baner nowość

Hodowca: Saaten-Union
Typ agronomiczny: odmiana tradycyjna

Pszenżyto ozime SU Atletus jest długosłomą odmianą o bardzo wysokim potencjale plonowania. W badaniach COBORU w latach 2019-2020 SU Atletus uzyskał najwyższy plon wśród wszystkich pszenżyt wynoszący 106% i 109% wzorca. Wysoki plon w połączeniu z ponadprzeciętną odpornością na wyleganie to cechy doceniane przez producentów w całym kraju.

SU Atletus jest odmianą, która za sprawą swojego dopasowania doskonale sprawdza się w uprawie na każdym stanowisku. Dobra zimotrwałość i niewygórowane wymagania glebowe to kolejne cechy świadczące o dobrym dopasowaniu odmiany SU Atletus do polskich realiów stanowiskowych.

Atletyczny plon!

  • Doskonale plonująca odmiana pszenżyta długosłomego na każdym poziomie agrotechniki
  • Ceniona odmiana pod względem odporności na wyleganie i przydatności do uprawy na terenie całego kraju
  • Sprawdza się po przedplonach zbożowych za sprawą korzystnego profilu odporności na choroby
  • Charakteryzuje się wysoką zimotrwałością będącą gwarantem dobrego stanu roślin po zimie
  • Odmiana o wysokiej przydatności paszowej i średnim terminie dojrzałości pełnej

SU Atletus jest pszenżytem o średnim terminie kłoszenia i dojrzałości pełnej. Tworzy średnio wysokie lecz sztywne źdźbło. SU Atletus jest dobrym wyborem również w obliczu wysokiego zapotrzebowania na słomę w gospodarstwie.

Pszenżyto SU Atletus jest odmianą o wysokiej przydatności paszowej. Buduje swój potencjał plonotwórczy poprzez wysoką masę tysiąca ziaren, która w badaniach została określona jako jedna z najwyższych mas tysiąca ziaren wśród odmian dostępnych w polskim rejestrze. SU Atletus udaje się zarówno w uprawie intensywnej, jak i ekstensywnej - na niższym poziomie agrotechniki, przy ograniczonych nakładach.

SU Atletus to odmiana o bardzo dobrym profilu odporności na najgroźniejsze choroby grzybowe. Za sprawą wysokiej odporności na choroby podstawy źdźbła i fusariozę kłosów z powodzeniem sprawdza się nawet po przedplonach zbożowych. Na szczególną uwagę zasługuje również wysoka odporność na rdzę żółtą, stanowiącą w ostatnim czasie coraz poważniejszy problem, za sprawą pojawiania się patogenów (Puccinia striiformis) nawet już wczesną wiosną.

Plonowanie
Poziom A1 (uprawa ekstensywna) 91,5 dt/ha
Poziom A2 (uprawa intensywna) 101,1 dt/ha
Stanowisko
Wymagania glebowe niskie
Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia
Odporność na choroby
(skala 9-stopniowa)
Choroby podstawy źdźbła - kompleks8,1
Mączniak prawdziwy8,4
Rdza brunatna8,5
Rdza żółta8,0
Pleśń śniegowa7,8
Septoriozy liści7,3
Septorioza plew7,6
Fuzarioza kłosów7,5
Rynchosporioza8,5
Wysokość roślin
125 cm (wysoka) pszenżyto ikona
Zimotrwałość
zimotrwałość 5,5
Rozwój
(skala 9-stopniowa)
Termin kłoszeniaśredni (142 dni)
Termin dojrzałości pełnejśredni (205 dni)
Odporność na wyleganie8,3
Odporność na porastanie5,0
Wyrównanie ziarna95%
Gęstość ziarna5,0
MTZ44-49 g
Gęstość siewu*
termin wczesny termin optymalny termin opóźniony
250-280 nasion/m2 280-320 nasion/m2 320-350 nasion/m2
* podana gęstość siewu jest wartością orientacyjną i może ulec zmianie w zależności od warunków stanowiskowych