Ochrona łanu przed chorobami i szkodnikami jesienią

Choroby i szkodniki roślin zbożowych pojawiają się w większości pól uprawnych. Z roku na rok wzrasta presja związana z chorobami grzybowymi oraz szkodnikami atakującymi plantacje. Ochrona zbóż stanowi ważny element decydujący o wielkości i jakości uzyskiwanych przez rolnika plonów.

Ochrona zbóż przed chorobami grzybowymi

ochrona zbóżZboża ozime narażone są na infekcje już na etapie siewu. W czasie, kiedy nasiona trafiają do gleby, narażone są na presję grzybów z rodzaju Fusarium. Dlatego też ważne jest zaprawianie nasion, będące ważnym elementem ochrony zbóż przed chorobami – na początku przed zgorzelą siewek. W dalszej kolejności największe znaczenie ma ochrona zbóż przed chorobami grzybowymi, do których zaliczyć można mączniaka prawdziwego zbóż i traw, septoriozę paskowaną liści oraz rdzę brunatną. Ochrona fungicydowa zbóż konieczna jest zwłaszcza w przypadku przedłużającej się i ciepłej jesieni. Patogenom będącym sprawcami chorób zbóż ozimych sprzyja przede wszystkim wysoka wilgotność powietrza oraz odpowiednia temperatura powietrza. Ochrona zbóż przed grzybami w momencie przekroczenia progu szkodliwości zapewnia m.in. lepsze przezimowanie zbóż ozimych. Ponadto kompleksowa ochrona zbóż zapewnia roślinom zbożowym znacznie lepsze warunki do wzrostu w okresie wiosennym.

Znaczenie zaprawiania nasion

zaprawione ziarnoMateriał siewny dobrej jakości stanowi podstawowy czynnik plonotwórczy, a zaprawianie nasion jest bardzo ważnym elementem agrotechniki. Ochrona zbóż ozimych jesienią to przede wszystkim zaprawianie nasion przed siewem, co stanowi pierwszy etap profilaktycznej ochrony zbóż przez chorobami grzybowymi. Młode rośliny już w początkowym etapie wzrostu narażone są na działanie patogenów, które występują w podłożu. Dobry i odpowiednio zaprawiony kwalifikowany materiał siewny to niezawodna ochrona zbóż przed chorobami. Profesjonalne zaprawianie nasion stanowi ważną ochronę zbóż przez grzybami, które w kolejnych fazach rozwojowych mogą być trudne lub niemożliwe do zwalczenia.

Nasiona kwalifikowane firmy Golden Seeds to czysty materiał siewny zapewniający wczesne i równomierne wschody, który dzięki zastosowaniu odpowiedniej zaprawy nasiennej zapewnia kompleksową ochronę zbóż przed chorobami mogącymi prowadzić do znacznych spadków plonu.

Ochrona fungicydowa roślin zbożowych

O konieczności stosowania ochrony fungicydowej zbóż nie trzeba nikogo przekonywać. Ochrona zbóż ozimych jesienią również w kolejnych fazach rozwojowych ma ogromne znaczenie. Już w fazie krzewienia pojawiają się warunki sprzyjające infekcjom nadziemnych części roślin. Ochrona zbóż przed chorobami grzybowymi jesienią polega na stosowaniu zabiegów środkami grzybobójczymi, które działają skutecznie w temperaturze poniżej 12 °C. Ochrona fungicydowa zbóż polega na stosowaniu morfolin, pochodnych ketonu difenylowego oraz ketoamin. Stosowanie tych substancji czynnych zapewni skuteczną ochronę zbóż ozimych jesienią.

Jak chronić zboża ozime przed mszycami?

mszycaW przypadku zbóż ozimych ważna jest nie tylko ich ochrona przed chorobami, lecz również przed szkodnikami. Jesienna ochrona zbóż wiąże się także ze zwalczaniem szkodników. Zboża ozime już w okresie jesiennym narażone są na ataki mszyc.

W uprawie zbóż najczęściej spotkać można:

  • mszycę czeremchowo-zbożową,
  • mszycę zbożową,
  • w mniejszym stopniu mszycę różano-trawową.

Zwalczanie mszyc w zbożu należy rozpocząć od lustracji upraw już jesienią. Przeprowadzając monitoring należy przede wszystkim zwracać uwagę na dolne partie roślin (przy podłożu). Zwalczanie mszyc w zbożach należy rozpocząć w momencie, kiedy przekroczony zostanie prób ekonomicznej szkodliwości na 100 losowo wybranych roślinach. W przypadku mszycy czeremchowej stanowi go 5 sztuk na 1 źdźble, a dla mszycy zbożowej – 5 sztuk na kłosie.

ochrona zbóż
Kliknij, aby powiększyć.

Zwalczanie mszyc w zbożu przeprowadza się, wykorzystując preparaty fosforoorganiczne o następujących substancjach aktywnych:

  • chloropiryfos
  • lub dimetoat (temperatura powyżej 15 °C).

W niższych temperaturach stosuje się substancje z grupy pyretroidów – np. lambda-cyhalotrynę. Niezależnie od temperatury zastosować można środki, których substancję czynną stanowi flonikamid z grupy karboksamidów.

Zwalczanie ploniarek w zbożach

Przedłużająca się i ciepła jesień sprzyja rozwojowi ploniarek. Ich szkodliwość polega na żerowaniu na liściach sercowych zbóż ozimych. Próg szkodliwości larw ploniarki to 1 larwa na 1 roślinie. W przypadku porażenia źdźbeł 15% porażonych roślin stanowi sygnał do rozpoczęcia ochrony. Ochronę zbóż przed ploniarką wykonuje się w fazach BBCH 11-23 (od pierwszego liścia do trzeciego rozgałęzienia). Stosuje się insektycydy, których substancję aktywną stanowi alfa-cypermetryna, deltametryna lub tiachlopryd. Ważne jest również zaprawianie materiału siewnego insektycydami na bazie metiokarbu. Kompleksowa ochrona zbóż to nie tylko zapobieganie chorobom grzybowym roślin, lecz także ograniczenie do minimum populacji szkodników powodujących straty w plonach.

OBSERWUJ NAS I DZIEL SIĘ WIEDZĄ
31 października 2018

Zostaw komentarz