Charakterystyka odmian pszenżyta ozimego

Pszenżyto ozime jest zbożem o średnich wymaganiach glebowych. Preferuje równomierne i umiarkowane opady. Jest wrażliwe na przebieg pogody. Dobrze poznana charakterystyka odmian pszenżyta ozimego zwłaszcza pod kątem plonowania, mrozoodporności, odporności na choroby i wyleganie jest niezwykle ważna przed planowanym terminem siewu.

Charakterystyka odmian pszenżyta ozimego

Areał uprawy pszenżyta w kraju utrzymuje się na wysokim poziomie. Pszenżyto ozime jest zbożem o wymaganiach glebowych mniejszych od pszenicy i jęczmienia, jednak większych od żyta. Poszczególne odmiany pszenżyta cechuje różna zimotrwałość. Możliwości związane z wielkością plonowania tego zboża są większe w porównaniu do pszenicy i żyta. Jest to związane z faktem, iż w kłosie pszenżyta ozimego wytwarzane są większe ilości kwiatów. Na końcowy efekt w postaci wysokiej jakości plonów wpływa jednak szereg czynników, m.in. warunki klimatyczno-glebowe i odpowiednia agrotechnika. Charakterystyka odmian pszenżyta ozimego pozwala na właściwy dobór odmiany do konkretnego regionu kraju. Na co warto zwracać szczególną uwagę przy wyborze odmian pszenżyta?charakterystyka odmian pszenżyta ozimego

Kryteria doboru odmian pszenżyta ozimego

Do najważniejszych kryteriów związanych z doborem właściwej odmiany pszenżyta zaliczyć można jej wymagania glebowe oraz wielkość i stabilność plonowania. Istnieją odmiany pszenżyta ozimego o niewielkich wymaganiach glebowych, których uprawa nawet na słabszych stanowiskach pozwoli na uzyskanie wysokich plonów dobrej jakości. Przy zapoznawaniu się z charakterystyką odmian pszenżyta ozimego warto również zwrócić uwagę na tolerancję odmiany na zakwaszenie gleby oraz na pojawiające się coraz częściej okresowe niedobory wody i susze. Odmianę powinna cechować bardzo dobra zdrowotność oraz dobra odporność na stres. Ważna jest również odporność odmiany na wyleganie i porastanie oraz jej zimotrwałość.

Nawożenie pszenżyta ozimego

Lista zalecanych odmian pszenżyta ozimego

Większość gleb w naszym kraju stanowią ziemie gorszej jakości, dlatego też uprawa pszenżyta jest coraz bardziej powszechna. Wybór zboża dla konkretnego regionu związany jest ze znajomością charakterystyki poszczególnych odmian pszenżyta ozimego. Lista odmian, które polecane są do uprawy w konkretnym rejonie powstaje na podstawie wyników doświadczeń, które prowadzone są w ramach PDO (Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe). Utworzenie takiej listy dla konkretnego regionu kraju warunkowane jest corocznym prowadzeniem badań i doświadczeń w ramach PDO na obszarze konkretnego województwa.

Jesienna ochrona pszenżyta ozimego

Bibliografia

  1. Cyfert R., Przegląd odmian: Pszenżyto ozime. Farmer. 2008, 13. [Google Scholar]
  2. Cyfert R., Pszenżyto ozime. Farmer. 2007, 13, s. 18-22. [Google Scholar]
  3. Jaśkiewicz B., Określenie wymagań agrotechnicznych nowych odmian pszenżyta ozimego. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin. 2002, 223-224, s. 151-157. [Google Scholar]
  4. Topa Z., Pszenżyto ozime. Wieś Mazowiecka. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie. 2013, 07-08, s. 22-23. [Google Scholar]
  5. Tratwal A., Roik K., Kardasz P., Bocianowski J., Plonowanie wybranych odmian pszenżyta ozimego w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego. 2018, 4, s. 73-88. [Google Scholar]

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować!

Ocena 5 / 5. Liczba głosów: 2

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy(-a)!