Pszenica jara jakościowa
Varius

Hodowca: Saaten-Union
Klasa jakościowa A

Pszenica jara Varius zaliczana jest do zbóż o średnim terminie kłoszenia i średnim terminie dojrzałości pełnej oraz bardzo wysokiej plenności, która została potwierdzona w licznych badaniach rejestrowych COBORU. Odmiana została wpisana do Krajowego Rejestru w 2016 roku. Varius ma niskie wymagania glebowe, dlatego też dobrze sprawdza się na stanowiskach słabszych. Wyróżnia ją również wysoka tolerancja na zakwaszenie gleby.

Monokultura zbożowa to nie problem!

  • Odmiana dobrze toleruje słabe i kwaśne stanowiska
  • Dzięki wysokiej odporności na choroby fuzaryjne idealnie sprawdza się w uprawie po kukurydzy
  • Rośliny o bardzo wysokiej odporności na choroby liści - DTR, mączniaka i rdzę
  • Bardzo wysoki potencjał plonowania przy zachowaniu wysokiej jakości technologicznej ziarna
  • Wysoka odporność na wyleganie dzięki niskim roślinom o sztywnym i zdrowym źdźble
Pobierz ulotkę w PDF Zamów teraz!

Zaleca się przeprowadzenie siewu pszenicy Varius jak najwcześniej - w zależności od panujących warunków atmosferycznych najpóźniej do końca marca. W przypadku późniejszego terminu siewu norma wysiewu powinna zostać zwiększona. Pszenica Varius jest zbożem o wysokiej odporności na wyleganie oraz wysokiej odporności na porastanie.

Pszenica jara Varius jest odmianą jakościową o dobrych parametrach ziarna. Jest ona zbożem o średniej ilości ziaren w kłosie. Ziarno odmiany Varius wyróżnia dobre wyrównanie, średnia masa tysiąca ziaren (MTZ) oraz wysoka zawartość białka w ziarnie. Varius jest zbożem o wysokiej liczbie opadania.

Pszenica Varius dzięki wysokiej odporności na choroby fuzaryjne z powodzeniem może być uprawiana po pszenicy oraz po kukurydzy przeznaczonej na ziarno, zwłaszcza w latach z dużą ilością opadów, które uniemożliwiają przeprowadzenie jesiennych zasiewów zbóż. Odmiana ta jest odporna m.in. na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, rdzę żółtą oraz na septoriozę liści i brunatną plamistość liści.

Plonowanie
Poziom A1 (uprawa ekstensywna) 72,9 dt/ha
Poziom A2 (uprawa intensywna) 81,1 dt/ha
Stanowisko
Wymagania glebowe niskie
Tolerancja na zakwaszenie gleby wysoka
Odporność na choroby
(skala 9-stopniowa)
Choroby podstawy źdźbła - kompleks7,7
Mączniak prawdziwy8,2
Rdza brunatna7,7
Rdza żółta8,3
Brunatna plamistość liści (DTR)7,4
Septoriozy liści7,2
Septorioza plew7,6
Fuzarioza kłosów7,7
Wysokość roślin
82 cm (niska) wysokość pszenicy Varius
Rozwój
(skala 9-stopniowa)
Termin kłoszenia5,0
Termin dojrzałości pełnej5,0
Odporność na wyleganie8,0
Odporność na porastanie3,0
Wyrównanie ziarna71%
MTZ37-42 g
Gęstość siewu i masa wysiewu*
termin optymalny termin opóźniony
340-370 nasion/m2
(ok. 150-180 kg/ha)
370-410 nasion/m2
(ok. 170-210 kg/ha)
*podana gęstość i masa wysiewu jest wartością orientacyjną i może ulec zmianie w zależności od warunków glebowych, terminu siewu oraz uzyskanej MTZ i zdolności kiełkowania