Pszenica ozima chlebowa
SU Tarroca

Hodowca: Saaten-Union
Klasa jakościowa B
baner nowość
logo golden seeds na wyłączność

Pszenica ozima SU Tarroca to nowa odmiana o ogromnym potencjale plonowania. Uzyskała najwyższy poziom plonowania w polskich badaniach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) prowadzonego przez COBORU - nawet 115,3% wzorca w 2021 roku. SU Tarroca plonowała najwyżej również w czeskich badaniach ÚKZÚZ (2018-2020) w regionach uprawy kukurydzy i rzepaku - na poziomie nawet 113% wzorca (średnio z 3 lat - 111% wzorca na intensywnym poziomie uprawy).

SU Tarroca jest to odmiana posiadająca gen odporności na łamliwość podstawy źdźbła - Pch1 oraz geny odporności na rdzę żółtą - Yr6 oraz Yr17, przez co wyróżnia się zdrową podstawą źdźbła i znakomitą odpornością na rdzę żółtą - 9,0 w skali 9 stopniowej.

SU Tarroca uzyskuje bardzo wysoki poziom plonowania zarówno w uprawie intensywnej jak i ekstensywnej z ograniczonymi nakładami na ochronę fungicydową i nawożenie.

Plonowanie w badaniach COBORU

(Polska, PDO 2021)

Plon ziarna w różnych regionach Polski - zbiór 2021
Poziom agrotechniki I II III IV V VI
A2
intensywny
10,60 t/ha (109%) 11,06 t/ha (113%) 10,43 t/ha (109%) 10,20 t/ha (108%) 11,28 t/ha (110%) 11,04 t/ha (115%)
A1
ekstensywny
9,92 t/ha (111%) 9,97 t/ha (112%) 9,75 t/ha (107%) 9,77 t/ha (111%) 9,89 t/ha (107%) 9,34 t/ha (110%)

Wysoka tolerancja na suszę

Pszenica SU Tarroca cechuje się wysoką tolerancją na suszę, średnią wysokością roślin o silnym źdźble i za sprawą zdrowej podstawy źdźbła - wysoką odpornością na wyleganie.

Lider plonowania!

  • Bardzo wysoki i stabilny w latach poziom plonowania - najwyższy plon wśród pszenic w Polsce (badania COBORU) - nawet 115,3% wzorca w 2021 roku i Czechach w 3 latach badań (2018-2020) - nawet 111% wzorca (badania UKZUZ)
  • Dobra tolerancja na suszę i wysoka wydajność zarówno w poziomie ekstensywnym jak i intensywnym
  • Bardzo wysoka odporność na najgroźniejsze choroby
  • Posiada gen odporności na choroby podstawy źdźbła - Pch1 oraz geny odporności na rdzę żółtą - Yr6 i Yr17
  • Średniowysoka, o stabilnym źdźble i bardzo dobrej odporności na wyleganie
  • Stabilna MTZ w różnych warunkach - tworzy duże i wyrównane ziarno (odmiana w typie pojedynczego kłosa)

Plonowanie w badaniach ÚKZÚZ

(Czechy, 2018-2020)

Region uprawy rzepaku
Poziom agrotechniki 2018 2019 2020 Średnia
A2
intensywny
10,92 t/ha (113%) 11,07 t/ha (112%) 11,83 t/ha (108%) 11,27 t/ha (111%)
A1
ekstensywny
9,21 t/ha (105%) 10,27 t/ha (112%) 11,12 t/ha (107%) 10,20 t/ha (108%)
Region uprawy buraków
Poziom agrotechniki 2018 2019 2020 Średnia
A2
intensywny
11,08 t/ha (109%) 11,06 t/ha (109%) 10,68 t/ha (98%) 10,94 t/ha (105%)
A1
ekstensywny
9,61 t/ha (108%) 9,92 t/ha (108%) 9,35 t/ha (101%) 9,63 t/ha (105%)
Region uprawy kukurydzy
Poziom agrotechniki 2018 2019 2020 Średnia
A2
intensywny
10,25 t/ha (109%) 10,50 t/ha (112%) 10,26 t/ha (107%) 10,33 t/ha (109%)
A1
ekstensywny
8,62 t/ha (97%) 8,57 t/ha (101%) 9,87 t/ha (104%) 9,02 t/ha (100%)

SU Tarroca tworzy duże, wyrównane ziarno, o wysokiej i stabilnej w różnych warunkach masie tysiąca nasion. Jakość ziarna tej odmiany spełnia wymogi pszenicy chlebowej z klasy jakościowej B.

Pszenica ozima SU Tarroca jest odmianą w typie pojedynczego kłosa, oznacza to że plon uzyskiwany jest głównie z kłosa na pędzie głównym, a w mniejszym stopniu z rozkrzewień bocznych. W przypadku odmian w typie pojedynczego kłosa, zalecana obsada roślin jest wyższa, aby uzyskać efekt mniejszej ilości rozkrzewień bocznych - co warunkuje również nieco wyższą masę wysiewu, której nie zaleca się zmniejszać.

Należy również zwrócić uwagę na występowanie fuzariozy. Szczególnie w uprawie po przedplonie zbożowym - zaleca się wykonanie zabiegu fungicydowego chroniącego kłos.

Plonowanie
Poziom A1 (uprawa ekstensywna) 97,4 dt/ha
Poziom A2 (uprawa intensywna) 106,5 dt/ha
Stanowisko
Wymagania glebowe średnie
Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia
Odporność na choroby
(skala 9-stopniowa)
Choroby podstawy źdźbła - kompleks 7,2
Mączniak prawdziwy 7,1
Rdza brunatna 6,9
Rdza żółta 9,0
Brunatna plamistość liści (DTR) 7,6
Septoriozy liści 7,1
Septorioza plew 7,9
Fuzarioza kłosów 7,8
Wysokość roślin
85-90 cmWysokość SU Tarroca
Zimotrwałość
Zimotrwałość 2,5
Rozwój
(skala 9-stopniowa)
Termin kłoszenia 5,0 (153 dni)
Termin dojrzałości pełnej 4,0 (202 dni)
Odporność na wyleganie 7,9
Odporność na porastanie 5,0
Wyrównanie ziarna 85%
Gęstość łanu 5,0
Gęstość ziarna 5,0
MTZ 45-50 g
Gęstość siewu*
termin wczesny termin optymalny termin opóźniony
250-300 nasion/m2 300-350 nasion/m2 380-450 nasion/m2
* podana gęstość siewu jest wartością orientacyjną i może ulec zmianie w zależności od warunków stanowiskowych