Co musisz wiedzieć o pszenicy przewódkowej?

Warunki atmosferyczne panujące w naszym kraju nie zawsze sprzyjają prawidłowemu rozwojowi wielu gatunków roślin uprawnych. Przewódki to odmiany pszenicy i pozostałych gatunków zbóż, które można wysiewać zarówno w okresie jesiennym, jak również zimą i wiosną. Czy pszenica przewódkowa to odmiana, którą warto obecnie wysiewać?

Pszenica przewódkowa – charakterystyka

Odmiany przewódkowe to odmiany zbóż, które można wysiewać jesienią, a nawet zimą oraz wiosną. Przewódki to rośliny z genem zimotrwałości. Pszenice przewódkowe cechuje więc dobra zimotrwałość, dzięki której są w stanie przetrwać niekorzystne warunki panujące w trakcie zimy. Pszenica jara przewódkowa nie wymaga okresu jarowizacji, dlatego m.in. można ją wysiewać jesienią, zimą lub wiosną. Bardzo często w okresie jesiennym warunki atmosferyczne nie pozwalają na wykonanie orki przedsiewnej. Również w przypadku przedplonów, które późno schodzą z pola (ziemniaki, buraki, kukurydza) nie jest możliwe przeprowadzenie siewu zbóż. Wówczas najlepiej zdecydować się na uprawę pszenicy przewódkowej. Opóźnianie terminu siewu zbóż ozimych może bowiem doprowadzić do spadku plonu.

pszenica przewódkowa

Korzyści związane z uprawą pszenicy jarej przewódki

Zboża, które wysiewane są w okresie późnojesiennym dzięki dobrej zimotrwałości mogą uzyskać plony nawet o 30% wyższe w porównaniu do zbóż jarych, które zostały wysiane w zalecanym terminie. W związku z ocieplaniem się naszego klimatu i związanymi z tym wiosennymi suszami odmiany przewódkowe stają się coraz bardziej popularne. Pszenica jara przewódka jest w znacznie mniejszym stopniu podatna na coraz częściej pojawiające się niedobory wody, gdyż jest w stanie wykorzystać dostępne zapasy wody pozimowej. Dzięki temu odmiany pszenicy przewódkowej mają zdolność do szybkiego rozkrzewiania się i tworzenia wyrównanych łanów. Dojrzewanie odmian przewódkowych odbywa się w tym samym czasie, co odmian ozimych.

Przygotowanie stanowiska pod pszenicę jarą przewódkową

Przed przystąpieniem do siewu odmian pszenicy przewódki należy odpowiednio przygotować podłoże. Przed siewem zaleca się dokładne rozdrobnienie i wymieszanie resztek pożniwnych zwłaszcza, kiedy przedplon stanowiła kukurydza przeznaczona na ziarno. Zabiegi przygotowujące glebę pod siew należy przeprowadzać w odpowiednich warunkach.

Nie zaleca się uprawy podłoża przy zbyt dużej wilgotności, gdyż może to doprowadzić do powstania zastoisk wodnych, które hamują wschody. Pszenica jara przewódkowa powinna być wysiewana w momencie, kiedy gleba została dobrze doprawiona, a ponadto podłoże jest odpowiednio ogrzane i niezbyt wilgotne.

Nawożenie odmian przewódkowych pszenicy tak, jak w przypadku wszystkich odmian wykonuje się w oparciu o przeprowadzoną analizę gleby związaną z zasobnością podłoża w składniki odżywcze.

Nawożenie pszenicy ozimej azotem

Kiedy zdecydować się na siew odmian przewódkowych pszenicy?

pszenica przewódkowa
Pszenica przewódkowa nie powinna być wysiewana zbyt wcześnie, ponieważ może to doprowadzić do jej nadmiernego rozwoju jeszcze przed okresem zimy.

W warunkach klimatu Polski pszenice przewódkowe to najczęściej odmiany jare, które wyróżnia dobra zimotrwałość. Uprawa odmian pszenic przewódkowych zalecana jest w momencie, kiedy siew pszenic ozimych nie jest możliwy w zalecanym terminie. Termin siewu pszenicy przewódkowej ma ogromne znaczenie dla powodzenia całej uprawy. Pszenica przewódkowa nie powinna być wysiewana zbyt wcześnie, ponieważ może to doprowadzić do jej nadmiernego rozwoju jeszcze przed okresem zimy. To z kolei może spowodować zwiększenie jej podatności na wymarzanie, zwłaszcza przy silnych mrozach oraz przy braku okrywy śnieżnej. Odmiany przewódkowe pszenicy wykazują znacznie większą tolerancję na długość dnia. Pszenicę jarą przewódkową najlepiej wysiewać w listopadzie lub w pierwszej dekadzie grudnia, gdyż właśnie w tym okresie rośliny w największym stopniu są w stanie przezimować w fazie szpilkowania (BBCH 10).

Norma wysiewu pszenicy ozimej

Odmiana Lennox najlepszą pszenicą przewódkową

Oferowana przed firmę Golden Seeds pszenica Lennox jest doskonałym przykładem pszenicy jarej przewódkowej polecanej na każdy rodzaj gleby. Pszenica jara przewódka Lennox może być wysiewana zarówno późną jesienią, jak również w okresie zimowym oraz na wiosnę. Termin siewu pszenicy przewódkowej Lennox jest niezwykle szeroki i przypada na okres od 15.X do 15.IV. Dzięki temu odmiana ta nadaje się do produkcji elitarnej ziarna nawet po późno wysianych przedplonach. Pszenicę Lennox wyróżnia wysoki plon oraz duża zdrowotność. Jest odporna na rdzę żółtą i brunatną oraz na brunatną plamistość liści (DTR). Cechuje ją również wysoka tolerancja na zakwaszenie i okresowe susze oraz wysoka odporność na porastanie i wyleganie.

Bibliografia

  1. Grocholski J., Sowiński J., Kulczycki G., Wardęga S., Wpływ terminu siewu przewódkowych odmian pszenicy uprawianych na glebie pyłowo-ilastej na plon i parametry morfologiczne roślin. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Rolnictwo. 2007, 91, s. 7-12. [Google Scholar]
  2. Kardasz P., Bubniewicz P., Baczkowska, E., Ocena stanu zachwaszczenia i plonowanie czterech odmian pszenicy jarej przewódkowej wysianych w różnych terminach. Progress in Plant Protection. 2010, 50 (3). [Google Scholar]
  3. Sułek A., Nieróbca A., Cacak-Pietrzak G., Wpływ jesiennego terminu siewu na plon i jakość ziarna pszenicy jarej. Polish Journal of Agronomy. 2022, 29, s. 43-50. [Google Scholar]
  4. Wenda-Piesik A., Przewódkowa pszenica. Farmer. 2015, 02, s. 124-126. [Google Scholar]
  5. Wyzińska M., Jesienne siewy pszenicy jarej – odmiany przewódkowe. Wieś Jutra. 2013, 2, s. 12-13. [Google Scholar]

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować!

Ocena 4.8 / 5. Liczba głosów: 6

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy(-a)!