Groch siewny ogólnoużytkowy
Astronaute

Hodowca: Saaten-Union
Barwa kwiatów: biały
Przeznaczenie: nasiona
Kolor nasion: żółty

Groch siewny Astronaute jest odmianą średnio wczesną i średnio wysoką o dobrej kombinacji cech użytkowych. Wysoka równomierność dojrzewania to jedna z cech, która wyróżnia groch siewny Astronaute. Wymagania glebowe odmiany są średnie. Ta odmiana grochu siewnego idealnie sprawdza się w rolnictwie ekologicznym. Jest rośliną, która dzięki wysokiej gęstości łanu, jest wysoce konkurencyjna w stosunku do chwastów. Astronaute to odmiana ogólnoużytkowa, z przeznaczeniem na suche nasiona.

Groch nie z tej ziemi!

  • Odmiana o dobrej kombinacji cech użytkowych
  • Wysoki potencjał plonu nasion i białka
  • Odmiana dobrze tłumiąca chwasty, dzięki czemu idealnie sprawdza się w rolnictwie ekologicznym
  • Dobra odporność na wyleganie
  • Wysoka równomierność dojrzewania
Pobierz ulotkę w PDF Zamów teraz!

Odmiana grochu siewnego Astronaute została zarejestrowana w Polsce wiosną 2017 roku i znajduje się w PDO. Nasiona grochu Astronaute są barwy żółtej, o średnio wysokiej zawartości białka.

Groch siewny Astronaute cechuje niska zawartość substancji antyżywieniowych w nasionach (niska aktywność inhibitora trypsyny), co sprzyja wykorzystaniu ich do celów żywieniowych. Ponadto odmiana Astronaute wykazuje średnią tolerancję na zakwaszenie gleby, co umożliwia wykorzystanie jej również na słabszych stanowiskach.

Odmianę grochu siewnego Astronaute podobnie, jak w przypadku odmiany SALAMANCA charakteryzuje wysoki potencjał plonotwórczy - zarówno nasion, jak również białka. Obie odmiany grochu pochodzą z tej samej hodowli.

Odmianę Astronaute cechuje wysoka odporność na choroby oraz dość dobra odporność na wyleganie. Sztywność łanu jest jednak nieco gorsza w porównaniu do odmiany SALAMANCA. Astronaute jest wysoce odporna na choroby grzybowe: mączniaka prawdziwego i rzekomego oraz askochytozę grochu i groźne choroby korzeni.

W celu ograniczenia strat związanych z pękaniem nasion zaleca się wykonanie zbioru przy wilgotności nasion wynoszącej od 16 do 18%.

Plonowanie
Poziom A1 (uprawa ekstensywna) 46,1 dt/ha
Poziom A2 (uprawa intensywna) 53,2 dt/ha
Głębokość siewu w cm
Gleby lekkie6
Gleby średnie5
Gleby ciężkie4
Stanowisko
Wymagania glebowe średnie
Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia
Odporność na choroby
(skala 9-stopniowa)
Choroby korzeni - kompleks7,7
Mączniak prawdziwy grochu8,3
Mączniak rzekomy grochu8,3
Askochytoza grochu8,1
Wysokość roślin
80 cm (średnia) groch Astronaute wysokość
Rozwój
(skala 9-stopniowa)
Wczesnośćśrednio wczesny
Termin kwitnienia5
Długość fazy kwitnienia5
Termin zbioru3
Odporność na wyleganie6
Łatwość zbioru7
MTN230-260 g
Gęstość siewu i masa wysiewu*
termin wczesny termin optymalny termin opóźniony
65-75 nasion/m2
(ok. 165-210 kg/ha)
70-80 nasion/m2
(ok. 180-230 kg/ha)
75-90 nasion/m2
(ok. 190-260 kg/ha)
*podana gęstość i masa wysiewu jest wartością orientacyjną i może ulec zmianie w zależności od warunków glebowych, terminu siewu oraz uzyskanej MTN i zdolności kiełkowania