Nawożenie pszenicy

Pszenica zaliczana jest do zbóż o największych wymaganiach pokarmowych i glebowych, dlatego nawożenie pszenicy ma kluczowe znaczenie, jeśli chodzi o jej prawidłowy wzrost i rozwój, a także o wielkość i jakość plonów. Ustalanie dawek nawozów powinna poprzedzić dokładna analiza gleby w stacji chemiczno-rolniczej pod kątem zawartości poszczególnych składników pokarmowych. Jak powinno wyglądać prawidłowe nawożenie pszenicy ozimej, a jak pszenicy jarej

Kiedy i jak nawozić pszenicę ozimą?nawożenie pszenicy

Nawożenie pszenicy ozimej jesienią, między innymi w celu zapewnienia jej optymalnego rozwoju systemu korzeniowego, wiąże się z dostarczaniem roślinom fosforu i potasu. W przypadku gdy pobieranie tych pierwiastków z gleby w wyniku niesprzyjających warunków (na przykład niskiej temperatury) zostanie zahamowane, konieczne może się okazać dolistne dokarmianie pszenicy ozimej. Jeśli chodzi o zboże, jakim jest pszenica ozima, nawożenie jesienne wiąże się również z dostarczaniem roślinom mikroelementów, takich jak mangan, miedź, cynk oraz molibden. 

Nawożenie pszenicy ozimej wiosną powinno być zarówno doglebowe, jak i dolistne. O tej porze roku szczególnie ważne jest nawożenie pszenicy azotem, ponadto w celu zwiększenia efektywności plonotwórczej azotu roślinom należy dostarczyć również fosfor, potas, magnez oraz siarkę. Istotną rolę, jeśli chodzi o nawożenie pszenicy wiosną, odrywają także mikroelementy, które odpowiadają między innymi za przyrost biomasy oraz optymalny rozwój liści, w tym liścia flagowego. Dolistny nawóz na pszenicę ozimą powinien zatem zawierać przede wszystkim miedź i mangan. 

Jak nawozić pszenicę jarą? 

Pszenica jara w porównaniu do ozimej charakteryzuje się krótszym okresem wegetacji, a także większą podatnością na niekorzystne warunki pogodowe oraz niższym potencjałem plonotwórczym. 

Prawidłowe nawożenie pszenicy jarej wiąże się przede wszystkim z zaopatrzeniem roślin w azot. Pierwiastek ten podawany jest najczęściej w dwóch dawkach – przedsiewnie oraz w okresie od końca krzewienia lub strzelania w źdźbło do fazy drugiego kolanka. Ważne jest również dostarczanie roślinom potasu oraz magnezu i siarki. Składniki te zwiększają bowiem wykorzystanie azotu. Ma to korzystny wpływ na wielkość plonu, a także zwiększa odporność pszenicy jarej na niekorzystny wpływ czynników środowiskowych. 

Nawożenie pszenicy mikroelementami dotyczy przede wszystkim miedzi i manganu. Niedobór tych pierwiastków, oprócz zmniejszenia plonotwórczego działania azotu, może doprowadzić między innymi do strat ilościowych oraz jakościowych ziarna. Przeczytaj: Odżywianie mineralne roślin uprawnych“.