Bobik

 • Albus
  Bobik
  tradycyjny, niskotaninowy
  Albus
  Równomiernie dojrzewający
  Wysoki plon białka
  Niskotaninowy
  Więcej o odmianie
 • bobik bobas
  Bobik
  tradycyjny, wysokotaninowy
  Bobas
  Wysoki plon nasion
  Sztywna łodyga odporna na wyleganie
  Odporny na askochytozę bobiku
  Więcej o odmianie
 • Fanfare
  Bobik
  tradycyjny, wysokotaninowy
  Fanfare
  Wysoki potencjał plonowania
  Wysoki plon białka
  Wczesne kwitnienie i dojrzałość
  Więcej o odmianie

Materiał siewny bobiku

Uprawa bobiku możliwa jest na terenie całej Polski, za wyjątkiem rejonów podgórskich. Wybór odpowiednich nasion bobiku ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia zdrowych i obfitych plonów. Golden Seeds oferuje wysokiej jakości materiał siewny bobiku, pochodzący od renomowanych hodowców.

Zalety bobiku kwalifikowanego

Aby mieć pewność, że nasiona bobiku będą najwyższej jakości, należy stosować kwalifikowany materiał siewny. Zakup kwalifikowanych nasion bobiku pozwala na produkcję paszy o odpowiedniej zawartości białka oraz tanin. Jest to również gwarancja plonowania na określonym poziomie, a także wysokiej zdrowotności.
Materiał siewny Golden Seeds posiada certyfikaty PIORIN, potwierdzające czystość i zdolność kiełkowania. Nasiona bobiku są z pierwszego rozmnożenia, co gwarantuje ich wysoką jakość.

Odmiany samokończące bobiku a tradycyjne

W bobiku można wyróżnić odmiany samokończące i tradycyjne (niesamokończące). Pęd w formach samokończących jest zredukowany i zakończony kwiatostanem, a następnie strąkami. Odmiany samokończące nieco ustępują pod względem plonowania odmianom tradycyjnym. Jednak w zamian za to są znacznie niższe – 85–120 cm (odmiany niesamokończące nawet do 150 cm), a więc odporniejsze na wyleganie. Dodatkowo, odmiany samokończące mają o 7–10 dni krótszy okres wegetacji wynoszący 114–130 dni oraz charakteryzują się wyższą równomiernością dojrzewania. Należy również podkreślić, że odmiany samokończące odznaczają się większymi wymaganiami siedliskowymi i agrotechnicznymi aniżeli odmiany tradycyjne.

odmiany bobiku

Dobór odmiany bobiku

Wybierając materiał siewny bobiku, warto zwrócić uwagę na parametry odmian wpływające na jego agrotechnikę, do których należy m.in. wysokość roślin bobowatych czy potencjał plonowania. Ważne jest również, by wybierać odmiany o wysokiej zdrowotności, ponieważ rośliny bobiku są często atakowane przez drobnoustroje chorobotwórcze.

Jakie wczesne odmiany bobiku wybrać?

Podczas wyboru wczesnych odmian bobiku warto brać pod uwagę termin kwitnienia i dojrzałości, aby dostosować uprawę do regionalnych warunków klimatycznych. Odmiany takie jak Bobas charakteryzują się średnim terminem kwitnienia oraz pełnej dojrzałości. Posiadają wysoki plon nasion oraz są odporne na askochytozę bobiku, co sprawia, że są doskonałym wyborem dla producentów.

Odmiany bobiku na słabe gleby

Spośród wszystkich strączkowych uprawianych w kraju bobik ma najwyższe wymagania glebowe. Wymaga gleb żyznych, utrzymywanych w wysokiej kulturze rolnej o pH zbliżonym do obojętnego. Bobik ma również wysokie wymagania wodne, dlatego też powinien być uprawiany na glebach wilgotnych w rejonach z korzystnym rozkładem opadów. Jeśli gleba w rejonie uprawy jest słaba, warto rozważyć wybór odmian bobiku o niskich wymaganiach glebowych.

Bobik na późny siew

Termin siewu bobiku ma istotny wpływ na efektywność uprawy. Późniejszy siew może skutkować opóźnionym kwitnieniem i dojrzewaniem, co negatywnie wpływa na wysokość plonów. Dodatkowo zwiększa się podatność roślin bobowatych na choroby i szkodniki, dlatego bobik na późniejszy siew powinien wyróżniać się krótszym okresem wegetacji oraz wysoką odpornością na choroby i wyleganie.

