Łubin wąskolistny
Sonet

Hodowca: Poznańska HR
Typ odmiany: samokończąca, słodka
Barwa kwiatów: niebieska
Przeznaczenie: nasiona
Kolor nasion: wielobarwne

Łubin wąskolistny Sonet to odmiana nie rozgałęziająca się, niska i niskoalkaloidowa. Wczesność oraz wysoka tolerancja na zakwaszenie to cechy, które wyróżniają łubin wąskolistny Sonet. Wymagania glebowe tej odmiany są niskie. Łubin ten cechuje duża odporność na pękanie strąków oraz wyleganie. Odmiana łubinu wąskolistnego Sonet idealnie nadaje się do uprawy na terenie całego kraju. Odmianę wykorzystuje się głównie na nasiona.

Mały ale zaskakuje!

  • Odporna na pękanie strąków i wyleganie
  • Posiada dużą odporność na choroby wirusowe i fusarium
  • Szybko i równomiernie dojrzewająca
  • Najpopularniejsza z polskich odmian, o najmniejszej zawartości alkaloidów
  • Potwierdzona przydatność w żywieniu zwierząt
Pobierz ulotkę w PDF

Odmianę łubinu Sonet charakteryzuje wysoki potencjał plonotwórczy. Bardzo dobrze sprawdza się na glebach w warunkach polskiego klimatu. Cechuje ją wysoka zawartość białka.

Sonet jest najpopularniejszą z polskich odmian łubinu, którą cechuje najniższa zawartość alkaloidów. Dzięki wysokiej zawartości białka odmiana łubinu wąskolistnego Sonet wykorzystywana jest w żywieniu zwierząt.

Sonet jest odmianą, która bardzo szybko i równomiernie dojrzewa. Jest termoneutralna, co oznacza, że nawet niewielkie opóźnienie siewu nie powoduje spowolnienia tempa jej rozwoju oraz nie doprowadzi do obniżki plonu. Rośliny odmiany Sonet nie wytwarzają pędów bocznych, co gwarantuje wysoką równomierność dojrzewania.

Odmiana łubinu Sonet z racji niskich wymagań glebowych preferuje przede wszystkim stanowiska gorsze i zakwaszone. Dodatkowo wyróżnia się wysoką odpornością na groźne choroby wirusowe. Odmiana Sonet jest odporna m.in. na antraknozę, szarą plamistość liści łubinu oraz fusarium.

Plonowanie
Poziom A1 (uprawa ekstensywna) 20,1 dt/ha
Poziom A2 (uprawa intensywna) 24,7 dt/ha
Plon białka 604,0 kg/ha
Stanowisko
Wymagania glebowe niskie
Tolerancja na zakwaszenie gleby wysoka
Odporność na choroby
(skala 9-stopniowa)
Fusarium6,8
Antraknoza8,3
Szara plamistość liści łubinu7,9
Wysokość roślin
48 cm (niska) łubin Sonet wysokość
Rozwój
(skala 9-stopniowa)
Wczesnośćbardzo wczesna
Liczba dni od siewu do początku kwitnieniaok. 64 dni
Długość fazy kwitnieniaok. 15 dni
Długość wegetacjiok. 108 dni
Odporność na wyleganie8,2
Równomierność dojrzewania8,8
MTN165-175 g
Gęstość siewu i masa wysiewu*
termin optymalny
100-110 nasion/m2
(ok. 205-240 kg/ha)
*podana gęstość i masa wysiewu jest wartością orientacyjną i może ulec zmianie w zależności od warunków glebowych, terminu siewu oraz uzyskanej MTN i zdolności kiełkowania