Jęczmień jary
Accordine

Hodowca: Saaten-Union
Rzędowość: dwurzędowy

Jęczmień jary Accordine jest odmianą browarną szeroko rekomendowaną do uprawy przez światowe słodownie. Dzięki swojej jakości technologicznej ziarna stanowi znaczący udział w browarnictwie. Accordine jest odmianą wysoką o bardzo dobrej odporności na choroby. Niewielkie zapotrzebowanie na ochronę fungicydową sprawia, że Accordine jest odmianą szczególnie polecaną do ekologicznych, ekstensywnych i integrowanych technologii uprawy. W uprawie z przeznaczeniem na paszę bardzo dobrze reaguje na nawożenie azotowe uzyskując wysoki plon i wyższe zawartości białka w ziarnie.

Harmonia plonu i zdrowotności!

  • Odmiana szeroko rekomendowana do uprawy na cele browarne
  • Idealna do upraw ekologicznych dzięki wysokiej zdrowotności
  • Doskonała jakość ziarna na cele browarne dzięki dobrym parametrom technologicznym
  • Szczególnie polecana do ekstensywnych i integrowanych technologii uprawy
  • Wysoki i stabilny potencjał plonowania
Pobierz ulotkę w PDF Zamów teraz!

Jęczmień Accordine wykazuje bardzo wysoki i stabilny potencjał plonowania. Jest to odmiana tworząca bardzo wyrównane ziarno, o wysokiej masie tysiąca nasion i stabilnej zawartości białka w uprawie z przeznaczeniem na cele browarne.

Accordine jest odmianą rekomendowaną przez Program Berliński. Dzięki elastyczności kiełkowania oraz równomiernej degradacji skrobi, białka i ścian komórkowych uzyskuje znakomity przebieg słodowania. Jęczmień jary Accordine uzyskuje bardzo dobrą ocenę syntetyczną wartości browarnej z uwagi na bardzo niską lepkość oraz wysoki ekstrakt i dobre parametry smakowe.

Jęczmień Accordine jest odmianą o wysokiej zdrowotności, dzięki czemu z powodzeniem sprawdza się w uprawach ekologicznych i integrowanych z ograniczoną ochroną fungicydową.

Odmiana Accordine w uprawie z przeznaczeniem na pasze bardzo dobrze wykorzystuje nawożenie azotowe, które przy niewielkim zwiększeniu skutkuje uzyskaniem większej zawartości białka i wysokim plonem ziarna przydatnego do wytworzenia paszy.

Plonowanie
Poziom A1 (uprawa ekstensywna) 72,3 dt/ha
Poziom A2 (uprawa intensywna) 83,9 dt/ha
Stanowisko
Wymagania glebowe średnie
Tolerancja na zakwaszenie gleby niska
Odporność na choroby
(skala 9-stopniowa)
Mączniak prawdziwy8,3
Rdza jęczmienia7,8
Rynchosporioza8,0
Czarna plamistość7,5
Plamistość siatkowa6,8
Wysokość roślin
75 cm (wysoka) jęczmień Accordine wysokość
Rozwój
(skala 9-stopniowa)
Termin kłoszeniaśredni
Termin dojrzałości pełnejśredni
Odporność na wyleganie6,3
Wyrównanie ziarna92%
Zawartość białkaniska
Gęstość ziarnaśrednia do wysokiej
MTZ50-55 g
Gęstość siewu i masa wysiewu*
termin optymalny termin optymalny (cele browarne) termin opóźniony termin opóźniony (cele browarne)
250-260 nasion/m2
(ok. 135-155 kg/ha)
270-300 nasion/m2
(ok. 145-175 kg/ha)
300-320 nasion/m2
(ok. 155-190 kg/ha)
320-340 nasion/m2
(ok. 190-200 kg/ha)
*podana gęstość i masa wysiewu jest wartością orientacyjną i może ulec zmianie w zależności od warunków glebowych, terminu siewu oraz uzyskanej MTZ i zdolności kiełkowania