siewny bobiku, warto zwrócić uwagę na parametry odmian wpływające na jego agrotechnikę, do których należy m.in. odporność na choroby, wysokość roślin czy potencjał plonowania. Zakup kwalifikowanych nasion bobiku pozwala na produkcję paszy o odpowiedniej zawartości białka oraz tanin.