Sposoby rozsiewania nasion

Sposób rozsiewania nasion wpływa m.in. na wzrost oraz dalszy rozwój roślin uprawianych na polu. Rozsiewanie nasion polega na umieszczaniu materiału siewnego w łożu siewnym na określonej głębokości. Ważne jest również zachowanie odpowiednich odstępów między poszczególnymi roślinami. Jakie są sposoby rozsiewania nasion i jakich gatunków roślin dotyczą?

Rozsiewanie nasion na wiele sposobów

Siew nasion można wykonywać ręcznie lub za pomocą maszyny do tego przeznaczonej. Nieustanne poszukuje się różnych sposobów obniżenia kosztów produkcji i jednocześnie poprawy plonowania przy pomocy metod agrotechnicznych. Wyróżnić można wiele metod rozsiewania nasion. Jakie są sposoby rozsiewania nasion? Dzieli się je m.in. ze względu na rozmieszczenie. Tym sposobem wyróżnia się siew:

 • rzutowy,
 • rzędowy,
 • punktowy,
 • siew docelowy,
 • metodą taśmową,
 • pasowy,
 • gniazdowy,
 • krzyżowy.

Siewowi często towarzyszą również dodatkowe czynności uprawowe. Ułatwiają one równomierne i wysokiej jakości wschody. Zalicza się do nich m.in. wyrównywanie, dociskanie roli, spulchnianie roli, dociskanie nasion i przykrywanie nasion wierzchnią warstwą podłoża.

Wykonywanie tych zabiegów dąży do zapewnienia optymalnych warunków niezbędnych do dalszego wzrostu i rozwoju.

Rozsiewanie nasion – siew rzutowy

Istnieją różne sposoby rozsiewania nasion
Ręczny sposób wysiewu nasion

Jednym ze sposobów rozsiewania nasion jest siew rzutowy. Jego stosowanie zapewnia losowe rozmieszczenie nasion na powierzchni pola. Ten sposób siewu dotyczy nasion szybko kiełkujących, których nie zdążą zagłuszyć chwasty. Siew rzutowy może być wykonywany ręcznie lub przy pomocy siewnika. Rozsiewanie nasion w przypadku siewu rzutowego polega na rozrzucaniu nasion na powierzchnię gleby. Ta metoda jest przeznaczona pod wysiew. Następny krok to wymieszanie ich z glebą. Przykrywanie w przypadku roślin zbożowych odbywa się przy pomocy brony lub radła. Ten rodzaj siewu można stosować również do wysiewu nasion na trawnik. Potem dociska je się przy podczas zabiegu wałowania. Siew rzutowy stosuje się także w przypadku różnych gatunków warzyw. Uprawiane są one zwłaszcza pod osłonami. Proces ten odbywa się na głębokości siewu rzutowego uzależnionego od przygotowania roli pod siew. Oszczędność materiału siewnego przy użyciu siewnika rzutowego w porównaniu do siewnika ręcznego może dochodzić do 15%.

Siew rzędowy

Siew rzędowy
Zachowywanie regularnych odstępów między rzędami

Ten rodzaj siewu polega na rozsiewaniu nasion w wyznaczone rzędy. Zapewnia stałą głębokość nasion w glebie i stałe odstępy między rzędami. Rozsiewanie nasion tą metodą może odbywać się ręcznie lub przy pomocy siewnika rzędowego. Siew ten stosuje się w przypadku nasion drobnych i wolno kiełkujących. Bywają one słabo widoczne na powierzchni. Przy ręcznym siewie rzędowym przygotowuje się płytkie rowki znacznikiem. Następnie ręcznie wrzuca się w nie nasiona. Ten sposób praktykuje się przede wszystkim w ogrodnictwie. Taki rodzaj siewu znajduje zastosowanie dla większości warzyw oraz dla wielu roślin ozdobnych. Z kolei w uprawie polowej największe znaczenie odgrywa siew rzędowy siewnikiem.

W ramach siewu rzędowego wyróżnia się siew:

 • normalnorzędowy,
 • wąskorzędowy,
 • szerokorzędowy.

Przy pomocy siewnika rzędowego nasiona umieszcza się w ciągłym szeregu na określonej głębokości. Wysiew nasion w siewie rzędowym najczęściej przeprowadza się siewnikiem rzędowym. Proces ten odbywa się w rozstawie od 8 do 35 cm. Przy tym sposobie rozsiewania nasion przykrycie materiału siewnego dokonuje się przy samym siewie poprzez zasypywanie rowków za radełkami siewnika.

