Odpady rolnicze – jakie zmiany nas czekają?

Odpady rolnicze to temat, który musi być uważnie śledzony przez każdego, kto zarządza gospodarstwem rolnym. Ciągle zmieniające się przepisy i wymogi trzeba znać na bieżąco, aby uniknąć płacenia kar. Nadchodzący rok nie jest wyjątkiem. Co nowego nas czeka?

Jakie odpady muszą być ewidencjonowane?

Folie kiszonkarskie, opakowania po smarach, olejach, nawozach i środkach ochrony roślin. Te i inne odpady rolnicze nie mogą trafić do tego samego miejsca co odpady komunalne. Rok 2020 przyniósł ze sobą nowe wytyczne prawne. Zmusiły one rolników do złożenia wizyty w urzędzie marszałkowskim, w celu uzyskania wpisu do rejestru BDO (Bazy Danych o Odpadach). Było to niezbędne w przypadku rolników posiadających gospodarstwo o powierzchni ponad 75 ha. Zgodnie z nowymi wymogami, musieli oni ewidencjonować wytworzone na gospodarstwie odpady rolnicze.

Zabezpiecz maszyny na zimę

Wraz z nowym rokiem nadchodzą kolejne zmiany

Wraz z nadejściem nowego roku 2021, czekają nas kolejne zmiany w tej kwestii. Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem Ministra Klimatu, nadejdą zmiany obejmujące np. składowanie odpadów. Warto zaznaczyć, że chodzi również o magazynowanie wstępne. Przepisy te będą dotyczyć wszystkich przedsiębiorstw, które zobowiązane są do prowadzenia ewidencji odpadów.

Nowe zasady przechowywania odpadów rolniczych

Rozporządzenie Ministra Klimatu precyzuje m.in. w jaki sposób magazynowane mają być odpady. W zależności od ich rodzaju, a także ilości. Przykładowo, odpady niebezpieczne będą musiały być zabezpieczone przed wpływem czynników atmosferycznych. Będą wymagały trzymania w odpowiednio szczelnych pojemnikach.

Oprócz sposobu składowania odpadów obowiązkowe będzie również odpowiednie ich oznaczenie. Szczegółowe zapoznanie się z omawianym rozporządzeniem jest niezbędne. Każdy rodzaj odpadów posiada inne wytyczne co do ich oznakowania, łącznie z innym wymiarem etykiety. Na szczęście wytwórcy na wprowadzenie niezbędnych zmian mają od 12 do 48 miesięcy. Najwięcej czasu, bo aż do stycznia 2025 roku, wytwórcy mają czas na takie czynności, jak utwardzenie nawierzchni oraz na zabezpieczenie odpadów przed czynnikami atmosferycznymi.

Szkodniki upraw otwierają drogę chorobom grzybowym

Zmiany na lepsze?

Wprowadzanie ciągle to nowych regulacji może przysporzyć przedsiębiorcę o ból głowy. Śledzenie nowych przepisów może być uciążliwe, jednak przyświecający im cel jest szczytny. W teorii ma to się przyczynić do zmniejszenia tzw. szarej strefy. Czy uda się go osiągnąć? Aby poznać odpowiedź na to pytanie, należy cierpliwie czekać. Nie zmienia to jednak faktu, że nadchodzą zmiany, na które trzeba się przygotować, jeśli chce się uniknąć kar.

Bibliografia

  1. Dach J., Kowalik I., Przybył J., Zbytek Z., Zasady kompostowania organicznych odpadów rolniczych i rolno-przemysłowych. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering. 2003, 48 (1), s. 16-19. [Google Scholar]
  2. Daniel Z., Juliszewski T., Kowalczyk Z., Malinowski M., Sobol Z., Wrona P., Metoda szczegółowej klasyfikacji odpadów z sektora rolniczego i rolno-spożywczego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. 2012, 2 (4), s. 141-152. [Google Scholar]
  3. Góra-Drożdż E., Odpady rolnicze – zagrożenia zdrowotne i utylizacja. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie. 2001, 78 (1), s. 537-545. [Google Scholar]
  4. Pilarski K., Dach J., Pilarska A., Preferowane kierunki rolniczego zagospodarowania odpadów z produkcji biopaliw. Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna. 2010, 03, s. 5-7. [Google Scholar]
  5. Skonecki S., Potrec M., Laskowski J., Właściwości fizyczne i chemiczne odpadów rolniczych. Acta Agrophysica. 2011, 18, 2 (193), s. 443-455. [Google Scholar]

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować!

Ocena 5 / 5. Liczba głosów: 3

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy(-a)!