Pszenżyto ozime
Sekret

Hodowca: HR Strzelce
Typ agronomiczny: odmiana krótkosłoma

Pszenżyto ozime Sekret doskonale nadaje się do uprawy na terenie całego kraju. Cechuje się znakomitą plennością w różnych warunkach stanowiskowych. Jest to średnio wczesna odmiana, o wysokiej zimotrwałości – 5,5 i bardzo dobrej odporności na wyleganie. Pszenżyto Sekret posiada również podwyższoną tolerancję na zakwaszenie gleby i znakomite odporności na najgroźniejsze choroby grzybowe zbóż.

Klucz do sukcesu!

  • Doskonale plonująca ozmiana we wszystkich rejonach kraju
  • Najwyższa w Polsce odporność na porastanie ziarna w kłosie
  • Doskonała odporność na wyleganie w połączeniu z ziarnem o dużej gęstości i wysokiej wartości paszowej
  • Najbardziej odporna na choroby grzybowe odmiana w Polsce
  • Bardzo dobra zimotrwałość

Sekret jest odmianą o wysokim potencjale plonowania. W 2014/15 roku w badaniach COBORU odmiana ta uzyskała 110% wzorca na północy kraju, 109% - w rejonie południowo-zachodnim i 108% w Polsce środkowej.

Wysoki plon ziarna pszenżyta Sekret dzięki wysokiej odporności na wyleganie i porastanie ziarna w kłosie nie traci swojej wysokiej wartości paszowej w niesprzyjających latach.

Ziarno pszenżyta Sekret charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami jakościowymi – wysoką zawartością białka i liczbą opadania oraz wysoką gęstością i średnią masą tysiąca ziaren.

Pszenżyto ozime Sekret posiada wybitą odporność na choroby grzybowe podstawy źdźbła, pleśń śniegową, rynchosporiozę i fuzariozę kłosów. Wysoka zdrowotność dotyczy także liści pszenżyta Sekret , które posiada wysoką odporność na septoriozę, rdzę brunatną i żółtą.

Plonowanie
Poziom A1 (uprawa ekstensywna) 85,4 dt/ha
Poziom A2 (uprawa intensywna) 97,6 dt/ha
Stanowisko
Wymagania glebowe niskie
Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia
Odporność na choroby
(skala 9-stopniowa)
Choroby podstawy źdźbła - kompleks8,1
Mączniak prawdziwy7,8
Rdza brunatna8,5
Rdza żółta8,8
Pleśń śniegowa8,3
Septoriozy liści7,8
Septorioza plew7,7
Fuzarioza kłosów8,2
Rynchosporioza8,3
Wysokość roślin
106 cm (średnia) pszenżyto ikona
Zimotrwałość
zimotrwałość 5,5
Rozwój
(skala 9-stopniowa)
Termin kłoszeniaśredni (143 dni)
Termin dojrzałości pełnejśrednio wczesny (201 dni)
Odporność na wyleganie7,9
Odporność na porastanie6,0
Wyrównanie ziarna94%
Gęstość ziarna7,0
MTZ39-44 g
Gęstość siewu*
termin wczesny termin optymalny termin opóźniony
290-320 nasion/m2 320-360 nasion/m2 360-400 nasion/m2
* podana gęstość siewu jest wartością orientacyjną i może ulec zmianie w zależności od warunków stanowiskowych