Zalety i optymalne parametry siewu łubinu

Większość gospodarstw prowadzi intensywną produkcję roślinną. Jest ona zdominowana przez rośliny zbożowe. Koszty związane z ochroną i nawożeniem stale rosną. Choć pozornie nie ma na to czasu, warto pomyśleć o ratunku dla zmęczonej gleby. Siew łubinu wąskolistnego zaczyna odgrywać coraz większą gospodarczo rolę. Dlatego w tym tekście, przyjrzymy się najważniejszym aspektom jego uprawy.

Siew łubinu sposobem na poprawę struktury gleby

Do wysiewu łubinu najlepiej nadają się zdrowe i nieuszkodzone nasiona o dużej zdolności kiełkowania. Najlepiej do tego celu przeznaczyć kwalifikowany materiał siewny. Łubin wąskolistny może być uprawiany na glebach kompleksu żytniego bardzo dobrego i żytniego dobrego. Ich odczyn powinien być zbliżony do obojętnego. Gleby powinny być także zasobne w magnez.

Uprawa łubinu jest korzystna z wielu powodów. Poniżej wymieniamy najważniejsze z nich.

 1. Poprawia strukturę gleby zniszczonej przez monokulturę zbożową.
 2. Zmniejsza podatność gleby na zagęszczenie dzięki poprawie struktury gleby na gruzełkowatą.
 3. Poprawia stosunki powietrzno-wodne gleby dzięki palowemu systemowi korzeniowemu.
 4. Zapewnia znacznie lepszy rozwój systemu korzeniowego roślin następczych.
 5. Podnosi zawartość materii organicznej w glebie.
 6. Wnosi azot w wyniku symbiozy z bakteriami brodawkowymi.
 7. Jest dobrym przerywnikiem dla rozwoju nicieni i patogenów grzybowych.

Termin siewu łubinu

Łubin należy do roślin wysiewanych wcześnie. Kiełkuje już w temperaturze 3–4°C. Znosi krótkotrwałe przymrozki do -6°C. Termin siewu jest zależny od rejonu kraju i — coraz częściej — od przebiegu pogody.

Jeśli pogoda jest sprzyjająca, optymalny termin siewu łubinu na nasiona w Polsce przypada na okres wczesnej wiosny. Jest to przedział od 20 marca do 10 kwietnia:

 • w południowo-zachodniej części kraju przypada na okres od II dekady marca do I dekady kwietnia,
 • w północnej części kraju przypada na I dekadę kwietnia.

Wysiew łubinu na zielonkę należy przeprowadzić po 15 kwietnia.

Łubin wysiany wcześniej znacznie lepiej wykorzystuje wodę z podłoża i bardzo dobrze się ukorzenia. Zwiększa się również jego odporność na porażenie chorobami wirusowymi. Jednak zbyt wczesny siew łubinu może powodować wymarzanie roślin. Późniejszy termin siewu nasion łubinu może z kolei doprowadzić do ograniczonego kiełkowania roślin. Przyczyną tego stanu jest znacznie mniejsza wilgotność gleby. Opóźnienie siewu sprawi, że roślin będą znacznie wyższe. Wytworzą wtedy dużo masy zielonej, lecz zawiążą mniej strąków.

Chcesz poprawić stan gleby? Przejrzyj nasze odmiany: łubin nasiona!

Siew łubinu wąskolistnego – ile na hektar?

Zagęszczenie roślin w łanie wpływa na ich wzrost, rozwój i na plonowanie. Z tego względu warto przestrzegać optymalnych parametrów siewu. Ile na hektar nasion łubinu należy wysiać, aby obsada zapewniała wysoki plon dobrej jakości?

Typ odmiany / cel Norma wysiewu łubinu
odmiany tradycyjne od 90 do 100 nasion/m2
odmiany samokończące od 100 do 120 nasion/m2
siew w plonie głównym od 150 do 160 kg/ha
siew na poplon w lipcu od 160 do 180 kg/ha

Przy gorszych warunkach klimatycznych lub siedliskowych należy zwiększyć normę wysiewu o 15%. Zwiększenie normy wysiewu łubinu odmian samokończących wynika z faktu, że nie wytwarzają one pędów bocznych. Z kolei zbyt mała obsada roślin prowadzi najczęściej do silnego rozgałęziania się roślin. Sprzyja też zachwaszczeniu plantacji. Zbyt duża obsada łubinu powoduje natomiast wyleganie roślin.

