Pszenica ozima chlebowa
SU Tarroca

Hodowca: Saaten-Union
Klasa jakościowa B


Pszenica ozima SU Tarroca to nowa odmiana o ogromnym potencjale plonowania. Uzyskała najwyższe plony w czeskich badaniach ÚKZÚZ (2018-2020) w regionach uprawy kukurydzy i rzepaku - na poziomie nawet 113% wzorca (średnio z 3 lat - 111% wzorca na intensywnym poziomie uprawy).

SU Tarroca również bardzo dobrze plonuje w polskich badaniach COBORU - 107-109% wzorca w latach 2018-2019. Jest to odmiana posiadająca gen odporności na łamliwość podstawy źdźbła - Pch1 oraz geny odporności na rdzę żółtą - Yr6 oraz Yr17, przez co wyróżnia się zdrową podstawą źdźbła i znakomitą odpornością na rdzę żółtą - 9,0 w skali 9 stopniowej.

SU Tarroca uzyskuje bardzo wysoki poziom plonowania zarówno w uprawie intensywnej jak i ekstensywnej z ograniczonymi nakładami na ochronę fungicydową i nawożenie.

Wysoka tolerancja na suszę

Pszenica SU Tarroca cechuje się wysoką tolerancją na suszę, średnią wysokością roślin o silnym źdźble i za sprawą zdrowej podstawy źdźbła - wysoką odpornością na wyleganie.

SU Tarroca tworzy duże, wyrównane ziarno, o wysokiej i stabilnej w różnych warunkach masie tysiąca nasion. Jakość ziarna tej odmiany spełnia wymogi pszenicy chlebowej z klasy jakościowej B.

Pszenica ozima SU Tarroca jest odmianą w typie pojedynczego kłosa, oznacza to że plon uzyskiwany jest głównie z kłosa na pędzie głównym, a w mniejszym stopniu z rozkrzewień bocznych. W przypadku odmian w typie pojedynczego kłosa, zalecana obsada roślin jest wyższa, aby uzyskać efekt mniejszej ilości rozkrzewień bocznych - co warunkuje również nieco wyższą masę wysiewu, której nie zaleca się zmniejszać.

Lider plonowania!

  • Bardzo wysoki i stabilny w latach poziom plonowania - najwyższy plon wśród pszenic w Czechach w 3 latach badań (2018-2020) - nawet 111% wzorca (badania UKZUZ)
  • Dobra tolerancja na suszę i wysoka wydajność zarówno w poziomie ekstensywnym jak i intensywnym
  • Bardzo wysoka odporność na najgroźniejsze choroby
  • Posiada gen odporności na choroby podstawy źdźbła - Pch1 oraz geny odporności na rdzę żółtą - Yr6 i Yr17
  • Średniowysoka, o stabilnym źdźble i bardzo dobrej odporności na wyleganie
  • Stabilna MTZ w różnych warunkach - tworzy duże i wyrównane ziarno (odmiana w typie pojedynczego kłosa)
Pobierz ulotkę w PDF Zamów teraz!

Plonowanie w badaniach ÚKZÚZ

(Czechy, 2018-2020)

Region uprawy rzepaku
Poziom agrotechniki 2018 2019 2020 Średnia
A2
intensywny
10,92 t/ha (113%) 11,07 t/ha (112%) 11,83 t/ha (108%) 11,27 t/ha (111%)
A1
ekstensywny
9,21 t/ha (105%) 10,27 t/ha (112%) 11,12 t/ha (107%) 10,20 t/ha (108%)
Region uprawy buraków
Poziom agrotechniki 2018 2019 2020 Średnia
A2
intensywny
11,08 t/ha (109%) 11,06 t/ha (109%) 10,68 t/ha (98%) 10,94 t/ha (105%)
A1
ekstensywny
9,61 t/ha (108%) 9,92 t/ha (108%) 9,35 t/ha (101%) 9,63 t/ha (105%)
Region uprawy kukurydzy
Poziom agrotechniki 2018 2019 2020 Średnia
A2
intensywny
10,25 t/ha (109%) 10,50 t/ha (112%) 10,26 t/ha (107%) 10,33 t/ha (109%)
A1
ekstensywny
8,62 t/ha (97%) 8,57 t/ha (101%) 9,87 t/ha (104%) 9,02 t/ha (100%)

Należy również zwrócić uwagę na występowanie fuzariozy. Szczególnie w uprawie po przedplonie zbożowym - zaleca się wykonanie zabiegu fungicydowego chroniącego kłos.

Plonowanie
Poziom A1 (uprawa ekstensywna) 94,1 dt/ha
Poziom A2 (uprawa intensywna) 106,8 dt/ha
Stanowisko
Wymagania glebowe średnie
Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia
Odporność na choroby
(skala 9-stopniowa)
Choroby podstawy źdźbła - kompleks 7,6
Mączniak prawdziwy 6,9
Rdza brunatna 6,5
Rdza żółta 9,0
Brunatna plamistość liści (DTR) 7,4
Septoriozy liści 7,0
Septorioza plew 7,7
Fuzarioza kłosów 7,8
Wysokość roślin
85 cmWysokość SU Tarroca
Zimotrwałość
Zimotrwałość 2,5
Rozwój
(skala 9-stopniowa)
Termin kłoszenia 5,0 (148 dni)
Termin dojrzałości pełnej 4,0 (198 dni)
Odporność na wyleganie 7,7
Odporność na porastanie 5,0
Wyrównanie ziarna 85%
Gęstość łanu 5,0
Gęstość ziarna 5,0
MTZ 45-50 g
Gęstość siewu*
termin wczesny termin optymalny termin opóźniony
250-300 nasion/m2 300-350 nasion/m2 380-450 nasion/m2
* podana gęstość siewu jest wartością orientacyjną i może ulec zmianie w zależności od warunków stanowiskowych