Bobik

 • Albus
  Bobik
  tradycyjny, niskotaninowy
  Albus
  Równomiernie dojrzewający
  Wysoki plon białka
  Niskotaninowy
  Więcej o odmianie
 • bobik bobas
  Bobik
  tradycyjny, wysokotaninowy
  Bobas
  Wysoki plon nasion
  Sztywna łodyga odporna na wyleganie
  Odporny na askochytozę bobiku
  Więcej o odmianie
 • Fanfare
  Bobik
  tradycyjny, wysokotaninowy
  Fanfare
  Wysoki potencjał plonowania
  Wysoki plon białka
  Wczesne kwitnienie i dojrzałość
  Więcej o odmianie

Nasiona bobiku

Bobik uprawa

Spośród wszystkich strączkowych uprawianych w kraju bobik ma najwyższe wymagania glebowe. Wymaga gleb żyznych, utrzymywanych w wysokiej kulturze rolnej o pH zbliżonym do obojętnego. Jego uprawa możliwa jest na terenie całej Polski, za wyjątkiem rejonów podgórskich. Bobik ma wysokie wymagania wodne, dlatego też wymaga gleb zasobnych w wodę i korzystnego rozkładu opadów w późniejszych stadiach rozwojowych, w związku z czym, plonowanie bobiku w latach jest bardzo zmienne. Plon nasion bobiku w średnio-korzystnych warunkach produkcyjnych wynosi ok. 3 t/ha, a w warunkach korzystnych może przekroczyć poziom 5 t/ha.

Bobik stanowi niekwestionowaną rolę w zmianowaniu – jest dobrym przerywnikiem w gospodarstwach z wysokotowarową produkcją zbóż. Z 1 ha uprawy bobik może pozostawić 5-8 t masy organicznej w postaci resztek pożniwnych, a z nich ok. 80 kg azotu, 6kg fosforu i 120 kg potasu. Dodatkowo, palowy system korzeniowy korzysta ze składników pokarmowych znajdujących się w głębszej warstwie i w źródłach niedostępnych dla innych roślin (trudno rozpuszczalne związku fosforu), pozostawiając je później na powierzchni w postaci resztek pożniwnych. Głęboko sięgający system korzeniowy pełni również rolę fitomelioracyjną, rozluźniając i poprawiając strukturę gleby, a rola fitosanitarna bobiku polega na ograniczaniu rozprzestrzeniania chorób podstawy źdźbła zbóż.

odmiany bobiku

Bobik uprawia się głównie z przeznaczeniem na nasiona. Ze względu na korzystny skład chemiczny nasion, bobik zaliczany jest do grupy komponentów białkowo - energetycznych. Nasiona bobiku zawierają od 26 do 30% białka ogólnego, ponadto cechuje je wysoka wartość biologiczna i bardzo duża przydatność żywieniowa – dlatego też bobik został nazwany „soją północy”. Białko bobiku pod względem składu aminokwasowego idealnie bilansuje się z białkiem, które występuje w śrucie zbożowej. Dzięki wysokiej zawartości lizyny nasiona bobiku stanowią idealny komponent do mieszanek z innymi paszami. Śruta z bobiku stanowi bardzo dobry komponent przeznaczony do produkcji pasz treściwych.

Postęp hodowlany doprowadził do obniżenia w nasionach substancji antyżywieniowych w bobiku. Odmiany wysokotaninowe charakteryzują się zawartością tanin (obniżających strawność białka i węglowodanów oraz pogarszających smak paszy) w nasionach na poziomie 1,3-2,5%. Odmiany niskotaninowe mają ok. dziesięciokrotnie mniej tanin w nasionach. Można je odróżnić brakiem antocyjanowej plamki na przylistkach i brakiem czarnej plamki na kwiatach. Dzięki czemu z nasion takich uzyskuje się dobrze przyswajalną paszę dla zwierząt.

nasiona bobiku

Bobik odmiany

W bobiku można wyróżnić odmiany samokończące i tradycyjne (niesamokończące). Pęd w formach samochończących jest zredukowany i zakończony kwiatostanem, a następnie strąkami. Odmiany samokończące nieco ustępują pod względem plonowania odmianom tradycyjnym. Jednak w zamian za to są znacznie niższe – 85-120 cm (odmiany niesamokończące nawet do 150 cm) - a więc odporniejsze na wyleganie. Dodatkowo, odmiany samokończące mają o 7-10 dni krótszy okres wegetacji wynoszący 114-130 dni oraz charakteryzują się wyższą równomiernością dojrzewania. Należy również podkreślić, że odmiany samokończące odznaczają się większymi wymaganiami siedliskowymi i agrotechnicznymi aniżeli odmiany tradycyjne.

Bobik materiał siewny

Materiał siewny bobiku powinna charakteryzować wysoka jakość, tak by umożliwić uzyskanie optymalnej obsady bobiku wynoszącej 40-60 roślin/m2 dla odmian tradycyjnych i 65-85 roślin/m2 dla odmian samokończących. Zaleca się również zaszczepienie materiału siewnego bobiku odpowiednimi preparatami biologicznymi, które zawierają bakterie brodawkowe z rodzaju Rhizobium. Szczepienie nasion wykonuje się bezpośrednio przed planowanym siewem. Warunkiem prawidłowych wschodów, właściwego rozwoju oraz uzyskania wysokich plonów bobiku jest prawidłowy siew (więcej o siewie bobiku tutaj). Wybierając materiał siewny bobiku warto zwrócić uwagę na parametry odmian wpływające na jego agrotechnikę, do których należy m.in. odporność na choroby, wysokość roślin czy potencjał plonowania.