Wysiewanie nasion metodą taśmową i pasową

Siew nasion metodą taśmową (inaczej wstęgową) to rodzaj siewu rzędowego. Polega na tym, że szerokość rzędu, w którym umieszczono nasiona poszerzona jest o kilka centymetrów. Ponadto zabieg ten umożliwia znacznie lepsze wykorzystanie powierzchni życiowej uprawianych roślin. Sposoby rozsiewania nasion metodą rzędową obejmują także siew pasowy. Ten rodzaj siewu to modyfikacja siewu rzędowego. Polega na układzie kilku rzędów w mniejszej rozstawie i szerszej przerwy między nimi. Przykładowo dla rzepaku ozimego rozstawy mogą wynosić 40-10-10-40 cm. Dodatkowo siew pasowy umożliwia wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych w szerokich międzyrzędziach. W efekcie łatwiej zebrać plon. W przypadku upraw warzywniczych ten sposób rozsiewania nasion stosuje się w uprawie:

 • pietruszki,
 • cebuli,
 • marchwi,
 • grochu.

Przy zwykłej uprawie polowej najczęściej stosuje się właśnie siew rzutowy lub rzędowy.

Sposoby rozsiewania nasion – siew punktowy

Jedno z rozwiązań - siew punktowy

Siew punktowy, inaczej jednonasienny polega na wysiewie nasion pojedynczo. Zapewnia on równomierny rozkład roślin w rzędach. Związany jest z umieszczaniem pojedynczych nasion w rzędzie w zaplanowanych z góry. Istotny element to zachowanie jednakowych odstępów między rzędami oraz między nasionami w rzędach. Sposób wykorzystuje się dla tych gatunków nasion, które wymagają dużej przestrzeni życiowej.
Ponadto dotyczy on głównie bardzo dużych nasion. Należą do nich m.in.:

 • buraki cukrowe,
 • słoneczniki,
 • łubiny,
 • bób,
 • groch,
 • fasola,
 • szparagi,
 • kukurydza.

Ten rodzaj siewu stosuje się również w przypadku gatunków nietolerujących przesadzanie. Rozsiewanie materiału siewnego metodą punktową to szansa na zmniejszenie normy wysiewu. Z tego powodu daje więc możliwość znacznego zmniejszenia kosztów ponoszonych na zakup materiału siewnego. Metoda ta zapewnia także możliwość bezpośredniego i łatwego dostępu do każdej z roślin. Odmianą siewu punktowego jest siew docelowy, zwanym również siewem na gotowo. To siew buraków cukrowych w odstępach niewymagających przecinki.

Rozsiewanie nasion – gniazdowo i krzyżowo

Siew gniazdowy (inaczej kupkowy) to metoda polegająca na wysiewaniu w niewielkiej odległości od siebie nasion (w ilości od 3 do 5) poszczególnych grup roślin danego gatunku. Ten rodzaj siewu stosowany jest zwłaszcza w przypadku:

 • bobu,
 • fasoli,
 • ogórków,
 • kukurydzy,
 • dyni,
 • słonecznika.

Jest to modyfikacja siewu punktowego. Siew kupkowy może być przeprowadzony przy pomocy siewnika rzędowego. Jakie są inne sposoby rozsiewania nasion? Ostatnim sposobem rozsiewania nasion jest siew krzyżowy, który przeprowadzany jest wzdłuż i w poprzek pola. Ten rodzaj siewu pozwala na równomierne rozmieszczenie nasion na przygotowanej do siewu powierzchni. Jego celem jest m.in. zmniejszenie zagęszczenia roślin w rzędach. Ta metoda siewu stosowana jest zwłaszcza w uprawie polowej lnu i traw.

Przeczytaj także:

Bibliografia

 1. Banasiak J., Michalak J., Stanowiskowe badania jakości siewu punktowego nasion. Problemy Inżynierii Rolniczej. 2000, 8 (4), s. 21-28. [Google Scholar]
 2. Biernacki J., Siew rzutowy zwiększył plony zbóż. Top Agrar Polska. 2015, 08, s. 60-62. [Google Scholar]
 3. Narewska N., Piszczek A., Lemański B., Siew pasowy – uproszczona metoda uprawy roli. Wieś Kujawsko-Pomorska. Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. 2014, 160, s. 10. [Google Scholar]
 4. Talarczyk W., Łowiński L., Uprawa pasowa, nawożenie zlokalizowane i siew według zasad rolnictwa precyzyjnego. Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna. 2018, 1, s. 8-10. [Google Scholar]
 5. Zimny L., Zych A., Obiecujący siew rzutowy. Top Agrar Polska. 2014, 09, s. 96-100. [Google Scholar]

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować!

Ocena 5 / 5. Liczba głosów: 2

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy(-a)!