Pszenica ozima elitarna
RGT Ponticus

Hodowca: RAGT 2n
Klasa jakościowa E

RGT Ponticus jest pszenicą elitarną, o doskonałej jakości ziarna i potencjale plonowania pszenic jakościowych z grupy A. Odmiana o średnim terminie kłoszenia i dojrzałości pełnej. Doskonale sprawdza się na każdym stanowisku uprawy i w każdym rejonie kraju.

Pszenica RGT Ponticus charakteryzuje się dobrą zimotrwałością, bardzo dobrymi zdolnościami do regeneracji, znakomitą odpornością na wyleganie i bardzo dobrą odpornością na porastanie ziarna w kłosie.

Wczesność i odporność

  • Odmiana o elitarnej jakości ziarna i potencjale plonowania na poziomie pszenic jakościowych z grupy A
  • Dobra zimotrwałość (4) i regeneracja po zimie
  • Bardzo dobra odporność na mączniaka, rdzę, septoriozę liści i DTR
  • Szerokie spektrum stanowiska uprawy
  • Bardzo wysoka odporność na wyleganie

Plon ziarna pszenicy RGT Ponticus w doświadczeniach przekracza poziom 100 dt/ha, co jest doskonałym wynikiem w przypadku pszenicy elitarnej. Ponticus plonuje znacznie wyżej w porównaniu do innych odmian o zbliżonym potencjale jakościowym.

Ziarno pszenicy ozimej RGT Ponticus wyróżnia się znakomitymi parametrami jakościowymi: bardzo wysoką zawartością białka, wskaźnikiem sedymentacyjnym, liczbą opadania i zawartością glutenu mokrego. Jako pszenica elitarna – z najwyższej klasy jakościowej, uzyskuje prawie maksymalne oceny w skali 9 stopniowej.

Pszenica ozima RGT Ponticus tworzy długie, dobrze wypełnione kłosy o średnio wysokiej masie tysiąca ziaren. Ponticus charakteryzuje się wysoką gęstością i równomiernością łanu.

RGT Ponticus wyróżnia się dobrą zdrowotnością, w szczególności na mączniaka, rdzę i brunatną plamistość liści (DTR).

Plonowanie
Poziom A1 (uprawa ekstensywna) 91,5 dt/ha
Poziom A2 (uprawa intensywna) 102,9 dt/ha
Stanowisko
Wymagania glebowe średnie
Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia
Odporność na choroby
(skala 9-stopniowa)
Choroby podstawy źdźbła - kompleks5,0
Mączniak prawdziwy7,0
Rdza brunatna5,5
Rdza żółta7,5
Brunatna plamistość liści (DTR)6,5
Septoriozy liści6,5
Septorioza plew6,0
Fuzarioza kłosów6,0
Wysokość roślin
87 cm wysokość RGT Cesario
Zimotrwałość
rgt cesario zimotrwałość
Rozwój
(skala 9-stopniowa)
Termin kłoszenia5,0
Termin dojrzałości pełnej5,0
Odporność na wyleganie7,0
Odporność na porastanie7,0
Wyrównanie ziarna85%
Gęstość łanu6,0
Gęstość ziarna7,0
MTZ40-45 g
Gęstość siewu*
termin wczesny termin optymalny termin opóźniony
220-300 nasion/m2 300-350 nasion/m2 350-400 nasion/m2
* podana gęstość siewu jest wartością orientacyjną i może ulec zmianie w zależności od warunków stanowiskowych