Nawożenie pszenicy

Pszenica zaliczana jest do zbóż o największych wymaganiach pokarmowych i glebowych, dlatego nawożenie pszenicy ma kluczowe znaczenie, jeśli chodzi o jej prawidłowy wzrost i rozwój, a także o wielkość i jakość plonów. Ustalanie dawek nawozów powinna poprzedzić dokładna analiza gleby w stacji chemiczno-rolniczej pod kątem zawartości poszczególnych składników pokarmowych. Jak powinno wyglądać prawidłowe nawożenie pszenicy ozimej, a jak pszenicy jarej

Kiedy i jak nawozić pszenicę ozimą?nawożenie pszenicy

Nawożenie pszenicy ozimej jesienią, między innymi w celu zapewnienia jej optymalnego rozwoju systemu korzeniowego, wiąże się z dostarczaniem roślinom fosforu i potasu. W przypadku gdy pobieranie tych pierwiastków z gleby w wyniku niesprzyjających warunków (na przykład niskiej temperatury) zostanie zahamowane, konieczne może się okazać dolistne dokarmianie pszenicy ozimej. Jeśli chodzi o zboże, jakim jest pszenica ozima, nawożenie jesienne wiąże się również z dostarczaniem roślinom mikroelementów, takich jak mangan, miedź, cynk oraz molibden. 

Nawożenie pszenicy ozimej wiosną powinno być zarówno doglebowe, jak i dolistne. O tej porze roku szczególnie ważne jest nawożenie pszenicy azotem, ponadto w celu zwiększenia efektywności plonotwórczej azotu roślinom należy dostarczyć również fosfor, potas, magnez oraz siarkę. Istotną rolę, jeśli chodzi o nawożenie pszenicy wiosną, odrywają także mikroelementy, które odpowiadają między innymi za przyrost biomasy oraz optymalny rozwój liści, w tym liścia flagowego. Dolistny nawóz na pszenicę ozimą powinien zatem zawierać przede wszystkim miedź i mangan.

Nawożenie dolistne pszenicy ozimej – krok po kroku

Jak nawozić pszenicę jarą? 

Pszenica jara w porównaniu do ozimej charakteryzuje się krótszym okresem wegetacji, a także większą podatnością na niekorzystne warunki pogodowe oraz niższym potencjałem plonotwórczym. 

Prawidłowe nawożenie pszenicy jarej wiąże się przede wszystkim z zaopatrzeniem roślin w azot. Pierwiastek ten podawany jest najczęściej w dwóch dawkach – przedsiewnie oraz w okresie od końca krzewienia lub strzelania w źdźbło do fazy drugiego kolanka. Ważne jest również dostarczanie roślinom potasu oraz magnezu i siarki. Składniki te zwiększają bowiem wykorzystanie azotu. Ma to korzystny wpływ na wielkość plonu, a także zwiększa odporność pszenicy jarej na niekorzystny wpływ czynników środowiskowych. 

Nawożenie pszenicy mikroelementami dotyczy przede wszystkim miedzi i manganu. Niedobór tych pierwiastków, oprócz zmniejszenia plonotwórczego działania azotu, może doprowadzić między innymi do strat ilościowych oraz jakościowych ziarna. Przeczytaj: Odżywianie mineralne roślin uprawnych“.

Bibliografia

  1. Knapowski T., Ralcewicz M., Spychaj-Fabisiak E., Lozek O., Ocena jakości ziarna pszenicy ozimej uprawianej w warunkach zróżnicowanego nawożenia azotem. Fragmenta Agronomica. 2010, 27 (1), s. 73-80. [Google Scholar]
  2. Kotwica K., Jaskulska I., Jaskulski D., Gałęzewski L., Walczak D., Wpływ nawożenia azotem i sposobu użyźniania gleby na plonowanie pszenicy ozimej w zależności od przedplonu. Fragmenta Agronomica. 2011, 28 (3). [Google Scholar]
  3. Podleśna A., Cacak-Pietrzak G., Sowiński M., Reakcja pszenicy ozimej na nawożenie siarką w doświadczeniu polowym. Nawozy i Nawożenie. 2003, 05, 4 (17), s. 169-179. [Google Scholar]
  4. Podolska G., Wpływ dawki i sposobu nawożenia azotem na plon i wartość technologiczną ziarna odmian pszenicy ozimej. Acta Scientiarum Polonorum. Agricultura. 2008, 07 (1), s. 57-65. [Google Scholar]
  5. Rudnicki F., Jaskulski D., Dębowski G., Reakcje odmian pszenicy jarej na termin siewu i nawożenie azotem w warunkach posusznych. Roczniki Nauk Rolniczych. Seria A: Produkcja Roślinna. 2000, 114 (3-4), s. 97-108. [Google Scholar]
  6. Stankowski S., Podolska G., Pacewicz K., Wpływ nawożenia azotem na plonowanie i jakość ziarna odmian pszenicy ozimej. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio E. Agricultura. 2004, 59 (3), s. 1363-1369. [Google Scholar]
  7. Stankowski S., Smagacz J., Hury G., Ulasik S., Wpływ intensywności nawożenia azotem na jakość ziarna i mąki odmian pszenicy ozimej. Acta Scientiarum Polonorum. Agricultura. 2008, 07 (3), s. 105-114. [Google Scholar]

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować!

Ocena 5 / 5. Liczba głosów: 3

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy(-a)!