Łubin wąskolistny
Rumba

Hodowca: Poznańska HR
Typ odmiany: niesamokończąca, słodka
Barwa kwiatów: biała
Przeznaczenie: nasiona / międzyplony
Kolor nasion: białe

Łubin wąskolistny Rumba jest odmianą biało-kwitnącą o tradycyjnym typie wzrostu i średniej wysokości roślin. Jest to łubin średnio-wczesny o niskich wymaganiach glebowych i wysokiej tolerancji na zakwaszenie gleby. Łubin Rumba charakteryzuje się stabilnością plonowania i osiąga wysokie plony nawet w trudnych warunkach stanowiskowych. Odmiana łubinu wąskolistnego Rumba zalecana jest do uprawy na terenie całego kraju z przeznaczeniem na suche nasiona lub międzyplony.

Lider plonowania!

  • Odmiana o bardzo wysokim potencjale plonowania
  • Bardzo dobra zdrowotność roślin
  • Strąki o podwyższonej odporności na pękanie i osypywanie
  • Zalecana do uprawy na terenie całego kraju
  • Odmiana tworząca gęsty i zwarty łan, przeciwdziałający zachwaszczeniu wtórnemu
Pobierz ulotkę w PDF Zamów teraz!

Rumba jest łubinem o bardzo wysokim i niespotykanym wśród innych łubinów potencjale plonowania. Osiąga wysokie plony nasion w całym kraju, na słabych i zakwaszonych stanowiskach. Łubin ten to także bardzo wysoki plon wartościowego białka. Nasiona łubinu Rumba są białe o bardzo mocno zredukowanej ilości substancji antyżywieniowych (alkaloidów). Rumba jest łubinem słodkim, mającym zastosowanie w żywieniu zwierząt.

Odmianę łubinu Rumba charakteryzuje gęsty i zwarty łan, który skutecznie przeciwdziała występowaniu zachwaszczenia wtórnego. Dodatkowym atutem odmiany Rumba jest wysoka odporność na wyleganie i podwyższona odporność na pękanie strąków, dzięki czemu straty w plonie nasion związane z osypywaniem są maksymalnie ograniczone.

Rumba jest łubinem niesamokończącym, jednak cechuje się bardzo wysoką równomiernością dojrzewania, dlatego też w latach o sprzyjającym przebiegu pogody desykacja łanu nie jest wymagana.

Łubin wąskolistny Rumba cechuje bardzo wysoka zdrowotność. Jest on wysoce odporny na podstawowe choroby grzybowe łubinu takie jak fusarium, antraknoza czy szara plamistość liści łubinu.

Plonowanie
Poziom A1 (uprawa ekstensywna) 31,4 dt/ha
Poziom A2 (uprawa intensywna) 38,2 dt/ha
Plon białka 790,9 kg/ha
Stanowisko
Wymagania glebowe niskie
Tolerancja na zakwaszenie gleby wysoka
Odporność na choroby
(skala 9-stopniowa)
Fusarium8,2
Antraknoza8,5
Szara plamistość liści łubinu8,1
Wysokość roślin
56 cm (średnia) łubin Rumba wysokość
Rozwój
(skala 9-stopniowa)
Wczesnośćwczesna
Liczba dni od siewu do początku kwitnieniaok. 67 dni
Długość fazy kwitnieniaok. 15 dni
Długość wegetacjiok. 114 dni
Odporność na wyleganie7,6
Równomierność dojrzewania8,6
MTN160-165 g
Gęstość siewu i masa wysiewu*
termin optymalny
90-100 nasion/m2
(ok. 175-210 kg/ha)
*podana gęstość i masa wysiewu jest wartością orientacyjną i może ulec zmianie w zależności od warunków glebowych, terminu siewu oraz uzyskanej MTN i zdolności kiełkowania