Siew łubinu na poplon

Do siewu na poplon nadają się głównie szybkorosnące odmiany. Mogą one w krótkim czasie wytworzyć znaczne ilości zielonej masy. Siew łubinu na poplon powinien przypadać na lipiec lub sierpień, zaraz po zbiorze ozimin. Norma wysiewu w lipcu wynosi od 160 do 180 kg/ha. Sukces zależy w dużej mierze od wilgotności gleby. Jeśli będzie odpowiednia, rośliny szybko wzejdą. Jeśli w sierpniu będzie sucho, wschody roślin zostaną wydłużone. To spowoduje wytworzenie mniejszej ilości zielonej masy. Łubin wąskolistny może zostać wykorzystany na glebach średnich. Wytworzona przez rośliny zielona masa może zostać przyorana przed zimą. Pozostawienie jej do wiosny zapewni dodatkowo ochronę gleby przed erozją.

Choroby łubinu

Obliczenie normy wysiewu i głębokość siewu łubinu

Podczas wysiewu należy brać pod uwagę wielkość nasion (MTZ). Wpływa ona na ilość wysiewu i na zdolność kiełkowania nasion. Normę wysiewu nasion można wyliczyć , korzystając ze wzoru:

norma wysiewu [kg/ha] = obsada roślin po wschodach [szt./m2] x masa 1000 nasion [g] / zdolność kiełkowania [%]

Głębokość siewu łubinu i rozstawa rzędów zależą od gatunku. Głębokość siewu łubinu wąskolistnego powinna wynosić od 3 do 5 cm. Im wilgotniejsza jest gleba, tym nasiona mogą zostać wysiane płycej. Na stanowiskach słabszych głębokość siewu łubinu można zwiększyć. Rozstawa rzędów łubinu powinna mieścić się w przedziale od 15 do 20 cm. Mniejsza rozstawa ogranicza nieco zachwaszczenie.

wykrzyknikSiew łubinu wykonuje się najczęściej za pomocą punktowego siewnika. Do siewu wykorzystać można także siewniki zbożowe, które posiadają zespół wysiewający do grubych nasion. Istotny wpływ na wielkość plonów łubinu odgrywa również sposób siewu. Siew punktowy daje możliwość uzyskania znacznie wyższych plonów w porównaniu do siewu rzędowego.

 

Bibliografia

 1. Faligowska A., Panasiewicz K., Szymańska G., Szukała J., Koziara W., Wpływ sposobu i gęstości siewu na produktywność i jakość nasion łubinu białego. Część II. Wartość siewna i wigor nasion. Fragmenta Agronomica. 2018, 35 (3), s. 47-54. [Google Scholar]
 2. Faligowska A., Panasiewicz K., Szymańska G., Szukała J., Koziara W., Wpływ sposobu i gęstości siewu na produktywność i jakość nasion łubinu białego. Część I. Komponenty plonowania i plon nasion. Fragmenta Agronomica. 2018, 35 (2), s. 15-22. [Google Scholar]
 3. Jarecki W., Bobrecka-Jamro D., Reakcja łubinu wąskolistnego (Lupinus angustifolius L.) na zróżnicowaną ilość wysiewu nasion. Fragmenta Agronomica. 2012, 29 (4), s. 56-62. [Google Scholar]
 4. Panasiewicz K., Koziara W., Sulewska H., Faligowska A., Krawczyk R., Wartość siewna i wigor nasion łubinu wąskolistnego (Lupinus angustifolius L.) uprawianego w systemie konwencjonalnym i w okresie przestawiania na system ekologiczny. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering. 2013, 58 (4), s. 91-94. [Google Scholar]
 5. Panasiewicz K., Koziara W., Szukała J., Wartość siewna i wigor nasion łubinu wąskolistnego w zależności od odmiany i sposobu uprawy roli. Fragmenta Agronomica. 2016, 33 (2), s. 55-62. [Google Scholar]
 6. Panasiewicz K., Wpływ sposobu uprawy roli na wartość siewną i wigor nasion łubinu białego. Fragmenta Agronomica. 2020, 37 (1), s. 26-31. [Google Scholar]

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować!

Ocena 4.3 / 5. Liczba głosów: 9

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy(-a)!