Odmiany pszenżyta ozimego na słabe gleby

Jednym z kryteriów odpowiedniego doboru odmian zbóż do każdego rejonu kraju jest ich przydatność i dobra adaptacja – również do słabszych stanowisk. Sprawdźmy zatem, jakie odmiany pszenżyta ozimego na słabe gleby należy wybrać, aby uzyskać plony na wysokim poziomie?

Odmiany pszenżyta ozimego na słabe gleby

pszenżyto na słabe glebyKońcówka sierpnia i początek września to najlepszy czas na zaplanowanie siewu pszenżyta ozimego. Najważniejszym czynnikiem decydującym o powodzeniu uprawy jest wybór właściwej odmiany do siewu. W przypadku pszenżyta ozimego oprócz wysokiego potencjału plonowania, bardzo dobrej zimotrwałości oraz odporności na choroby i wyleganie, duże znaczenie odgrywają wymagania glebowe danej odmiany. To właśnie one warunkują jej przydatność do uprawy w konkretnym rejonie kraju. Odpowiednie pszenżyto ozime na słabe gleby najlepiej wybrać, korzystając z Listy Odmian Zalecanych (LOZ), w której zawarte są informacje dotyczące odmian zbóż polecanych do uprawy w danym rejonie Polska należy do światowych liderów pod względem produkcji pszenżyta. kraju.

LOZ powstają w oparciu o uzyskiwane wyniki badań Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO). Listy te tworzone są przez ekspertów, którzy znają specyfikę każdego rejonu Polski. Informacje zawarte w LOZ z pewnością pomogą w wyborze odmiany, która najlepiej przystosuje się do warunków klimatyczno glebowych, jakie panują na obszarze przeznaczonym pod siew.

Uprawa pszenżyta ozimego w Polsce

Polska należy do światowych liderów pod względem produkcji pszenżyta. Powierzchnia uprawy tego zboża w naszym kraju od wielu lat utrzymywana jest na wysokim, stabilnym poziomie. Niezwykła popularność pszenżyta ozimego wynika z faktu, że charakteryzują je nieco niższe wymagania glebowe w porównaniu do innych zbóż, m.in. pszenicy ozimej czy też jęczmienia ozimego. Odpowiednio dobrane odmiany pszenżyta ozimego na słabe gleby z pewnością przełożą się na korzystne wyniki finansowe każdego gospodarstwa rolnego nastawionego na zysk.

Uwarunkowania glebowe w Polsce a uprawa pszenżyta ozimego

pszenżyto na słabe ziemieW Polsce duży odsetek gruntów przeznaczonych pod uprawy stanowią właśnie gleby słabsze. Gleby lekkie i bardzo lekkie zajmują obszar ponad 1/3 powierzchni wszystkich gruntów ornych w naszym kraju. Gleby te cechuje niska żyzność oraz zasobność w składniki pokarmowe niezbędne do prawidłowego wzrostu i rozwoju zbóż. Są to najczęściej gleby zakwaszone. Takie warunki klimatyczno-glebowe zmuszają rolników do odpowiedniego doboru odmian pszenżyta ozimego na słabe gleby. Najlepiej bowiem rośnie ono na glebach kompleksu pszennego bardzo dobrego i dobrego, żytniego bardzo dobrego. Dobrze radzi sobie również na glebach kompleksu pszennego górskiego i zbożowego górskiego. Dlatego też ważne jest sprawdzenie, które pszenżyto ozime z zalecanych odmian jest najlepsze na słabe gleby. Zboża (źle dobrane odmiany) uprawiane na gorszych stanowiskach najczęściej wydają plony na dość niskim poziomie. To sprawia, że uprawa taka najczęściej staje się nierentowna.

Dobór odmian na słabe ziemie

Osiągnięcie zamierzonych celów w postaci dobrego plonu ziarna, które cechować będzie wysoka jakość uzależnione jest właśnie od odpowiedniego doboru odmian pszenżyta ozimego na słabe gleby. Wybór właściwej odmiany, która jest w wysokim stopniu przystosowana do lokalnych warunków glebowych (m.in. do uprawy na glebach słabych) jest jednym z najważniejszych elementów powodzenia uprawy. Na stanowiska słabsze wybiera się takie odmiany, które tolerują gorsze stanowiska oraz są tolerancyjne na zakwaszenie podłoża.

Charakterystyka odmian pszenżyta ozimego

Trapero – najlepsze pszenżyto ozime na słabe gleby

odmiany pszenżyta ozimego na słabe gleby

Odmianą pszenżyta ozimego szczególnie polecaną na słabsze i średnie gleby jest Trapero. To odmiana o średnio wczesnym terminie kłoszenia i dojrzałości pełnej, która ma niskie wymagania glebowe. Odmianę charakteryzuje średnia tolerancja na zakwaszenie gleby. Odmiana Trapero jest niezawodna w uprawie. Osiąga bardzo wysokie i stabilne plony ziarna na obszarze całego kraju. To pszenżyto ozime plonuje zdecydowanie powyżej wzorca. Oprócz tego wyróżnia ją bardzo dobra zdrowotność i wysoka odporność na większość chorób. Niemniej ważna jest też dobra zimotrwałość tej odmiany, co w połączeniu z możliwością uprawy na słabszych glebach stwarza możliwość wysiewu materiału siewnego na terenie całego kraju. Po kliknięciu w link, możesz dowiedzieć się więcej o pszenżycie Trapero.

Uprawa pszenżyta ozimego – krok po kroku

Bibliografia

  1. Jaśkiewicz B., Wpływ integrowanej i intensywnej technologii produkcji na plonowanie dwóch odmian pszenżyta ozimego w warunkach monokultury zbożowej. Fragmenta Agronomica. 2014, 31 (4), s. 28-36. [Google Scholar]
  2. Lisowski J., Borusiewicz A., Puczel J., Porównanie plonowania sześciu wybranych odmian pszenżyta ozimego w trzech kolejnych okresach wegetacyjnych w warunkach Podlasia. Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego. 2016, 30, s. 47-55. [Google Scholar]
  3. Noworolnik K., Wpływ wybranych cech jakości gleby na plonowanie pszenżyta ozimego i żyta ozimego. Acta Agrophysica. 2009, 14, 1 (170), s. 155-166. [Google Scholar]
  4. Wyszyński Z., Michalska-Klimczak B., Kamińska S., Leśniewska J., Ocena technologii produkcji pszenżyta ozimego na plantacjach produkcyjnych w województwie łódzkim. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio E. Agricultura. 2017, 72 (1), s. 113-123. [Google Scholar]
  5. Zarski J., Wpływ deszczowania i nawożenia azotowego na plonowanie pszenżyta ozimego na glebie bardzo lekkiej. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. 1996, 439, s. 377-382. [Google Scholar]

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować!

Ocena 3.8 / 5. Liczba głosów: 28

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy(-a)!