Łubin wąskolistny
Tango

Hodowca: Poznańska HR
Typ odmiany: niesamokończąca, słodka
Barwa kwiatów: biała
Przeznaczenie: nasiona / międzyplony
Kolor nasion: białe

Łubin wąskolistny Tango jest odmianą rozgałęziającą się, biało-kwitnącą, o średniej wysokości roślin i niskoalkaloidową. Wczesność i mała wrażliwość na opóźnienie terminu siewu to cechy, które wyróżniają ten łubin wąskolistny. Wymagania glebowe tej odmiany łubinu są niskie. Łubin Tango cechuje wysoka tolerancja na zakwaszenie. Odmiana łubinu wąskolistnego Tango zalecana jest do uprawy na terenie całego kraju. Odmianę przeznacza się na nasiona oraz międzyplony.

Bo do plonu trzeba Tanga!

  • Niski spadek plonów w warunkach suszy
  • Wczesna, mało wrażliwa na opóźnienie terminu siewu
  • Potwierdzona przydatność w żywieniu zwierząt
  • Zalecana do uprawy na terenie całego kraju
  • Gęsty i zwarty łan przeciwdziała wtórnemu zachwaszczeniu
Pobierz ulotkę w PDF

Odmianę łubinu Tango charakteryzuje najwyższy potencjał plonowania spośród wszystkich łubinów wąskolistnych. Bardzo dobrze sprawdza się w warunkach polskiego klimatu. Cechuje ją wysoka zawartość białka. Łubin wąskolistny Tango jest odmianą o niskiej zawartości alkaloidów.

Nasiona łubinu wąskolistnego Tango są koloru białego. Dzięki wysokiej zawartości białka ta odmiana łubinu może być stosowana do skarmiania zwierząt, zarówno w mieszankach paszowych, jak również w koncentratach - łącznie z łubinem żółtym oraz grochem.

Tango jest łubinem, który cechuje wysoka równomierność dojrzewania. Ta odmiana łubinu wąskolistnego dzięki gęstemu i zwartemu łanowi zapobiega zachwaszczeniu wtórnemu. Dlatego też łubin Tango idealnie sprawdza się zarówno w uprawie na suche nasiona jak i jako międzyplon na gorszych, zakwaszonych stanowiskach.

Łubin wąskolistny Tango cechuje bardzo dobra zdrowotność. Jest on odporny na antraknozę, szarą plamistość liści łubinu oraz fusarium. Ponadto odmiana łubinu Tango wykazuje najmniejszy spadek plonów w niekorzystnych warunkach suszy. Jest odmianą termoneutralną, w związku z czym jest niewrażliwy na opóźnienie terminu siewu.

Plonowanie
Poziom A1 (uprawa ekstensywna) 26,8 dt/ha
Poziom A2 (uprawa intensywna) 30,1 dt/ha
Plon białka 790,9 kg/ha
Stanowisko
Wymagania glebowe niskie
Tolerancja na zakwaszenie gleby wysoka
Odporność na choroby
(skala 9-stopniowa)
Fusarium7,9
Antraknoza8,6
Szara plamistość liści łubinu8,5
Wysokość roślin
56 cm (średnia) łubin Tango wysokość
Rozwój
(skala 9-stopniowa)
Wczesnośćwczesna
Liczba dni od siewu do początku kwitnieniaok. 66 dni
Długość fazy kwitnieniaok. 16 dni
Długość wegetacjiok. 115 dni
Odporność na wyleganie7,8
Równomierność dojrzewania7,7
MTN155-165 g
Gęstość siewu i masa wysiewu*
termin optymalny
90-100 nasion/m2
(ok. 175-210 kg/ha)
*podana gęstość i masa wysiewu jest wartością orientacyjną i może ulec zmianie w zależności od warunków glebowych, terminu siewu oraz uzyskanej MTN i zdolności kiełkowania