Pszenica na piachy?

Pszenica zaliczana jest do najchętniej uprawianych zbóż w Polsce. Gatunek ten najwyżej plonuje na najlepszych i najżyźniejszych stanowiskach. Pszenica uprawiana na słabych glebach również może być w cenie. O powodzeniu uprawy w takich warunkach decydował będzie przede wszystkim dobór właściwej odmiany. Jaka pszenica na piachy zapewni stabilne i wysokie plonowanie?

Słabe gleby w Polsce

Gleba pod pszenice
Dobry kompleks glebowy pod pszenice

Rodzaj gleby w gospodarstwie jest niezwykle ważny z punktu widzenia planowanych do uprawy gatunków oraz odmian roślin. Słabe stanowiska to najczęściej suche gleby piaszczyste. Takie gleby nie zatrzymują wody, przez co szybko tracą wilgoć. Podłoża te zazwyczaj są zakwaszone. Cechuje je także niewielka zawartość składników pokarmowych. Niezbędna do prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin. Są to więc stanowiska mało żyzne i słabo urodzajne. Takie gleby najczęściej nie sprzyjają uprawie roślin i ich dobremu plonowaniu.

W Polsce występują znaczne połacie słabych stanowisk. Gleby lekkie i bardzo lekkie zajmują ponad 1/3 powierzchni gruntów ornych. Gleb najwyższej jakości w Polsce jest niewiele – czarnoziemy zajmują tylko 1% powierzchni. Podobnie jest z czarnymi ziemiami, które zajmują również ok. 1% powierzchni. Nieco większy odsetek (ok. 5%) zajmują mady rzeczne.

Słabe stanowisko, słabe zatrzymywanie wody

Czynnikiem wpływającym negatywnie na plon jest występująca w okresie wiosenno-letnim susza. Odpowiednio dobrana pszenica na piachy może okazać się kluczem do osiągnięcia sukcesu w postaci wysokiej jakości plonów.

Wymagania glebowa do uprawy pszenicy na piachu
Odpowiednie przygotowanie gleby do siewu

Coraz częściej pojawiające się okresy niedoboru wody. Powodują one duże wahania plonów. Niestety, na gorszych stanowiskach należy liczyć się z uzyskaniem niższego plonu i wzrostem nakładów finansowych, szczególnie na nawożenie. Uprawa pszenicy na słabszych stanowiskach wymaga bowiem utrzymania gleby w dobrej kulturze rolnej. W przypadku słabszych stanowisk szczególną uwagę należy zwrócić na wybór odpowiedniej odmiany.

Dobór pszenicy na piachy kluczem do sukcesu

Skoszona pszenica na piach
Skoszona pszenica to sukces dla rolnika

Wybierając pszenicę na piachy szczególną uwagę, należy zwracać na odmiany o genetycznie uwarunkowanej wysokiej jakości. Takie odmiany przystosowane są do panujących w danym rejonie warunków klimatyczno-glebowych. Na słabsze stanowiska należy wybrać odmiany, które znacznie lepiej je tolerują. Podobnie jeśli chodzi o zakwaszenie gleby.

Odmian pszenicy na piachy jest niewiele. Charakteryzują się one mniejszymi wymaganiami glebowymi. Drugą ich cechą jest tolerancja odmiany na okresowe niedobory wody. Odpowiednio dobrana pszenica na piachy może zapewnić wysoki i stabilny plon dobrej jakości. Także na słabszych stanowiskach, w tym również na glebach zakwaszonych.

Sprawdzona pszenica na piachy

Odmianą pszenicy szczególnie polecaną na słabsze stanowiska jest Varius. Jest to pszenica jakościowa. Bardzo dobrze toleruje słabsze gleby i kwaśne stanowiska. Zaliczana jest do zbóż o średnim terminie kłoszenia i średnim terminie dojrzałości pełnej. Jest to idealna pszenica na piachy, którą cechuje bardzo wysoka plenność i wysoki potencjał plonowania przy zachowaniu wysokiej jakości technologicznej ziarna. Ziarno odmiany Varius wyróżnia bardzo dobre wyrównanie i wysoka zawartość białka.

Pszenica Varius jest odporna na wyleganie dzięki sztywnym źdźble i nisko rosnącym roślinom. Ponadto wyróżnia ją bardzo wysoka odporność na porastanie. Również posiada wysoką odporność na choroby fuzaryjne. Odmiana ta doskonale sprawdza się w uprawie po pszenicy oraz kukurydzy przeznaczonej na ziarno. Pszenica Varius wykazuje wysoką odporność na groźne choroby zbóż, w tym na:

  • mączniaka prawdziwego,
  • rdzę brunatną i żółtą,
  • septoriozę liści,
  • brunatną plamistość liści.

Przeczytaj także:

Bibliografia

  1. Kus J., Jonczyk K., Kawalec A., Czynniki ograniczające plonowanie pszenicy ozimej w różnych systemach gospodarowania. Acta Agrophysica. 2007, 10, 2 (152), s. 407-417. [Google Scholar]
  2. Laudański Z., Mańkowski D.R., Sieczko L., Próba oceny technologii uprawy pszenicy ozimej na podstawie danych ankietowych gospodarstw indywidualnych. Część I. Metoda wyodrębniania technologii uprawy. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin. 2007, 244, s. 33-43. [Google Scholar]
  3. Suwara I., Lenart S., Gawrońska-Kulesza A., Wzrost i plonowanie pszenicy ozimej po 50 latach zróżnicowanego nawożenia i zmianowania. Acta Agrophysica. 2007, 10, 3 (153), s. 695-704. [Google Scholar]
  4. Tyburski J., Rychcik B., Lada M., Plonowanie wybranych odmian pszenicy ozimej uprawianej w systemie rolnictwa ekologicznego na glebie ciężkiej. Fragmenta Agronomica. 2010, 27 (1), s. 186-194. [Google Scholar]
  5. Weber R., Wpływ wysokości ścierniska przedplonu i sposobu uprawy roli na plonowanie kilku odmian pszenicy ozimej. Problemy Inżynierii Rolniczej. 2011, 19 (1), s. 31-39. [Google Scholar]

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować!

Ocena 4.8 / 5. Liczba głosów: 4

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy(-a)!