Uprawa łubinu

Łubin jest rośliną o rosnącym znaczeniu gospodarczym. Wyróżnia go krótki okres wegetacji, a także niewielkie wymagania glebowe. Uprawa łubinu możliwa jest na terenie całego kraju. W Polsce popularnością cieszy się uprawa łubinu wąskolistnego, jednak coraz częściej spotykana jest również uprawa łubinu żółtego, a także łubinu białego. Na rynku znajdują się odmiany łubinu potocznie nazywane jako „łubin gorzki” i „łubin słodki”, które różnią się zawartością substancji antyżywieniowych (alkaloidów) w nasionach.  Jak powinna wyglądać kompleksowa uprawa łubinu w naszych warunkach klimatycznych? Kiedy siać łubin i w jakich dawkach oraz jak wygląda nawożenie łubinu

Łubin – wymagania i termin siewu 

Jeśli chodzi o łubin, wymagania glebowe są niskie. Dobrze plonuje na słabych glebach, których odczyn mieści się w przedziale od 5 do 7 pH. Jednakże łubiny również dość dobrze znoszą zakwaszenie gleby. Nie zaleca się jednak uprawy łubinu na glebach podmokłych, a także na zlewnych gliniastych. Wysiew łubinu na dobrych stanowiskach nie wpływa przy tym na wzrost plonu, dlatego lepiej przeznaczać je pod uprawę gatunków o większych wymaganiach glebowych. 

Termin siewu łubinu na ziarno powinien być możliwie wczesny, choć uzależniony od regionu. Optymalnym momentem jest koniec marca oraz początek kwietnia, tuż po lekkim obeschnięciu podłoża po zimie. Niskie temperatury na początku wegetacji mają bowiem korzystny wpływ na system korzeniowy łubinu.

W Polsce popularny jest siew łubinu na ziarno (sprawdź: łubin materiał siewny), jednak często uprawia się go na nawóz zielony czyli tzw. zieloną masę, a to nic innego jak uprawa łubinu na przyoranie czy na poplon. Jednak zbyt mała masa nadziemna roślin łubinu i powolny początkowy wzrost wymaga stosowania w mieszance poplonowej dodatkowych roślin o większym i szybszym potencjale produkcji masy nadziemnej.

Duże znaczenie dla powodzenia uprawy ma zachowanie odpowiedniej obsady łubinu na m2. Zalecana ilość to około 90–100 szt/m2, w zależności od MTN oraz odmiany, można przyjąć, że jest to 150–200 kg nasion/ha. W przypadku uprawy na zieloną masę lub poplon obsadę należy zwiększyć o 15–20%. Optymalna głębokość siewu wynosi natomiast 3–4 cm, a rozstaw rzędów to 12–20 cm.

Uprawa łubinu krok po kroku – jaki nawóz pod łubin stosować? 

Prawidłowe nawożenie łubinu żółtego, podobnie jak innych łubinów, polega na stosowaniu nawozów fosforowych i potasowych w dawkach zależnych od zasobności gleby. Jeśli chodzi o łubin, nawożenie azotem nie jest wymagane, ponieważ roślina ta ma zdolność do wiązania azotu atmosferycznego przy symbiozie z bakteriami brodawkowymi. Jednakże na glebach ubogich w azot, zanim symbioza zacznie prawidłowo funkcjonować, konieczne może być azotowe nawożenie startowe. Przy większości roślin strączkowych czy motylkowych zaleca się dawkę startową 20–30 kg N/ha. Jeśli uprawiamy łubin, można również stosować nawożenie dolistne. Rośliny bobowate, do których należy łubin, reagują korzystnie zwłaszcza na mikroelementy, do których zalicza się bor, miedź, mangan oraz molibden. Odpowiadają one między innymi za proces wiązania azotu, a także za intensywność fotosyntezy oraz powstawanie chlorofilu.

, , , , , , 21.02.2022 8:33:32, aktualizacja: 29.03.2022 11:18:12