Pszenżyto ozime
Fredro

Hodowca: Danko
Typ agronomiczny: odmiana tradycyjna

Pszenżyto ozime Fredro to odmiana o wczesnym terminie kłoszenia oraz dojrzałości pełnej. Dzięki bardzo dobrym zdolnościom adaptacyjnym wymagania glebowe pszenżyta Fredro nie są duże. Odmiana pszenżyta ozimego Fredro idealnie nadaje się na gleby o słabej i średniej jakości. Wyróżnia ją wysoka odporność na wyleganie i wyjątkowa odporność na porastanie ziarna w kłosie. Pszenżyto Fredro jest odmianą o tradycyjnej długości źdźbła. Odmiana dobrze się krzewi.

Wyjątkowo odporne na porastanie ziarna w kłosie!

  • Pszenżyto o tradycyjnej długości źdźbła i wysokiej zdrowotności
  • Uznane pszenżyto, zalecane do uprawy na terenie całego kraju
  • Odmiana o wysokich i stabilnych plonach nawet po późnych przedplonach
  • Odmiana wczesna, o bardzo dobrych zdolnościach adaptacyjnych - szczególnie polecana na gleby słabe i średniej jakości
  • Ziarno o podwyższonej zawartości białka i wysokiej odporności na porastanie w kłosie

Dzięki wczesnemu dojrzewaniu i dobrej plenności odmiana pszenżyta Fredro wysoko i stabilnie plonuje na terenie całej Polski, nawet po późnych przedplonach. Ziarno pszenżyta ozimego tej odmiany cechuje wysoka MTZ, bardzo dobre wyrównanie oraz niewielki udział pośladu.

Pszenżyto ozime Fredro charakteryzuje podwyższona zawartość białka w ziarnie, dzięki czemu doceniane jest przez hodowców zwierząt, odgrywając ogromne znaczenie w prawidłowym żywieniu zwierząt.

Pszenżyto Fredro to wczesna odmiana, co jest szczególnie istotne w przypadku stanowisk słabych i ubogich w wodę, na których najczęściej zawodzi pszenica, jęczmień i żyto. Ta odmiana pszenżyta jest szczególnie tolerancyjna na opóźnione siewy, dlatego też przydatna jest do siewów nawet po kukurydzy. Dzięki niskim wymaganiom glebowym oraz dobrej mrozoodporności odmiana ta jest niezależna od warunków atmosferycznych.

Pszenżyto ozime Fredro cechuje ponadto wysoka zdrowotność, bardzo dobra odporność na choroby grzybowe oraz średnia tolerancja na zakwaszenie gleby.

Plonowanie
Poziom A1 (uprawa ekstensywna) 81,2 dt/ha
Poziom A2 (uprawa intensywna) 98,6 dt/ha
Stanowisko
Wymagania glebowe niskie
Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia
Odporność na choroby
(skala 9-stopniowa)
Choroby podstawy źdźbła - kompleks7,4
Mączniak prawdziwy6,4
Rdza brunatna7,5
Rdza żółta7,5
Pleśń śniegowa8,1
Septoriozy liści6,7
Septorioza plew7,9
Fuzarioza kłosów7,7
Rynchosporioza8,0
Wysokość roślin
108 cm (wysoka) wysokosc pszenżyta Fredro
Zimotrwałość
zimotrwałość 4,5
Rozwój
(skala 9-stopniowa)
Termin kłoszeniawczesny (138 dni)
Termin dojrzałości pełnejśrednio wczesny (201 dni)
Odporność na wyleganie7,1
Odporność na porastanie6,0
Wyrównanie ziarna95%
Gęstość ziarna7,0
MTZ44-49 g
Gęstość siewu*
termin wczesny termin optymalny termin opóźniony
320-350 nasion/m2 350-380 nasion/m2 380-410 nasion/m2
* podana gęstość siewu jest wartością orientacyjną i może ulec zmianie w zależności od warunków stanowiskowych