Jakie mikroelementy warto dostarczyć zbożom ozimym po wschodach?

Choć zapotrzebowanie zbóż ozimych na mikroskładniki przed okresem zimowego spoczynku jest relatywnie niewielkie, to całkowita rezygnacja z ich aplikacji byłaby błędem. Jesienne nawożenie zbóż mikroelementami jest niezwykle istotne z wielu względów. Przyjrzyjmy się więc ich znaczeniu.

Zalety dokarmiania dolistnego zbóż jesienią

nawożenie zbóż ozimych
Nawożenie dolistne zbóż ozimych wykonujemy najpóźniej na 2–3 tygodnie przed końcem jesiennej wegetacji.

Mikroelementy, jakie podajemy dolistnie, odpowiadają za ogólną kondycję roślin, zdolność do przezimowania, odporność na stresy biotyczne i abiotyczne czy podatność na ataki patogenów. Wynika to z wpływu mikroskładników na procesy biochemiczne zachodzące w roślinach jak choćby przemiany azotowe, czy pobieranie niezwykle ważnego jesienią potasu.

Nieco uogólniając, możemy przyjąć, że są one niezbędne do prawidłowego przebiegu kluczowych jesienią etapów rozwoju roślin takich jak budowa systemu korzeniowego i przygotowanie do przezimowania. Niebagatelne znaczenie ma też ich wpływ na zdrowotność roślin. Wynika ona między innymi z fungistatycznego działania miedzi i manganu.

Jesienna ochrona pszenżyta ozimego

Najważniejsze mikroelementy w zbożach

Poza wspomnianym już manganem i miedzią, w okresie jesiennym niezwykle istotne jest zaopatrzenie roślin w cynk i molibden. Warto pamiętać, że niedobory mikroelementów na tym etapie rozwoju prowadzą do obniżenia zimotrwałości i pogorszenia gospodarki wodnej, ale często długo nie dają wizualnych objawów. Dlatego aplikację nawozów dolistnych należy zaplanować, nie czekając na wystąpienie symptomów.

Cynk w zbożach – po co go dostarczać?

Rola poszczególnych mikroelementów jest złożona, na ogół funkcjonują one wspólnie, a ich synergistyczne działanie przekłada się na konkretne rezultaty. Nawożenie cynkiem z manganem odpowiada za stymulację rozwoju systemu korzeniowego. Składniki te łagodzą też stres wywołany deficytem wody. Z kolei tandem złożony z cynku i miedzi wpływa na odporność na niskie temperatury.

Rola miedzi w zbożach

Miedź w zbożach ma wielorakie znaczenie. Potwierdzone jest jej działanie fungistatyczne, ale odpowiednie zaopatrzenie w ten składnik wpływa także na efektywność pobierania azotu i jest odpowiedzialne za stymulację krzewienia. Dolistne nawożenie zbóż ozimych miedzią wraz z manganem i cynkiem wpływa korzystnie na odporność na choroby grzybowe.

Mangan w zbożach

Poza wspomnianymi już funkcjami manganu warto pamiętać, że składnik ten bierze udział w tworzeniu chlorofilu i odpowiada za efektywność fotosyntezy. Rośliny odpowiednio zaopatrzone w mangan wykazują też większą odporność na uszkodzenia mechaniczne. Lepiej więc znoszą ekstremalne warunki pogodowe.

Kiedy warto rozpocząć nawożenie zbóż?

Dokarmianie dolistne zbóż jesienią powinniśmy przeprowadzić gdy powierzchnia liści będzie na tyle duża by zabieg był efektywny. W praktyce za minimum przyjmujemy fazę trzeciego liścia (BBCH 13).

Nawożenie dolistne zbóż ozimych wykonujemy najpóźniej na 2–3 tygodnie przed końcem jesiennej wegetacji. Pamiętajmy też, by mikroelementy w zbożach aplikować przynajmniej dwa dni po przymrozkach. Oprysku nawozem dolistnym nie powinniśmy także wykonywać na 2–3 dni przed prognozowanymi przymrozkami.

Przeczytaj również: Nawożenie dolistne pszenicy ozimej – krok po kroku

Bibliografia

  1. Jarecki W., Reakcja pszenicy zwyczajnej ozimej na dolistne nawożenie. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin. 2021, 294, s. 73-81. [Google Scholar]
  2. Podleśna A., Kocon A., Nawożenie mineralne a stan zaopatrzenia zbóż ozimych w mangan i żelazo. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. 2000, 471 (1), s. 433-439. [Google Scholar]
  3. Sekutowski T., Ocena wybranych cech jakościowych ziarna pszenicy ozimej w zależności od terminu stosowania herbicydu i formy aplikacji azotu. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin. 2009, 253, s. 135-146. [Google Scholar]
  4. Szczepaniak W., Nawożenie podstawowe zbóż ozimych. Agrotechnika. Poradnik Rolnika. 2013, 08, s. 42-44. [Google Scholar]
  5. Szczepaniak W., Nawożenie zbóż ozimych. Wieś Kujawsko-Pomorska. Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. 2005, 51, s. 10. [Google Scholar]
  6. Walkowiak W., Krzyśko-Łupicka T., New solutions in grain protection against fusariosis. Progress in Plant Protection. 2014, 54 (2), pp. 127-134. [Google Scholar]

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować!

Ocena 0 / 5. Liczba głosów: 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy(-a)!