Pszenica jara jakościowa
Brawura

Hodowca: Danko
Klasa jakościowa A

Pszenica jara Brawura to odmiana wczesna, o średniej długości słomy. Charakteryzuje ją wczesny termin kłoszenia i dojrzewania. Jest odmianą, która idealnie nadaje się do mieszanek zbożowych z owsem oraz jęczmieniem. Wykorzystuje się ją także w uprawach ekologicznych, głównie dzięki dużej konkurencyjności w stosunku do chwastów. Wyróżnia ją również bardzo dobra odporność na wyleganie i dobra odporność na porastanie. Wygania glebowe pszenicy Brawura są stosunkowo niskie.

Do mieszanek zbożowych i upraw ekologicznych!

  • Odmiana wczesna, o średniej długości słomy i bardzo dobrej odporności na wyleganie
  • Idealna do mieszanek zbożowych z jęczmieniem i owsem
  • Dobra odporność na większość chorób pszenic
  • Odmiana ta znosi lekkie zakwaszenie gleby
  • Polecana w gospodarstwach ekologicznych (dobrze konkuruje z chwastami)
Pobierz ulotkę w PDF

Pszenica Brawura uzyskuje bardzo dobre wyniki plonowania o średniej MTZ. Jest odmianą o dobrych parametrach ziarna. Ziarno pszenicy jarej Brawura jest średniej wielkości, ponadto charakteryzuje je wysoka gęstość i zawartość białka, dobre wyrównanie, a także wysoka zawartość glutenu mokrego. Ziarno cechuje również niewielka ilość pośladu. Jest odmianą, którą wyróżnia dość duży wskaźnik sedymentacyjny oraz średnia liczba opadania.

W przypadku pszenicy Brawura wymagania glebowe nie są wysokie - odmiana toleruje lekkie zakwaszenie gleby. Niezależnie od występującego w danym rejonie rodzaju gleby na wielkość plonów pszenicy jarej Brawura wpływ ma przebieg pogody w okresie wegetacji.

Odmiana pszenicy Brawura zaliczana jest do grupy jakościowej A, którą charakteryzuje duży potencjał plonowania ziarna o wysokich parametrach jakościowych.

Odmiana pszenicy jarej Brawura wykazuje dużą odporność na większość chorób charakterystycznych dla zbóż, m.in. na rdzę żółtą, rdzę brunatną, brunatną plamistość liści (DTR), fuzariozę kłosów, mączniaka prawdziwego i septoriozę plew.

Plonowanie
Poziom A1 (uprawa ekstensywna) 69,5 dt/ha
Poziom A2 (uprawa intensywna) 78,0 dt/ha
Stanowisko
Wymagania glebowe niskie
Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia
Odporność na choroby
(skala 9-stopniowa)
Choroby podstawy źdźbła - kompleks8,0
Mączniak prawdziwy7,9
Rdza brunatna7,5
Rdza żółta8
Brunatna plamistość liści (DTR)8,0
Septoriozy liści6,8
Septorioza plew7,9
Fuzarioza kłosów8,0
Wysokość roślin
88 cm (średnia) wysokość pszenicy brawura
Rozwój
(skala 9-stopniowa)
Termin kłoszenia3,0
Termin dojrzałości pełnej3,0
Odporność na wyleganie8,0
Odporność na porastanie6,0
Wyrównanie ziarna85%
MTZ40-45 g
Gęstość siewu i masa wysiewu*
termin optymalny termin opóźniony
400-450 nasion/m2
(ok. 180-230 kg/ha)
450-500 nasion/m2
(ok. 230-270 kg/ha)
*podana gęstość i masa wysiewu jest wartością orientacyjną i może ulec zmianie w zależności od warunków glebowych, terminu siewu oraz uzyskanej MTZ i zdolności kiełkowania