Jęczmień jary
Salome

Hodowca: Saaten-Union
Rzędowość: dwurzędowy

Jęczmień jary Salome jest odmianą o średnim terminie kłoszenia i dojrzałości pełnej. Odmianę jęczmienia jarego Salome cechuje średnia wysokość oraz bardzo dobra odporność na wyleganie, która wynika z jej długości źdźbła oraz z wysokiej gęstości łanu. Wymagania glebowe jęczmienia Salome są niewielkie. Odmiana znakomicie plonuje na wszystkich obszarach, gdzie uprawiany jest jęczmień jary.

Jęczmień o europejskim zasięgu!

  • Odmiana średniowczesna, znakomicie plonująca na wszystkich obszarach uprawy jęczmienia jarego
  • Krótkosłoma o stabilnym źdźble i mocnym dokłosiu
  • Bardzo korzystny profil odpornościowy, szczególnie na mączniaka
  • Przydatna do uprawny na stanowiskach opanowanych przez mątwika zbożowego (Heterodera avenae)
  • Korzystnie reaguje na zwiększone dawki nawożenia azotowego
Pobierz ulotkę w PDF Zamów teraz!

Jęczmień Salome jest odmianą o bardzo dobrym potencjale plonowania i dobrym wypełnieniu kłosa ziarnem o wysokiej MTZ. Uzyskuje wysokie plony w badaniach COBORU i jest zalecana do uprawy w całej Polsce. Salome charakteryzuje się mocnym źdźbłem i stabilnym dokłosiem, dlatego też jest odporna na wyleganie.

Jęczmień jary Salome zaliczany jest do typu pastewnego. Charakteryzuje się średnią zawartością białka i średnio-wysoką gęstością ziarna. Ziarno tego jęczmienia idealnie sprawdza się jako składnik wartościowej paszy dla zwierząt.

Salome jest jęczmieniem, który szczególnie dobrze sprawdza się w uprawie intensywnej, dzięki dobremu wykorzystaniu wyższego nawożenia azotowego. Niskie wymagania glebowe pozwalają na uprawę jęczmienia Salome również na nieco gorszych stanowiskach.

Odmianę jęczmienia Salome charakteryzuje bardzo dobry profil odpornościowy na groźne choroby grzybowe, m.in. na mączniaka prawdziwego, rynchosporiozę, rdzę (karłową) jęczmienia, oraz czarną plamistość i plamistość siatkowatą. Ta odmiana nadaje się również na stanowiska opanowane przez mątwika zbożowego.

Plonowanie
Poziom A1 (uprawa ekstensywna) 71,1 dt/ha
Poziom A2 (uprawa intensywna) 80,7 dt/ha
Stanowisko
Wymagania glebowe niskie do średnich
Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia
Odporność na choroby
(skala 9-stopniowa)
Mączniak prawdziwy8,3
Rdza jęczmienia7,7
Rynchosporioza7,9
Czarna plamistość7,6
Plamistość siatkowa7,1
Wysokość roślin
68 cm (niska) jęczmień Salome wysokość
Rozwój
(skala 9-stopniowa)
Termin kłoszeniaśredni
Termin dojrzałości pełnejśredni
Odporność na wyleganie6,8
Wyrównanie ziarna91%
Zawartość białkaśrednia
Gęstość ziarnaśrednia do wysokiej
MTZ47-52 g
Gęstość siewu i masa wysiewu*
termin optymalny termin opóźniony
250-260 nasion/m2
(ok. 150-170 kg/ha)
260-300 nasion/m2
(ok. 170-190 kg/ha)
*podana gęstość i masa wysiewu jest wartością orientacyjną i może ulec zmianie w zależności od warunków glebowych, terminu siewu oraz uzyskanej MTZ i zdolności kiełkowania