Zabieg T0 w zbożach – po co i kiedy się go wykonuje?

Ochrona fungicydowa zbóż to jeden z kluczowych elementów ochrony plonu. Jej skuteczność decyduje bowiem zarówno o jego wysokości, jak i jakości. Z uwagi na zmiany, jakim podlega klimat, konieczność wykonania oprysku fungicydowego coraz częściej zachodzi w okresie jesiennym, czyli jako zabieg T0.

Czym jest zabieg T0?

Jesienny zabieg fungicydowy w zbożach nadal nie jest postrzegany jako działanie standardowe. Warto jednak zwrócić uwagę, iż ciepła jesień stała się dla nas zjawiskiem typowym. Sprawia to, że zboża wysiewane we wczesnych czy optymalnych terminach potrzebują ochrony przed chorobami już na tym etapie.

Co ważne, nie chodzi jedynie o zabieg T0 w jęczmieniu ozimym. Naszej wzmożonej uwagi wymaga też fungicydowa ochrona pszenicy ozimej jesienią. Oczywiście czynnikiem warunkującym konieczność wykonania oprysku jest przebieg pogody i wynikające z niego występowanie chorób. Istotne jest więc prowadzenie rzetelnych lustracji polowych w tym okresie.

Zalety stosowania zabiegu T0 w zbożach ozimych

Korzyści z wykonania zabiegu T0 w zbożach nie odbiegają od tych płynących z pozostałych oprysków grzybobójczych. Pomimo długiego czasu, jaki dzieli nas od kolejnych żniw, już na tym etapie prowadzimy przecież starania o maksymalny plon.

Ochrona fungicydowa, dla osiągnięcia pożądanej efektywności, potrzebuje zachowania ciągłości zabezpieczenia roślin przed patogenami chorobotwórczymi. Jeżeli więc przebieg pogody pozwala na rozwój chorób, naszą reakcją powinno być wykonanie zabiegu. Zaniechanie działań w tym zakresie prowadzić będzie m.in. do osłabienia roślin i gorszej ich kondycji po zimie, ale także znacząco utrudni prowadzenie ochrony wiosną.

Zboża chorują już jesienią

Kiedy konieczne jest wykonanie zabiegu T0?

Jak już wspomnieliśmy, punktem wyjścia jest monitorowanie stanu fitosanitarnego zbóż ozimych. Jeżeli zaobserwujemy objawy chorób w skali przekraczającej progi szkodliwości ekonomicznej, nie powinniśmy się wahać.

Zwlekanie z wykonaniem zabiegu T0 w pszenicy czy innych zbożach może bowiem doprowadzić do wystąpienia masowych objawów porażenia, więc także do obniżenia efektywności działania fungicydów.

Ponadto musimy liczyć się ze spadkiem temperatur do poziomu ograniczającego działanie substancji czynnych, co w oczywisty sposób wpłynie na skuteczność na szych działań.

Przed jakimi chorobami chroni zabieg T0 w zbożach?

Do głównych jesiennych patogenów możemy zaliczyć mącznika prawdziwego zbóż i traw oraz rdze. Zasiewom pszenicy ozimej zagraża także septorioza paskowana liści czy rynchosporioza.

Zważywszy na dotychczasowy przebieg pogody, ale i na prognozy długoterminowe na jesień 2023, powinniśmy zachować czujność i dokładnie przyglądać się roślinom podczas lustracji polowych.

Optymalny termin zabiegu T0 w zbożach ozimych

Jesienna ochrona zbóż przed chorobami grzybowymi wymaga zwrócenia uwagi na temperatury. Warunkują one dobór fungicydów jak i racjonalność wykonania oprysku. Większość substancji, których możemy użyć do zwalczania wspomnianych wyżej chorób, potrzebuje temperatury na poziomie minimum 10°C. Dobrym rozwiązaniem w takich warunkach jest zastosowanie mieszaniny złożonej z triazoli i substancji z grupy fenyloacetamidów.

Przeczytaj również: Uprawa pszenicy ozimej krok po kroku – co warto wiedzieć?

Bibliografia

  1. Janisławski K., Ochrona fungicydowa dała zwyżkę plonów nawet podczas suszy. Tygodnik Poradnik Rolniczy. 2019, 14 (776), s. 26-27. [Google Scholar]
  2. Kalinowski M., Jeżeli T0, to celowany w mączniaka. Tygodnik Poradnik Rolniczy. 2019, 05 (767), s. 21. [Google Scholar]
  3. Kalinowski M., Niezbędny wczesny zabieg T1, a najlepiej T0. Tygodnik Poradnik Rolniczy. 2020, 10 (824), s. 30-31. [Google Scholar]
  4. Kalinowski M., Trudne wiosenne zabiegi w zbożach ozimych. Tygodnik Poradnik Rolniczy. 2019, 12 (774), s. 20-21. [Google Scholar]
  5. Kalinowski M., Zabieg fungicydowy T0 nabiera znaczenia. Tygodnik Poradnik Rolniczy. 2020, 05 (819), s. 22. [Google Scholar]
  6. Korbas M., Horoszkiewicz-Janka J., Zabieg T0 w zbożach ozimych. Agrotechnika. Poradnik Rolnika. 2016, 10, s. 25-27. [Google Scholar]
  7. Pokacka Z., Mechanizmy działania fungicydów stosowanych do ochrony zbóż przed chorobami. Prace Naukowe Instytutu Ochrony Roślin. 1983, 25 (2), s. 117-134. [Google Scholar]

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować!

Ocena 5 / 5. Liczba głosów: 1

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy(-a)!