Pszenżyto ozime
Belcanto

Hodowca: Danko
Typ agronomiczny: odmiana tradycyjna

Pszenżyto ozime Belcanto charakteryzuje się wysokim poziomem plonowania w wielu krajach europejskich. Jest to długosłoma odmiana pszenżyta, o wysokiej odporności na wyleganie i porastanie ziarna w kłosie. Pszenżyto Belcanto posiada bardzo dobre zdolności adaptacyjne do różnych warunków klimatyczno-glebowych. Doskonale sprawdza się na glebach średniej jakości i dobrze radzi sobie również na słabych stanowiskach o nieuregulowanym odczynie. Belcanto znakomicie sprawdza się zarówno w intensywnej produkcji, jak i w uprawie ekologicznej z ograniczonym stosowaniem zabiegów fungicydowych.

Kumulacja korzyści!

  • Bardzo wysoki poziom plonowania w Polsce i w wielu krajach europejskich
  • Odmiana o wysokich zdolnościach adaptacyjnych do stanowiska, doskonale sprawdzi się nawet na słabszych glebach
  • Wysoka odporność na wyleganie i porastanie ziarna w kłosie
  • Pszenżyto o wysokiej zimotrwałości i bardzo dobrej zdrowotności
  • Charakteryzuje się grubym, dobrze wyrównanym ziarnem o wysokiej MTZ i dobrej zawartości białka

Belcanto posiada dobry profil odporności na choroby grzybowe. Cechuje się wysoką odpornością na rynchosporiozę, rdzę żółtą i brunatną, pleśń śniegową oraz fuzariozę kłosa. Wg niemieckich badań, charakteryzuje się najwyższą opłacalnością uprawy przy ograniczonym stosowaniu ochrony fungicydowej.

Pszenżyto Belcanto jest odmianą o wysokiej zimotrwałości zapewniającej bezpieczeństwo uprawy nawet w najgłodniejszych regionach kraju. Tworzy bardzo wysoki plon ziarna, o dobrym wyrównaniu, wysokiej masie tysiąca nasion i wysokiej zawartości białka. Ziarno odmiany Belcanto jest znakomitym surowcem do produkcji paszy dla zwierząt gospodarskich.

Pszenżyto ozime Belcanto jest odmianą zalecaną do uprawy przez COBORU prawie w całym kraju, co świadczy o doskonałym dopasowaniu odmiany do polskich warunków produkcyjnych.

Plonowanie
Poziom A1 (uprawa ekstensywna) 87,9 dt/ha
Poziom A2 (uprawa intensywna) 97,9 dt/ha
Stanowisko
Wymagania glebowe niskie
Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia
Odporność na choroby
(skala 9-stopniowa)
Choroby podstawy źdźbła - kompleks7,5
Mączniak prawdziwy7,4
Rdza brunatna8,4
Rdza żółta8,7
Pleśń śniegowa8,5
Septoriozy liści7,7
Septorioza plew7,1
Fuzarioza kłosów8,1
Rynchosporioza8,2
Wysokość roślin
114 cm (wysoka) pszenżyto ikona
Zimotrwałość
zimotrwałość 5,5
Rozwój
(skala 9-stopniowa)
Termin kłoszeniaśredni (145 dni)
Termin dojrzałości pełnejśredni (203 dni)
Odporność na wyleganie7,9
Odporność na porastanie5,0
Wyrównanie ziarna94%
Gęstość ziarna8,0
MTZ44-49 g
Gęstość siewu*
termin wczesny termin optymalny termin opóźniony
280-310 nasion/m2 300-340 nasion/m2 330-370 nasion/m2
* podana gęstość siewu jest wartością orientacyjną i może ulec zmianie w zależności od warunków stanowiskowych