Uprawa bobiku – co należy wiedzieć?

Bobik uprawia się głównie z przeznaczeniem na nasiona. Ze względu na korzystny skład chemiczny nasion, bobik zaliczany jest do grupy komponentów białkowo-energetycznych. Nasiona bobiku zawierają od 26 do 30% białka ogólnego, ponadto cechuje je wysoka wartość biologiczna i bardzo duża przydatność żywieniowa – dlatego też bobik został nazwany „soją północy”. Białko bobiku pod względem składu aminokwasowego idealnie bilansuje się z białkiem, które występuje w śrucie zbożowej. Dzięki wysokiej zawartości lizyny nasiona bobiku stanowią idealny komponent do mieszanek z innymi paszami. Śruta z bobiku stanowi bardzo dobry komponent przeznaczony do produkcji pasz treściwych.
Postęp hodowlany doprowadził do obniżenia w nasionach substancji antyżywieniowych w bobiku. Odmiany wysokotaninowe charakteryzują się zawartością tanin (obniżających strawność białka i węglowodanów oraz pogarszających smak paszy) w nasionach na poziomie 1,3-2,5%. Odmiany niskotaninowe mają ok. dziesięciokrotnie mniej tanin w nasionach. Można je odróżnić brakiem antocyjanowej plamki na przylistkach i brakiem czarnej plamki na kwiatach. Dzięki czemu z nasion takich uzyskuje się dobrze przyswajalną paszę dla zwierząt.

Rola bobiku w płodozmianie

Bobik stanowi niekwestionowaną rolę w zmianowaniu – jest dobrym przerywnikiem w gospodarstwach z wysokotowarową produkcją zbóż. Z 1 ha uprawy bobik może pozostawić 5–8 t masy organicznej w postaci resztek pożniwnych, a z nich ok. 80 kg azotu, 6kg fosforu i 120 kg potasu. Dodatkowo, palowy system korzeniowy korzysta ze składników pokarmowych znajdujących się w głębszej warstwie i w źródłach niedostępnych dla innych roślin (trudno rozpuszczalne związku fosforu), pozostawiając je później na powierzchni w postaci resztek pożniwnych. Głęboko sięgający system korzeniowy pełni również rolę fitomelioracyjną, rozluźniając i poprawiając strukturę gleby, a rola fitosanitarna bobiku polega na ograniczaniu rozprzestrzeniania chorób podstawy źdźbła zbóż.

nasiona bobiku

Terminy siewu bobiku

Odpowiedni termin siewu bobiku jest kluczowy dla uzyskania zdrowych i obfitych plonów. Kiełkowanie bobiku rozpoczyna się już w temperaturze 1–2°C, dlatego optymalny termin siewu powinien przypadać w okresie od II dekady marca do III dekady kwietnia.

Siew bobiku

Warunkiem prawidłowych wschodów, właściwego rozwoju oraz uzyskania wysokich plonów bobiku jest prawidłowy siew bobiku. Właściwe przygotowanie gleby oraz odpowiednia technika siewu są niezbędne dla sukcesu uprawy bobiku.

Głębokość siewu bobiku

Odpowiednia głębokość siewu ma duże znaczenie dla równomiernego kiełkowania nasion i zdrowego wzrostu roślin bobiku. Powinna ona wynosić ok. 8 cm na glebach zwięzłych oraz ok. 10 cm w przypadku lżejszych gleb.

Gęstość siewu bobiku

Optymalna gęstość siewu bobiku zależy od wielu czynników, takich jak odmiana, warunki glebowe i klimatyczne. Rozstaw rzędów powinien wynosić 15–25 cm. Zbyt duże zagęszczenie może być przyczyną wtórnego zachwaszczenia uprawy.

Wysiew bobiku na hektar

Optymalna ilość nasion bobiku na hektar jest kluczowa dla zapewnienia roślinom odpowiedniego dostępu do światła, wody i składników pokarmowych. Norma wysiewu powinna być wyliczona na podstawie masy tysiąca ziaren oraz zdolności kiełkowania bobiku.

Nawożenie bobiku

Dla poprawienia rezultatów uprawy zaleca się zaszczepienie materiału siewnego bobiku odpowiednimi preparatami biologicznymi. Powinny one zawierać bakterie brodawkowe z rodzaju Rhizobium. Szczepienie nasion bobiku wykonuje się bezpośrednio przed planowanym siewem.

