Uprawa bobiku – o czym musisz wiedzieć?

Uprawa bobiku staje się coraz bardziej popularna w Polsce. Rolnicy zaczęli zauważać coraz więcej korzyści z wyboru tej rośliny. Sprawdź, o czym trzeba wiedzieć, aby uprawa bobiku była opłacalna!

Bobik cechuje duża zawartość białka ogólnego, co sprawia, że ma dużą wartość paszową i pokarmową. Dodatkowo bardzo dużą zaletą tej rośliny pochodzącej z Azji, jest jej wysoki potencjał plonowania. Może być uprawiana zarówno na nasiona, jak i na zieloną masę. W zależności od przeznaczenia uprawa bobiku będzie wyglądać trochę inaczej. Jednak jest kilka uniwersalnych zasad, o których należy pamiętać.

Małe wymagania termiczne, duże wymagania wodne

Dużą zaletą tej rośliny pastewnej są jej małe wymagania względem temperatury. Kiełkowanie nasion rozpoczyna się już w temperaturze ok. 3–4°C, a wschody rozpoczynają się przy ok. 5°C. Bobik podczas wchodów potrafi wytrzymać przymrozki sięgające -7/-8°C.

Niestety, jeżeli chodzi o wymagania wodne, nie jest już tak pięknie. Aby liczba strąków była duża, roślina potrzebuje odpowiedniej wilgotności gleby w okresie kwitnienia, a także podczas zawiązywania się i wypełniania nasion. W innym przypadku może bowiem dojść do zrzucania zawiązków pąków kwiatowych i kwiatów.

Nadmiar wody także ma negatywne skutki

Zbyt duża ilość wody w również niesie ze sobą nieprzyjemne konsekwencje. Jest ona przyczyną wydłużenia się okresu wegetacji roślin, a także zbyt późnego dojrzewania. Nadmierna wilgoć może doprowadzić także do zmniejszenia odporności rośliny na patogeny grzybowe, więc zwiększy szansę na porażenie nimi naszej plantacji.

Zadbaj o odpowiednie pH gleby!

Najlepszymi warunkami glebowymi dla bobiku jest zwięzła ziemia o odczynie obojętnym. Nie ma mowy o uzyskaniu dobrych plonów na glebach kwasowych. Jeżeli pH wynosi poniżej 5,5 – niezbędne jest wapnowanie. Uprawa bobiku najlepsze rezultaty osiągnie na glebach kompleksu pszennego bardzo dobrego i dobrego, a także żytniego bardzo dobrego.

Jak przygotować zboże do zimy?

Uprawa bobiku a składniki pokarmowe w glebie

Oprócz zadbania o odpowiednie pH gleby warto pamiętać, iż bobik ma duże wymagania pod względem zasobności gleby w składniki pokarmowe. 1 t nasion potrzebuje 17 kg fosforu (P2O5), po 40 kg potasu (K2O) i wapnia (CaO), a także po 8 kg magnezu i siarki. Dzięki symbiozie z bakteriami rodzaju Rhizobium bobik może pobierać azot z powietrza. Najintensywniej ten proces zachodzi na początku pąkowania.

Uprawa bobiku najlepsze rezultaty osiągnie na glebach kompleksu pszennego bardzo dobrego i dobrego, a także żytniego bardzo dobrego.

Termin siewu bobiku

Bardzo ważne jest, aby pamiętać o wysiewaniu tylko nasionych zaprawionych przeciwko zgorzeli siewek i zgniliźnie korzeni. Dobrze jest też, aby nasiona były zaszczepione Nitraginą lub inną szczepionką, która dostarczy nasionom bakterii z rodzaju Rhizobium. Sam siew powinien być głęboki oraz wczesny. Najlepiej, żeby termin siewu bobiku przypadał na II dekadę marca lub na kwiecień.

Które opryski bobiku są najważniejsze w uprawie bobiku?

Uprawa bobiku powinna być chroniona przeciwko chwastom zaraz po wsianiu nasion w glebę. Trzeba być bardzo czujnym i przyłożyć się do lustrowania pola. Takie chwasty jak komosa biała lub samosiewy rzepaku mogą bowiem znacznie zaszkodzić plantacji. Do ochrony herbicydowej najlepiej wykorzystać preparaty zawierające m.in. prosulfokarb lub metobromuron.

Sam siew powinien być głęboki oraz wczesny. Najlepiej, żeby termin siewu bobiku przypadał na II dekadę marca lub na kwiecień.

Ochrona uprawy bobiku przed chorobami

W przypadku chorób grzybowych, do najniebezpieczniejszych należą rdza bobu, plamistość czekoladowa bobu oraz askochytoza bobiku. Do ochrony przeciwko nimi należy przeprowadzić opryski bobiku preparatami zawierającymi np. chlorotalonil, iprodion bądź tiofanat metylowy.

Najgroźniejsze choroby bobiku – objawy i ochrona

Bibliografia

  1. Górecki R.J., Topofizyczna i ekologiczna zmienność nasion bobiku oraz opracowanie sposobów wyodrębniania najcenniejszych nasion siewnych. Biuletyn Naukowy. Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie. 1993, 12 (1), s. 15-19. [Google Scholar]
  2. Kuraczyk A., Praktyczne aspekty frakcjonowania materiału siewnego bobiku pod względem gęstości nasion. Fragmenta Agronomica. 1999, 16 (2), s. 83-92. [Google Scholar]
  3. Olszewski J., Fordoński G., Zuk-Gołaszewska K., Plonowanie samokończących form wyki siewnej i bobiku w zależności od sposobu siewu. Biuletyn Naukowy. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. 2001, 11, s. 95-104. [Google Scholar]
  4. Podleśny J., Wpływ przedsiewnego traktowania nasion światłem laserowym na kształtowanie cech morfologicznych i plonowanie bobiku. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. 1997, 446, s. 435-439. [Google Scholar]
  5. Prusiński J., Odmiany roślin strączkowych w katalogu wspólnotowym Unii Europejskiej. Fragmenta Agronomica. 2018, 35 (4), s. 80-92. [Google Scholar]
  6. Prusiński J., Postęp biologiczny w hodowli i uprawie grochu siewnego i bobiku. Fragmenta Agronomica. 2007, 24 (4), s. 113-119. [Google Scholar]
  7. Tworkowski J., Szczukowski S., Wartość siewna suszonych nasion bobiku oznaczona kilkoma metodami. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin. 1993, 188, s. 229-235. [Google Scholar]
  8. Tworkowski J., Szczukowski S., Ocena wartości siewnej nasion roślin strączkowych i ich wschodów w polu. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. 1997, 446, s. 441-446. [Google Scholar]
  9. Zuk-Gołaszewska K., Fordoński G., Produkcyjność i zdrowotność bobiku w zależności od jakości materiału siewnego oraz sposobu i terminu stosowania fungicydów. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. 1997, 439. [Google Scholar]

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować!

Ocena 4 / 5. Liczba głosów: 5

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy(-a)!