Norma wysiewu pszenicy ozimej

Norma wysiewu pszenicy ozimej jest bardzo ważnym czynnikiem plonotwórczym, który w 100% zależy od decyzji rolnika. Ma on ogromny wpływ zarówno na wielkość, jak i jakość zebranego ziarna.

Norma wysiewu pszenicy ozimej

Norma wysiewu pszenicy ozimej zależy od wielu czynników. Ilość wysiewu pszenicy ozimej zależy od terminu siewu, dostępnej odmiany, poziomu stosowanej agrotechniki, jakości gleby i jej kultury, stosowanych przedplonów, warunków wilgotnościowych gleby i polowej zdolności wschodów. Wysiew pszenicy ozimej na hektar po uwzględnieniu powyższych czynników można obliczyć przy pomocy wzoru, który określi ilość wysiewu w kg/ha.

Pszenica ozima wysiew na ha – wzór

Masa tysiąca ziaren (g) x norma wysiewu (sztuk na m2)/ zdolność kiełkowania (%) = ilość wysiewu w kg/ha

Powyższy wzór pozwoli obliczyć, ile pszenicy ozimej trzeba wysiać na 1 ha.

Ilość wysiewu pszenicy ozimej

Zbyt gęsty łan powoduje dużo większą podatność na groźne choroby grzybowe, wyleganie, gorszą jakość zbieranego ziarna, zwiększone koszty materiału siewnego. Słomiaste łany pszenicy ozimej potrzebują znacznie więcej wody i składników pokarmowych na wytworzenie plonu. Łany ze zbyt gęstych siewów przyczyniają się do spadku plonu i powodują trudności występujące w prowadzeniu łanu. Tak więc norma wysiewu pszenicy ozimej jest bardzo ważna z punktu widzenia oczekiwanych plonów.

Siew pszenicy ozimej ile na ha

Silnie krzewiące odmiany pszenicy ozimej można wysiewać w ilości od 100 do 140 kg/ha, średnio krzewiące odmiany wysiewa się w ilości od 140 do 190 kg/ha, natomiast odmiany słabo krzewiące – w ilości od 180 od 230 kg ziarna na powierzchnię 1 ha. Na najlepszych stanowiskach pod pszenicę ozimą, przy optymalnych warunkach agrotechnicznych, w sprzyjających roślinom warunkach do zimowania i optymalnej ilości opadów, lepiej jest stosować siewy rzadkie. Mniejsza norma wysiewu w tym przypadku umożliwi silne rozkrzewianie się roślin pszenicy ozimej. Przy wysiewie pszenicy ozimej w optymalnym dla niej terminie ilość ziaren, które mają zostać wykorzystane, można dostosować do krzewienia odmiany oraz kompleksu glebowego, na którym będzie rosła.

Po co zmniejszać normę wysiewu pszenicy?

Pojedyncze rośliny pszenicy ozimej mają dużo lepszy dostęp do światła przez cały okres wegetacji. Dzięki temu odkłada się znacznie więcej białka. Poprawia się również wskaźnik sedymentacji. Źdźbła są grubsze i bardziej odporne na wyleganie. Pojedyncze rośliny wykształcają silniejszy system korzeniowy. Łan jest lepiej przewietrzany, co zapobiega występowaniu groźnych chorób grzybowych.

Pszenica ozima wysiew na ha – przy ilości ziaren do wysiewu należy zwrócić uwagę na docelową obsadę kłosów. Pożądana obsada dla pszenicy ozimej wynosi 500 – 650 sztuk/m2.

U pszenicy ozimej występuje współzależność pomiędzy wysokością roślin, a obsadą kłosów. Im słoma jest krótsza, tym kłosów może być więcej. Dlatego dla odmian pszenicy krótkosłomych optymalna obsada może przekroczyć ilość 700 kłosów/m2.

Przeczytaj także:

Bibliografia

  1. Dubis B., Budzyński W., Reakcja pszenicy ozimej na termin i gęstość siewu. Acta Scientiarum Polonorum. Agricultura. 2006, 05 (2), s. 15-24. [Google Scholar]
  2. Piech M., Lebiedz S., Wpływ terminu i ilości wysiewu na plenność i strukturę plonu odmian pszenicy ozimej. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. 1984, 295, s. 141-156. [Google Scholar]
  3. Szczepaniak W., Musolf R., Optymalna ilość i termin siewu pszenicy ozimej. Poradnik Gospodarski. 2001, 10, s. 27. [Google Scholar]
  4. Weber R., Biskupski A., Wpływ gęstości oraz terminu siewu na elementy struktury plonu i plon odmian pszenicy ozimej w warunkach gleby lekkiej. Acta Scientiarum Polonorum. Agricultura. 2007, 06 (3), s. 77-85. [Google Scholar]
  5. Weber R., Podolska G., Wpływ terminu i gęstości siewu na wielkość i strukturę plonu pszenicy ozimej. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin. 2009, 252, s. 81-90. [Google Scholar]
  6. Weber R., Wpływ systemów uprawy roli, gęstości i terminu siewu na zmienność plonowania odmian pszenicy ozimej. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. Agric., Aliment., Pisc. Zootech. 2009, 269 (9), s. 79-88. [Google Scholar]

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować!

Ocena 4 / 5. Liczba głosów: 4

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy(-a)!