Plonowanie bobiku

Odpowiedni dobór materiału siewnego bobiku, efektywna uprawa, nawożenie i ochrona mają duże znaczenie dla osiągnięcia satysfakcjonujących plonów. Wysokiej jakości nasiona bobiku powinny umożliwić uzyskanie optymalnej obsady bobiku wynoszącej 40–60 roślin/m2 dla odmian tradycyjnych i 65–85 roślin/m2 dla odmian samokończących. Plon nasion bobiku w średnio korzystnych warunkach produkcyjnych wynosi ok. 3 t/ha, a w warunkach korzystnych może przekroczyć poziom 5 t/ha.

Opłacalność uprawy bobiku

Opłacalność uprawy bobiku zależy od wielu czynników, w tym uzyskanych plonów, kosztów produkcji i cen na rynku. Wybór odpowiednich odmian bobiku oraz właściwa agrotechnika wpływają na efektywność produkcji i potencjalne zyski.

Gdzie kupić nasiona bobiku?

Nasiona bobiku można zakupić w sklepie internetowym producenta i głównego dystrybutora nasion Golden Seeds lub z doradztwem odmianowym pod numerem telefonu: +48 505 227 032.

Cena bobiku

Cena nasion bobiku może się różnić w zależności od dostawcy, jakości nasion i odmiany, a także od wybranej ilości materiału siewnego.

Odmiany bobiku dostępne w ofercie Golden Seeds

W ofercie Golden Seeds znajdują się odmiany bobiku z wysokim potencjałem plonowania, odpornością na choroby i wysoką zawartością białka. Są to odmiany sprawdzone i polecane do uprawy w polskich warunkach.

Bibliografia

 • Wicha, J. (1992). Bobik. Rolnicze ABC, (05), 6-7.
 • Pawlikowska, U. (2016). Bobik na nasiona. Wieś Mazowiecka. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, (01).
 • Nowicki, J., Buczynski, G., Marks, M., Szwejkowski, Z., & Wanic, M. (1993). Opracowanie zasad uprawy roli pod bobik na glebie ciężkiej. Biuletyn Naukowy. Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie, 12(1), 121-125.
 • Ksiezak, J., & Lenartowicz, W. (1998). Warto uprawiać bobik na pasze. Agrochemia, (02), 19-22.
 • Dzienia, S., & Wrzesinska, E. (1999). Wpływ systemów uprawy roli na stan zachwaszczenia roślin uprawianych w członie zmianowania: bobik-pszenica ozima-jeczmien jary. Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis. Agricultura, 78, 29-33.
 • Mantycki, P. (2003). Bobik-roślina białkowa. Wieś Kujawsko-Pomorska. Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, (21).
 • Siemieniako, M. (2014). Bobik-roślina białkowa. Wiadomości Rolnicze. Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, (11).
 • Ksiezak, J. (1997). Bobik na nasiona lub zielonkę. Agrochemia, (03), 32-34.
 • Samborski, A., & Kolodziej, J. (1993). Polowe zużycie wody przez ziemniaki, koniczynę czerwona i groch lub bobik w Obserwatorium Agrometeorologicznym w Felinie [1966-1985]. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio E. Agricultura, 48, 93-96.
 • Buraczynska, D. (2010). Bobik-źródłem białka i dobrym przedplonem. Poradnik Gospodarski, (06), 14-15.
 • Ksiezak, J., & Lenartowicz, W. (2002). Dlaczego nalezy uprawiac bobik na Podlasiu. Wiadomości Rolnicze. Wojewódzki Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, (09).
 • Szafranski, W., & Kulig, B. (2003). Zakres zmian zawartosci azotu mineralnego w glebie w okresie wegetacji roslin: bobik-wsiewka-pszenica ozima. Acta Scientiarum Polonorum. Agricultura, 1(02), 157-167.
 • Kalinowski, M. (2018). Bobik najplenniejszy z polskich bobowatych. Tygodnik Poradnik Rolniczy, (07).
 • Liszewski, M. (1999). Bobik-dobrym przedplonem dla zboz jarych. Poradnik Gospodarski, (09), 24-25.
 • Daleszynski, J. (2014). Bobik na najlepsze gleby. Top Agrar Polska, (12).