Hodowca: Saaten-Union
Klasa jakościowa B

Pszenica ozima Rivero to odmiana chlebowa o średnim terminie dojrzewania. Rivero ma wysoki potencjał plonotwórczy, zwłaszcza po uprawie kukurydzy, przy właściwie dobranej obsadzie roślin. Wyróżnia ją przede wszystkim wysoka odporność na choroby liści. Odmiana Rivero jest przydatna do siewu na stanowiskach suchych i chłodnych.

Z myślą o monokulturze!

  • Wysokoplenna, ozima pszenica chlebowa z wysokimi parametrami dorównującymi klasom jakościowym E oraz A
  • Odmiana typu "Low Input" - uzyskuje wysokie plonowanie przy niskich nakładach
  • Wybitnie tolerancyjna na opóźnione siewy i wysoka zdrowotność czynią Rivero odmianą idealną do uprawy po kukurydzy
  • Doskonale sprawdza się na chłodnych i suchych stanowiskach uzyskując wysokie i stabilne parametry jakościowe
  • Odmiana osiągająca wysokie plony ziarna przy ograniczonym nawożeniu N

Pszenica Rivero charakteryzuje się dobrym wykorzystaniem dostarczonego azotu, poprawiając jego efektywność plonotwórczą.

Odmiana Rivero jest wybitnie tolerancyjna na opóźnione zasiewy.

Rivero to chlebowa pszenica ozima o bardzo dobrej plenności. Odmiana o średniej masie tysiąca ziaren (MTZ) i średniej wysokości

Pszenicę ozimą Rivero cechuje bardzo wysoka odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, brunatną plamistość liści czy septoriozę liści.

Plonowanie
Poziom A1 (uprawa ekstensywna) 90,6 dt/ha
Poziom A2 (uprawa intensywna) 102,9 dt/ha
Stanowisko
Wymagania glebowe średnie
Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia
Odporność na choroby
(skala 9-stopniowa)
Choroby podstawy źdźbła - kompleks7,4
Mączniak prawdziwy8,1
Rdza brunatna7,9
Rdza żółta8,5
Brunatna plamistość liści (DTR)7,5
Septoriozy liści7,3
Septorioza plew7,4
Fuzarioza kłosów7,6
Wysokość roślin
87 cm pszenica ikona
Zimotrwałość
rivero zimotrwałość
Rozwój
(skala 9-stopniowa)
Termin kłoszenia6,0 (150 dni)
Termin dojrzałości pełnej5,0 (203 dni)
Odporność na wyleganie7,5
Odporność na porastanie5,0
Wyrównanie ziarna79%
Gęstość łanu6,0
Gęstość ziarna8,0
MTZ42-47 g
Gęstość siewu*
termin wczesny termin optymalny termin opóźniony
280-350 nasion/m2 350-380 nasion/m2 380-420 nasion/m2
* podana gęstość siewu jest wartością orientacyjną i może ulec zmianie w zależności od warunków stanowiskowych