Groch siewny ogólnoużytkowy
Salamanca

Hodowca: Saaten Union
Barwa kwiatów: biały
Przeznaczenie: nasiona
Kolor nasion: żółty

Groch siewny Salamanca jest odmianą uniwersalną, średnio wczesną, wysoką. Wymagania glebowe grochu Salamanca są średnie. Wymaga czteroletniej przerwy w przypadku uprawy po innych roślinach strączkowych, będących na tym samym stanowisku. Odmiana o średnim terminie kwitnienia. Rośliny odmiany Salamanca dojrzewają przed rzepakiem lub łącznie z nim. Wyróżnia ją wysoka odporność na wyleganie. Odmiana grochu Salamanca charakteryzuje się dynamicznym wzrostem początkowym. Można ją wysiewać od początku marca zarówno w siewie czystym, jak również w mieszance z jęczmieniem.

I zbiór grochu też może być przyjemnością!

  • Duża sztywność łanu w fazie dojrzałości pełnej
  • Mniejsze zużycie nasion na 1 ha w porównaniu do innych odmian grochu
  • Bujny, silnie zwarty łan zabezpiecza przed wrórnym zachwaszczeniem
  • Odmiana o wysokiej wydajności białka i niskiej zawartości substancji antyżywieniowych (bardzo niska aktywność inhibitora trypsyny)
  • Dobrze sprawdza się w tuczu zwierząt
Pobierz ulotkę w PDF

Odmiana grochu Salamanca tworzy silnie zwarty i bujny łan, który zabezpiecza ją przed możliwością wystąpienia zachwaszczenia wtórnego. Salamanca jest odmianą grochu stojącą, dzięki czemu jej zbiór jest niezwykle szybki i prosty.

Groch Salamanca to odmiana o wysokim i stabilnym potencjale plonowania o średniej MTN. Charakteryzuje ją wysoka zawartość białka. Jej zaletą jest także łatwość zbioru. Osiąga zadowalające plony również w doświadczeniach ekologicznych. W przypadku odmiany grochu siewnego Salamanca wykorzystuje się mniejszą ilość nasion na powierzchnię 1 ha przy wysiewie w porównaniu do innych odmian.

Cechą wyróżniającą tę odmianę jest m.in. niska zawartość substancji antyżywieniowych (bardzo niska aktywność inhibitora trypsyny). Dzięki temu odmiana grochu stojącego Salamanca bardzo dobrze sprawdza się w tuczu zwierząt.

Groch stojący Salamanca jest odmianą odporną na mączniaka prawdziwego i rzekomego grochu oraz askochytozę grochu.

Plonowanie
groch Salamanca plonowanie
Potencjał plonu w Polsce 51,5 dt/ha
Potencjał plonu w Wielkiej Brytanii 50,2 dt/ha
Potencjał plonu w Niemczech 58,8 dt/ha
Potencjał plonu w Czechach 58,1 dt/ha
Stanowisko
Wymagania glebowe średnie
Rozwój
(skala 9-stopniowa)
Termin kwitnienia4
Długość fazy kwitnienia5
Termin zbioru3
Odporność na wyleganie8
Łatwość zbioru8
Wczesnośćśrednio wczesny
MTN220-250 g
Odporność na choroby
(skala 9-stopniowa)
Choroby korzeni - kompleks6
Szara pleśń5
Mączniak prawdziwy grochu7
Mączniak rzekomy grochu7
Askochytoza grochu7
Wysokość roślin
95cm groch Salamanca wysokość
Głębokość siewu w cm
Gleby lekkie6
Gleby średnie5
Gleby ciężkie4
Gęstość siewu (nasion/m2) i masa wysiewu*
wczesny optymalny późny mieszanka
65-75 nasion/m2
(ok. 155-200 kg/ha)
70-80 nasion/m2
(ok. 170-220 kg/ha)
75-90 nasion/m2
(ok. 180-250 kg/ha)
200 nasion/m2 jęczmień + 40 nasion/m2 Salamanca
(ok. 95-115 kg/ha)
*podana gęstość i masa wysiewu jest wartością orientacyjną i może ulec zmianie w zależności od watunków glebowych, terminu siewu oraz uzyskanej MTZ i zdolności kiełkowania