Pszenica ozima chlebowa
Rotax

Hodowca: Saaten-Union
Klasa jakościowa B

Pszenica ozima Rotax jest odmianą, która znakomicie adoptuje się do różnych warunków polowych. Rotax sprawdza się zarówno na mocnych stanowiskach, jak i tych słabszych - z okresowym niedoborem wody. Wysoka zimotrwałość i mocny wiosenny wigor zapewniają bezpieczeństwo uprawy i gwarantują szybką wiosenną regenerację i przejście w kolejne fazy rozwojowe, bez straty czasu na długotrwałą regenerację. Wysoka odporność na choroby podstawy źdźbła i fuzariozę, sprawiają, że pszenica Rotax nadaje się do uprawy w monokulturze zbożowej lub po kukurydzy. Rotax znajduje się na liście odmian zalecanych (LOZ, COBORU) do uprawy w większości województw kraju.

Bardzo dobra zimotrwałość (5)

Doskonała zimotrwałość zapewnia bezpieczeństwo uprawy nawet w tak trudnych warunkach jak zima 2015/2016, po której Rotax uzyskał 103% wzorca.

Doskonała zdrowotność

Wysoka odporność na choroby podstawy źdźbła oraz fuzariozę kłosów. Dzięki czemu Rotax sprawdza się w uprawie po kukurydzy oraz w monokulturze!

Dostosowana do warunków lokalnych!

  • Osiąga wysokie i stabilne wyniki plonowania zarówno w uprawie ekstensywnej jak i intensywnej
  • Bardzo wysoka zimotrwałość zapewniająca bezpieczeńśtwo uprawy nawet w północno-wschodniej częsci kraju
  • W ekstremalnym sezonie 2012/2013 wydała plon na poziomie 112% wzorca, a w 2015/2016 na poziomie 103% wzorca
  • Doskonale nadaje się na trudniejsze, stresowe stanowiska uprawy - odmiana o znakomitej adaptacji, szeroko zalecana przez COBORU
  • Najlepiej sprawdza się w terminowym siewie tworząc gęsty i piękny łan

Terminowy siew pszenicy Rotax gwarantuje uzyskanie maksymalnych efektów z uprawy. Rotax wyróżnia się bardzo wysoką zimotrwałością, dużym wigorem i szybkim rozwojem wiosennym.

Rotax

Rotax tworzy charakterystyczny "kanciasty" kłos o bardzo wysokim uziarnieniu, a duże liście flagowe zapewniają roślinie odpowiednią powierzchnię asymilacyjną.

Ziarno pszenicy Rotax cechuje się dobrą zawartością białka i liczbą opadania. Jest to pszenica o dobrej odporności na wyleganie i porastanie ziarna w kłosie.

Wysoki wiosenny wigor pszenicy Rotax wymaga szczególnej uwagi w przypadku wczesnowiosennych zabiegów - Rotax po zimie szybko startuje i od razu zaczyna strzelać w źdźbło.

Rotax dobrze adoptuje się do różnych warunków glebowych i doskonale sprawdza się w intensywnej uprawie po wczesnym przedplonie plonując na bardzo wysokim poziomie.

Plonowanie
Poziom A1 (uprawa ekstensywna) 93,3 dt/ha
Poziom A2 (uprawa intensywna) 105,9 dt/ha
Stanowisko
Wymagania glebowe średnie
Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia
Odporność na choroby
(skala 9-stopniowa)
Choroby podstawy źdźbła - kompleks 7,3
Mączniak prawdziwy 8,0
Rdza brunatna 7,7
Rdza żółta 8,4
Brunatna plamistość liści (DTR) 7,3
Septoriozy liści 7,1
Septorioza plew 7,5
Fuzarioza kłosów 7,6
Wysokość roślin
85-90 cmwysokość rgt treffer
Zimotrwałość
zimotrwałość 5
Rozwój
(skala 9-stopniowa)
Termin kłoszenia 5,0 (150 dni)
Termin dojrzałości pełnej 4,0 (201 dni)
Odporność na wyleganie 6,9
Odporność na porastanie 5,0
Wyrównanie ziarna 74%
Gęstość łanu 5,0
Gęstość ziarna 3,0
MTZ 42-47 g
Gęstość siewu*
termin wczesny termin optymalny termin opóźniony
220-270 nasion/m2 280-340 nasion/m2 350-400 nasion/m2
* podana gęstość siewu jest wartością orientacyjną i może ulec zmianie w zależności od warunków stanowiskowych