Jęczmień jary
Brigitta

Hodowca: Saaten-Union
Rzędowość: dwurzędowy

Jęczmień jary Brigitta jest odmianą pastewną o średnim terminie kłoszenia i pełnej dojrzałości. Odmiana ta charakteryzuje się średnią wysokością roślin i dobrą odpornością na wyleganie. Jest to jęczmień na słabe gleby. Plonuje stabilnie nawet w latach suchych. W badaniach rejestracyjnych jęczmień jary Brigitta plonował wysoko pomimo ekstremalnie suchych okresów. Odmiana ta osiągnęła wynik na poziomie 102,5% wzorca. Brigitta dobrze radzi sobie również na zakwaszonych stanowiskach, dzięki wysokiej tolerancji korzeni na jony glinu potwierdzonej badaniami COBORU (wyniki 2017-2019).

Mistrz na słabych glebach!

  • Doskonale sprawdza się na słabszych glebach dzięki temu jest przydatna do uprawy w całym kraju
  • Odmiana tolerancyjna pod względem zakwaszenia stanowiska
  • Bardzo dobrze radzi sobie nawet w suchych latach
  • Ponadprzeciętna stabilność i wysokość plonowania
  • Dobra odporność na wyleganie w połączeniu z wysoką odposrnością na najgroźniejsze choroby jęczmienia
Pobierz ulotkę w PDF Zamów teraz!

Okres badań rejestracyjnych jęczmienia Brigitta przypadł na ekstremalnie suche lata, w których odmiana ta poradziła sobie lepiej niż odmiany wzorcowe. Stanowi to dowód na wysoką tolerancję odmiany na suszę i jej przydatność do uprawy na terenie całego kraju.

Jęczmień jary Brigitta cechuje się dobrym wyrównaniem ziarna o średniej wysokości białka. Doskonale nadaje się jako surowiec do produkcji paszy dla zwierząt. Ziarno jęczmienia Brigitta jest grube, o wysokiej masie tysiąca nasion i wysokiej gęstości.

Odmiana Brigitta wykazuje bardzo dobrą odporność na choroby, w szczególności na mączniaka prawdziwego, rynchosporiozę i plamistość siatkową jęczmienia.

Jęczmień Brigitta został zarejestrowany w Polsce w 2020 r. i dzięki swojej wysokiej tolerancji na zakwaszenie stanowiska oraz niskim wymaganiom glebowym stanowi dobry wybór na nieco gorsze stanowiska.

Plonowanie
Poziom A1 (uprawa ekstensywna) 74,7 dt/ha
Poziom A2 (uprawa intensywna) 82,5 dt/ha
Stanowisko
Wymagania glebowe niskie do średnich
Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia do wysokiej
Odporność na choroby
(skala 9-stopniowa)
Mączniak prawdziwy8,4
Rdza jęczmienia7,6
Rynchosporioza8,3
Czarna plamistość7,6
Plamistość siatkowa7,8
Wysokość roślin
71 cm (średnia) jęczmień Brigitta wysokość
Rozwój
(skala 9-stopniowa)
Termin kłoszeniaśredni
Termin dojrzałości pełnejśredni
Odporność na wyleganie8,0
Wyrównanie ziarna81%
Zawartość białkaśrednia
Gęstość ziarnaśrednia do wysokiej
MTZ48-53 g
Gęstość siewu i masa wysiewu*
termin optymalny termin opóźniony
260-310 nasion/m2
(ok. 140-180 kg/ha)
310-330 nasion/m2
(ok. 180-195 kg/ha)
*podana gęstość i masa wysiewu jest wartością orientacyjną i może ulec zmianie w zależności od warunków glebowych, terminu siewu oraz uzyskanej MTZ i zdolności kiełkowania