Co siać po kukurydzy?

Stanowisko po kukurydzy możemy wykorzystać na kilka sposobów. Jednak punktem wyjścia do odpowiedzi na pytanie co siać po kukurydzy, jest jej termin zbioru. Może być on bowiem diametralnie różny w zależności od kierunku użytkowania kukurydzy jak i klasy wczesności odmiany. Jakie zatem mamy możliwości?

Znaczenie kukurydzy w płodozmianie

Kukurydza w płodozmianie pełni istotną rolę. Wpływa na urozmaicenie roślin uprawnych oraz poprawę struktury gleby. Jej głębokie korzenie przyczyniają się do rozluźnienia gleby i zwiększania jej przepuszczalności. 

Ze względu na to, że kukurydza nie przenosi chorób podstawy źdźbła, jest dobrym przedplonem dla zbóż. Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku septorioz sytuacja nie jest już tak korzystna.

Przydatność stanowiska po kukurydzy

Oceniając przydatność stanowiska po kukurydzy, musimy wrócić do wspomnianego na wstępie terminu zbioru. Jest on bowiem kluczowy dla możliwości siewu ozimin. O ile po zbiorze kukurydzy kiszonkowej mamy realne szanse na siew pszenicy ozimej, o tyle w przypadku kukurydzy uprawianej na ziarno sytuacja znacznie się komplikuje.

Przy sprzyjającym przebiegu pogody i niskim FAO kukurydzy możemy pokusić się o opóźniony siew standardowych odmian pszenicy. Jest to tym bardziej prawdopodobne, że coraz częściej jesień jest relatywnie ciepła. W przypadku późnych zbiorów pozostają nam jeszcze przewódki.

W jakich uprawach warto wykorzystać kukurydzę jako przedplon?

co siać po kukurydzy?
Często kukurydza uprawiana jest w monokulturze.

Poza wspomnianą pszenica ozimą, do siewu po kukurydzy pozostaje nam bogaty katalog roślin jarych. Często kukurydza uprawiana jest w monokulturze. Pomimo pewnych minusów siewu kukurydzy po kukurydzy, rzeczywiście jest to roślina, która dobrze znosi taki typ uprawy. 

Ze względu na możliwość pozostałości herbicydów w glebie, po kukurydzy nie jest wskazana uprawa buraków cukrowych. Z kolei w przypadku ziemniaków pojawiają się problemy natury mechanicznej. Szczególnie w przypadku zbioru na ziarno, na polu po kukurydzy pozostaje sporo dużych i twardych części roślin. Przysparzają one problemów przy zbiorze ziemniaków.

Siew pszenicy po kukurydzy – korzyści

O ile możliwe będzie dotrzymanie rozsądnego terminu siewu, wybór pszenicy ozimej jako rośliny następczej po kukurydzy jest rozwiązaniem korzystnym. Daje bowiem możliwość maksymalnego wykorzystania stanowiska, co w połączeniu w wysoką rentownością uprawy pszenicy stanowi niewątpliwą zaletę. 

Jest to dobra pozycja w płodozmianie, szczególnie dla przełamania monokultury kukurydzianej. W przeciwieństwie do kukurydzy rosnącej w szerokim rozstawie rzędów pszenica pomaga ograniczyć erozję gleby.

Plonowanie pszenicy ozimej – od czego zależy?

Co siać po kukurydzy?

Ostatecznie, wybór rośliny do obsiewu po kukurydzy zależy od lokalnych warunków glebowych, klimatycznych oraz celów uprawy. Decyzję warto podejmować na podstawie analizy składu gleby, dostępnych zasobów i preferencji rolnika. Warto też pamiętać o zasadach płodozmianu i rotacji roślin, które pomagają w utrzymaniu zdrowej i produktywnej gleby przez wiele sezonów uprawnych.

Bibliografia

  1. Dubas A., Szulc P., Przyrodnicze efekty siewu bezpośredniego kukurydzy uprawianej w monokulturze, stosowanego przez kilka kolejnych lat. Bibliotheca Fragmenta Agronomica. 2005, 09, s. 53-54. [Google Scholar]
  2. Fatyga J., Wpływ zróżnicowanego nawożenia azotem na wysokość i jakość plonów żyta w poplonie ozimym oraz kukurydzy w plonie wtórnym. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. 1983, 238, s. 439-447. [Google Scholar]
  3. Rychlicki B., Tyburski J., Zawiślak K., Efektywność płodozmianu i herbicydów w ograniczaniu zachwaszczenia kukurydzy. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. 2003, 490, s. 203-209. [Google Scholar]
  4. Sęk T., Przybył J., Siew kukurydzy. Kukurydza. 1995, 1, s. 8-10. [Google Scholar]
  5. Szczepaniak W., Potrzeby kukurydzy w monokulturze. Agrotechnika. Poradnik Rolnika. 2017, 03, s. 65-68. [Google Scholar]

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować!

Ocena 4.7 / 5. Liczba głosów: 3

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy(-a)!