Agrotechnika pszenicy ozimej na nasiona

Wszelkie zabiegi związane z uprawą roślin i roli (m.in. przygotowanie roli, siew, nawożenie, pielęgnacja, nawadnianie oraz ochrona zbóż) stanowią elementy agrotechniki roślin zbożowych. Prawidłowa agrotechnika pszenicy ozimej na nasiona odgrywa kluczową rolę w uzyskaniu wysokich plonów dobrej jakości. Warunki klimatyczne i glebowe kraju umożliwiają uprawę pszenicy ozimej na ziarno konsumpcyjne i paszowe.

Agrotechnika pszenicy ozimej na nasiona

Dominującym gatunkiem spośród wszystkich gatunków zbóż jest pszenica ozima. Agrotechnika pszenicy ozimej na nasiona umożliwia uzyskiwanie coraz to wyższych plonów z hektara. Pszenica ma największe wymagania glebowe spośród wszystkich zbóż uprawianych w naszym kraju. Najlepiej plonuje na kompleksie pszennym bardzo dobrym i pszennym dobrym. Pszenica ozima ma dość duże wymagania wodne i w latach o mniejszej sumie opadów reaguje spadkiem plonu. Wymaga gleb o pH 5,3-7,5.

Przedplon i zabiegi uprawowe pszenicy ozimej na nasiona

ziemniaki na przedplon

Najlepszym przedplonem dla pszenicy ozimej są rośliny strączkowe o dobrych właściwościach fitosanitarnych. Wpływają one korzystnie na strukturę gleby, podnosząc jej kulturę. Dobrym przedplonem są również buraki, bobik oraz ziemniaki uprawiane na oborniku, zbierane w pierwszej dekadzie września. Na przedplon nadaje się też rzepak i owies oraz kukurydza na zielonkę i groch siewny. Najmniej korzystnymi przedplonami są pszenica, jęczmień, pszenżyto i żyto (wyjałowienie gleby, pozostałość chorób grzybowych).

Zabiegi uprawowe związane z prawidłową agrotechniką pszenicy ozimej na nasiona zależą od zwięzłości gleby, przedplonu, uwilgotnienia oraz maszyn, jakie znajdują się w gospodarstwie. Przy uprawie pszenicy ozimej po przedplonach wcześnie zbieranych z pola należy wykonać podorywkę, która zatrzymuje wilgoć w glebie. Po ziemniakach i burakach cukrowych możliwe jest wykonanie uprawy bezorkowej. Glebę po przedplonach uprawia się kultywatorem podorywkowym i bronami talerzowymi. W momencie wykonywania siewu doprawia się ją dostępnymi agregatami uprawowo-siewnymi. Po roślinach motylkowych stosuje się klasyczną metodę płużną. Orkę wykonuje się co najmniej 10 dni przed siewem. Po orce bronuje się rolę, aby uniknąć strat wody. Następnie w odstępach 10 dniowych wykonuje się zabiegi pielęgnacyjne, które eliminują pojawiające się chwasty przy użyciu brony.

Nawożenie przedsiewne pszenicy ozimej na nasiona

O pobieraniu składników pokarmowych decyduje wiele czynników. Dla pszenicy ozimej optymalne pH gleby wynosi 6,5. Nawożenie jest ważnym elementem związanym z agrotechniką pszenicy ozimej na nasiona. Po dobrych przedplonach pszenica ozima nie wymaga stosowania jesiennego nawożenia azotem. Z kolei uprawiana na glebach o niewielkiej ilości azotu mineralnego, wymaga doprawienia przed siewem azotem w dawce ok. 20-30 kg/ha. Pszenica plonująca na poziomie 5 t/ha, pobiera średnio z gleby: 95 kg K2O, 20 kg MgO, 50 kg P2O5.

Termin siewu pszenicy ozimej na nasiona

agrotechnika pszenicy ozimej na nasiona

Termin siewu pszenicy ozimej jest czynnikiem, który ma duży wpływ na późniejszy plon oraz jakość uzyskanego ziarna. Dla plonowania na wysokim poziomie najkorzystniejszy jest siew pszenicy ozimej w 2 i 3 dekadzie września. Terminy siewu pszenicy ozimej zależą w dużej mierze od warunków klimatycznych, które panują w danym regionie Polski. Zbyt gęsty siew oznacza nadmierne wyleganie pszenicy ozimej. Wpływa także na silne porażanie chorobami podstawy źdźbła, gdyż przepływ powietrza wewnątrz łanu jest ograniczony.

Przeczytaj także:

Zabiegi pielęgnacyjne i ochrona pszenicy ozimej na nasiona

Występujące na terenie naszego kraju przedzimowe warunki atmosferyczne sprzyjają wschodom chwastów. Agrotechnika pszenicy ozimej na nasiona obejmuje wówczas zabiegi pielęgnacyjne i ochronne. Jesienny zabieg odchwaszczania pszenicy ozimej należy wykonać przede wszystkim po wczesnym siewie. Eliminuje on z uprawy chwasty dwuliścienne. Przy późnym siewie walkę z chwastami należy rozpocząć po ruszeniu wegetacji, w fazie krzewienia lub strzelania w źdźbło. Pszenica ozima porażana jest przez sprawców groźnych chorób grzybowych. Zwalcza się je odpowiednimi fungicydami w miejscu rozwoju patogenu chorobotwórczego.

Pszenica ozima jest najbardziej popularną rośliną spośród wszystkich gatunków zbóż. Stosowanie odpowiedniej agrotechniki pszenicy ozimej na nasiona pozwala zwiększyć jej plony o nawet 20%.

Bibliografia

  1. Harasim A., Efektywność ekonomiczna wybranych elementów agrotechniki pszenicy ozimej w różnych stanowiskach. Acta Academiae Agriculturae ac Technicae Olstenensis. Agricultura. 1998, 66, s. 67-71. [Google Scholar]
  2. Kurzyńska B., Wybrane elementy agrotechniki pszenicy ozimej. Biuletyn Informacyjno-Handlowy. Ośrodek Doradztwa Rolniczego Boguchwała. 1995, 09, s. 6. [Google Scholar]
  3. Kus J., Filipiak K., Jonczyk K., Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych i ich współdziałań na plony pszenicy ozimej. Fragmenta Agronomica. 1992, 09 (1), s. 34-44. [Google Scholar]
  4. Kus J., Jonczyk K., Oddziaływanie wybranych elementów agrotechniki na plonowanie pszenicy ozimej. Fragmenta Agronomica. 1997, 14 (3), s. 4-16. [Google Scholar]
  5. Kwiatkowski C., Wesołowski M., Harasim E., Kubecki J., Plon i jakość ziarna odmian pszenicy ozimej w zależności od poziomu agrotechniki. Pamiętnik Puławski. 2006, 142, s. 277-286. [Google Scholar]
  6. Oleksy A., Szmigiel A., Kołodziejczyk M., Plonowanie oraz kształtowanie się powierzchni liści wybranych odmian pszenicy ozimej w zależności od poziomu agrotechniki. Fragmenta Agronomica. 2009, 26 (4), s. 120-131. [Google Scholar]
  7. Woźniak A., Gontarz D., Wpływ zróżnicowanego udziału pszenicy ozimej w zmianowaniu i poziomu agrotechniki na cechy jakościowe ziarna. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin. 2005, 237-238, s. 3-11. [Google Scholar]

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować!

Ocena 3.7 / 5. Liczba głosów: 3

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy(-a)!