Pszenżyto ozime
Leontino

Hodowca: Danko
Typ agronomiczny: odmiana tradycyjna

Leontino to tradycyjna odmiana pszenżyta ozimego o średnio - wczesnym terminie kłoszenia oraz dojrzałości pełnej. Dzięki dobrym zdolnościom adaptacyjnym wymagania glebowe tej odmiany pszenżyta nie są duże. Pszenżyto ozime Leontino nadaje się na każdy rodzaj gleby. Wyróżnia je bardzo dobra odporność na wyleganie i średnia odporność na porastanie ziarna w kłosie. Jest odmianą uniwersalną o tradycyjnej długości źdźbła.

Idealne w żywieniu zwierząt!

  • Uniwersalna odmiana pszenżyta o tradycyjnej długości źdźbła
  • Ziarno o bardzo dobrych właściwości żywieniowych (dobry skład aminokwasowy białka)
  • Odmiana o pięknym, długim kłosie oraz o wysokim i stabilnym plonie
  • Wczesna odmiana, o podwyższonej zawartością skrobi – duża przydatność w produkcji alkoholu
  • Wytwarza duże, ciężkie ziarno o wysokim wyrównaniu i małej ilości pośladu

Ziarno pszenżyta ozimego Leontino jest duże i ciężkie. Cechuje je wysoka masa tysiąca ziaren, wysokie wyrównanie i niewielki udział pośladu. Dzięki wczesnemu dojrzewaniu i dobrej plenności ta odmiana pszenżyta wysoko i stabilnie plonuje na terenie całej Polski.

Pszenżyto ozime Leontino charakteryzuje dobry skład aminokwasowy białka w ziarnie, dzięki czemu doceniane jest przez hodowców zwierząt, odgrywając duże znaczenie w prawidłowym żywieniu zwierząt monogastrycznych (głównie trzody chlewnej i drobiu).

Leontino to wczesna odmiana o podwyższonej zawartości skrobi, co ma duże znaczenie w przypadku produkcji etanolu. Pszenżyto to jest odmianą o średniej długości słomy i długich kłosach. Dość niskie wymagania glebowe i średnia mrozoodporność sprawiają, że odmiana ta jest w niewielkim stopniu zależna od warunków atmosferycznych.

Pszenżyto ozime Leontino cechuje ponadto wysoka zdrowotność, dobra odporność na choroby, szczególnie na mączniaka prawdziwego, septoriozę i choroby podstawy źdźbła oraz średnia tolerancja na zakwaszenie gleby.

Plonowanie
Poziom A1 (uprawa ekstensywna) 72,3 dt/ha
Poziom A2 (uprawa intensywna) 97,5 dt/ha
Stanowisko
Wymagania glebowe niskie
Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia
Odporność na choroby
(skala 9-stopniowa)
Choroby podstawy źdźbła - kompleks7,4
Mączniak prawdziwy5,9
Rdza brunatna8,5
Rdza żółta8,9
Pleśń śniegowa8,6
Septoriozy liści7,1
Septorioza plew6,7
Fuzarioza kłosów7,3
Rynchosporioza7,6
Wysokość roślin
116 cm (wysoka) wysokosc leontino
Zimotrwałość
zimotrwalosc pszenzyta Leontino
Rozwój
(skala 9-stopniowa)
Termin kłoszeniawczesny (139 dni)
Termin dojrzałości pełnejśredni (203 dni)
Odporność na wyleganie7,5
Odporność na porastanie4,0
Wyrównanie ziarna97%
Gęstość ziarna5,0
MTZ44-49 g
Gęstość siewu*
termin wczesny termin optymalny termin opóźniony
320-350 nasion/m2 350-380 nasion/m2 380-410 nasion/m2
* podana gęstość siewu jest wartością orientacyjną i może ulec zmianie w zależności od warunków stanowiskowych