Szkodniki upraw otwierają drogę chorobom grzybowym

Szkodniki upraw rolniczych uszkadzają rośliny, zmniejszając ich powierzchnię asymilacyjną i w efekcie ograniczając proces fotosyntezy. Mogą też niszczyć tkanki odpowiedzialne za transport wody i substancji odżywczych w roślinie, co prowadzi do spowolnienia wzrostu, a w skrajnych przypadkach do zamierania roślin. Mszyce są wektorami chorób wirusowych, a uszkodzenia spowodowane przez szkodniki gryzące otwierają drogę chorobom grzybowym.

Zwalczaj szkodniki upraw rolniczych, by zapobiegać chorobom

Oprócz dość oczywistej podatności mechanicznie uszkodzonych roślin na infekcje grzybowe, patogeny pomiędzy roślinami mogą także przenosić żerujące owady. Najgroźniejsze szkodniki zbóż to:

szkodniki upraw rolniczych
Miniarka na liściu pszenicy.
 • drutowce,
 • rolnice,
 • lenie,
 • miniarki,
 • skrzypionki,
 • pryszczarki zbożowce,
 • ploniarki zbożówki,
 • mszyce.

Szkodniki zbożowe powinniśmy zwalczać natychmiast po ich zaobserwowaniu. Aby nie pozwolić im na wyrządzenie znaczących szkód w uprawach, należy monitorować plantacje raz w tygodniu, a w okresach zwiększonego ryzyka nalotu nawet częściej. Pamiętajmy jednak, że szkodniki zagrażają naszym uprawom na każdym etapie rozwoju roślin, a ich obecność może być przyczyną wystąpienia chorób grzybowych czy wirusowych. Z tego drugiego powszechnie znane są mszyce.

Ochrona przed chorobami grzybowymi zbóż

Równolegle z ochroną insektycydową, uprawy należy zabezpieczać przed infekcjami grzybowymi. Kluczowe jest tu słowo „zabezpieczać”. Oczywiście, jeśli zaobserwujemy objawy chorobowe na roślinach, powinniśmy wykonać zabieg interwencyjny, często jednak infekcji można zapobiec. Znając historię występowania chorób na naszym polu, podatność odmian na poszczególne patogeny, a także inne czynniki zwiększające ryzyko pojawienia się grzybów (niewłaściwy płodozmian, uproszczenia w agrotechnice), niektóre infekcje możemy przewidzieć.

Warto zatem zawczasu zaplanować strategię ochrony fungicydowej, uwzględniając w niej czynniki ryzyka i zabiegi zapobiegawcze. Należy jednak mieć na uwadze, że w myśl obowiązującego prawa każdy wykonywany zabieg pestycydowy musi być „uzasadniony” i wykonany dopiero po przekroczeniu progów ekonomicznej szkodliwości, a zapobiegawcze opryski nie znajdują podstaw do ich uzasadnienia przed organami kontrolującymi.

Septorioza paskowana liści pszenicy

Bibliografia

 1. Byrdy S., Krawiec S., Łaszcz E., Kubis M., Uzasadnienie potrzeby prowadzenia kompleksowej ochrony zbóż. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. 1989, 363, s. 113-119. [Google Scholar]
 2. Hampel M., Metody zapobiegania odporności grzybów na fungicydy stosowane w uprawie zbóż. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. 1988, 371, s. 81-88. [Google Scholar]
 3. Kaniuczak Z., Bereś P. K., Najważniejsze szkodniki zbóż w gospodarstwach ekologicznych Polski południowo-wschodniej. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering. 2008, 53 (3), s. 128-132. [Google Scholar]
 4. Kaniuczak Z., Efektywność ekonomiczna chemicznych zabiegów zwalczania szkodników i chorób zbóż. Progress in Plant Protection. 2009, 49 (1), s. 40-50. [Google Scholar]
 5. Korbas M., Wczesne zabiegi fungicydowe w zbożach. Raport Rolny. 2011, 03, s. 28-32. [Google Scholar]
 6. Pokacka Z., Mechanizmy działania fungicydów stosowanych do ochrony zbóż przed chorobami. Prace Naukowe Instytutu Ochrony Roślin. 1983, 25 (2), s. 117-134. [Google Scholar]
 7. Rogowski R., Szkodniki zbóż. Wieś Mazowiecka. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie. 2007, 06, s. 15. [Google Scholar]

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować!

Ocena 5 / 5. Liczba głosów: 3

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy(-a)!