Bobik
Bobas

Hodowca: Danko
Typ odmiany: wysokotaninowa
Forma wzrostu: tradycyjna (niesamokończąca)

Bobik Bobas jest odmianą wysoką o tradycyjnym typie wzrostu. Wyróżnia ją wczesny termin kwitnienia oraz średnio-wczesny termin dojrzałości. Wymagania glebowe odmiany Bobas są średnie. Odmiana bobiku Bobas nadaje się do uprawy na terenie całego kraju. Jest to odmiana uznana i sprawdzona w polskich warunkach.

Wysoki plon nasion i białka!

  • Odmiana wysoce odporna na askochytozę i rdzę bobiku
  • Wysoka równomierność dojrzewania
  • Odmiana sprawdzona w Polskich warunkach
  • Konkurencyjna wobec zachwaszczenia wtórnego
  • Przydatna do uprawy na terenie całego kraju
Pobierz ulotkę w PDF

Odmianę bobiku Bobas charakteryzuje bardzo dobry potencjał plonowania. Dobrze sprawdza się w warunkach polskiego klimatu. Cechuje ją wysoki plon białka, jak również wysoka zawartość tanin. Bobas jest odmianą, którą charakteryzuje wysoka MTN oraz niska zawartość włókna.

Bobas jest odmianą o wysokiej równomierności dojrzewania. Nasiona tej odmiany bobiku są koloru beżowego. W latach o wysokich sumach opadów i związanej z tym możliwości nierównomiernego dojrzewania bobik przed zbiorem wymaga desykacji. Zbiór odmiany bobiku Bobas należy przeprowadzać przy wilgotności nasion od 16 do 19%, w celu ograniczenia strat spowodowanych możliwością pękania nasion.

Odmiana bobiku Bobas wykazuje dużą konkurencyjność wobec pojawiającego się zachwaszczenia wtórnego. Dzięki wysokiej oraz sztywnej łodydze tę odmianę charakteryzuje również wysoka odporność na wyleganie.

Odmianę bobiku Bobas cechuje dość dobra zdrowotność. Jest ona odporna na askochytozę, rdzę bobiku i czekoladową plamistość. Przy uprawie bobiku warto przeprowadzać monitoring na obecność mszycy burakowej oraz strąkowca bobowego.

Plonowanie
POZIOM A1 (uprawa chroniona ekstensywnie) 41,4 dt/ha
POZIOM A2 (uprawa chroniona intensywnie) 45,8 dt/ha
Plon białka 1213 kg/ha
Stanowisko
Wymagania glebowe średnie do wysokich
Tolerancja na zakwaszenie niska
Odporność na choroby
(skala 9-stopniowa)
Czekoladowa plamistość7,2
Askochytoza7,3
Rdza bobiku7,4
Wysokość roślin
129 cm (wysoka) wysokość bobiku bobas
Rozwój
(skala 9-stopniowa)
Wczesnośćśrednia
Liczba dni od siewu do początku kwitnieniaok. 67 dni
Długość wegetacjiok. 128 dni
Odporność na wyleganie7,1
Równomierność dojrzewania7,9
Wczesnośćśrednia
MTN500-550 g (wysoka)
Gęstość siewu (nasion/m2) i masa wysiewu*
optymalny
45-50 ziaren/m2 (ok. 270-320 kg/ha)
*podana gęstość i masa wysiewu jest wartością orientacyjną i może ulec zmianie w zależności od watunków glebowych, terminu siewu oraz uzyskanej MTZ i zdolności kiełkowania