Pszenica ozima chlebowa
Kalman

Hodowca: Oseva
Klasa jakościowa A/B

Pszenica ozima Kalman nadaje się do siewu we wszystkich rejonach uprawy pszenicy. Odmiana ta „wybacza” błędy, co czyni ją łatwą w uprawie i prowadzeniu, a w dodatku dobrze toleruje uproszczenia agrotechniczne. Kalman łączy najlepsze cechy odmiany jakościowej i chlebowej – wysoki plon ziarna, przy zachowaniu dobrych parametrów jakościowych. Pszenica Kalman bardzo dobrze sprawdza się w uprawie ekstensywnej, o niskich nakładach na produkcję. Wysokie odporności na choroby, w szczególności na choroby podsuszkowe i fuzariozę kłosów umożliwia uprawę w monokulturze zbożowej. Kalman wykazuje dobrą zdolność do krzewienia i znakomitą odporność na wyleganie.

Wysoka zdrowotność w monokulturze

Doskonała zdrowotność tej pszenicy od początku wschodów pozwala na uprawę na stanowiskach po kukurydzy i w monokulturze.

Idealna do ekstensywnej produkcji

Pszenica Kalman jest odmianą, która potrzebuje niewielkich nakładów na produkcję. Dobrze radzi sobie też na słabszych stanowiskach i podczas okresowych niedoborów wilgoci w glebie. W każdej z tych sytuacji daje wysokie plony.

Wybacza błędy w agrotechnice

  • Odmiana łatwa w prowadzeniu, o bardzo wysokiej zimotrwałości oraz wysokim i stabilnym poziomie plonowania
  • Doskonale nadaje się również do niskonakładowych technologii produkcji, gdzie uzyskuje dobry poziom plonu
  • Dobra przydatność na opóźnione siewy w tym uprawę po kukurydzy lub burakach
  • Intensywny wiosenny wzrost wyróżnia ją spośród innych pszenic, pozwalając na silny rozwój jeszcze przed wczesnowiosennymi suszami
  • Sprawdza się na słabych stanowiskach, dzięki niskim wymaganiom glebowym

Odmiana Kalman dobrze sprawdza się przy uproszczeniach w uprawie. Cechuje ją bardzo dobra odporność na wymarzanie i wyleganie połączona z dobrą krzewistością. Pszenica Kalman dzięki podwyższonej tolerancji na zakwaszenie gleby, dobrze sprawdza się na gorszych stanowiskach.

Kalman

Pszenica ozima Kalman jest pszenicą o średniej wysokości i średnim terminie kłoszenia. Tworzy gęsty łan o bardzo wysokiej odporności na wyleganie i dobrej odporności na porastanie ziarna w kłosie.

Kalman wyróżnia się wyrównanym ziarnem o bardzo dobrej gęstości i średnio-wysokiej masie tysiąca ziaren. Odmiana ta wyróżnia się jakością na poziomie pszenic z grupy A - z wysoką zawartością białka, wysokim wskaźnikiem sedymentacyjnym oraz stabilną liczbą opadania.

Pszenica Kalman posiada bardzo wysoką odporność na fuzariozę klosów - 8,5 w skali 9 stopniowej! Kalman charakteryzuje się również wysoką zdrowotnością podstawy źdźbła i stabilną odpornością na choroby grzybowe liści.

Plonowanie
Poziom A1 (uprawa ekstensywna) 90,8 dt/ha
Poziom A2 (uprawa intensywna) 101,5 dt/ha
Stanowisko
Wymagania glebowe niskie
Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia
Odporność na choroby
(skala 9-stopniowa)
Choroby podstawy źdźbła - kompleks7,0
Mączniak prawdziwy6,8
Rdza brunatna7,9
Rdza żółta7,5
Brunatna plamistość liści (DTR)7,2
Septoriozy liści6,9
Septorioza plew7,0
Fuzarioza kłosów8,5
Wysokość roślin
80-85 cm wysokość rośliny
Zimotrwałość
Rozwój
(skala 9-stopniowa)
Termin kłoszenia3,0 (wczesny)
Termin dojrzałości pełnej4,0 (średnio wczesny)
Odporność na wyleganie8,5
Odporność na porastanie6,0
Wyrównanie ziarna87%
Gęstość łanu7,0
Gęstość ziarna8,0
MTZ43-48 g
Gęstość siewu*
termin wczesny termin optymalny termin opóźniony
370-400 nasion/m2 400-450 nasion/m2 450-490 nasion/m2
* podana gęstość siewu jest wartością orientacyjną i może ulec zmianie w zależności od warunków stanowiskowych