Jaką pszenicę ozimą wybrać na słabe gleby?

Pszenica ozima jest rośliną o najwyższych wymaganiach glebowych spośród wszystkich gatunków zbóż. W przypadku uprawy pszenicy na słabszych stanowiskach ogromne znaczenie oprócz odpowiednich zabiegów agrotechnicznych ma wybór odpowiedniej odmiany. Właściwie dobrana pszenica ozima na słabsze gleby ma kluczowe znaczenie dla wielkości i jakości plonów.

Pszenica ozima na słabsze gleby

pszenica ozima na słabsze glebyJaką odmianę pszenicy na słabsze stanowiska należy wybrać, aby uzyskać satysfakcjonujący plon? Zasadniczo pszenicę ozimą uprawia się na najlepszych glebach. Pszenica najlepiej rośnie na glebach kompleksu pszennego bardzo dobrego i dobrego oraz żytniego bardzo dobrego. Dobrze radzi sobie również na kompleksie pszennym górskim, zbożowym górskim oraz zbożowo-pastewnym mocnym. Czym powinna wyróżniać się pszenica ozima na słabsze gleby? Odpowiedni wybór odmiany pszenicy ozimej pod konkretne stanowisko stanowi podstawę do jej dalszej uprawy. Warto zwrócić uwagę nie tylko na jej przydatność do uprawy na słabszych stanowiskach, lecz również na wyniki plonowania odmiany w latach o niesprzyjających warunkach pogodowych.

Kryteria doboru odmian pszenicy ozimej

Niewiele jest odmian pszenicy ozimej o niewielkich wymaganiach glebowych, które nawet na gorszych stanowiskach mogą wydać wysokie plony dobrej jakości. Do podstawowych kryteriów doboru odmian pszenicy zaliczyć można wymagania glebowe oraz wielkość i wierność plonowania. Odmiana pszenicy na słabe gleby powinna być również tolerancyjna na pojawiające się coraz częściej okresowe niedobory wody oraz susze. Ważna jest także tolerancja odmiany na zakwaszenie gleby oraz jej zdrowotność i podatność na czynniki stresowe. Odmianę powinna cechować odporność na wyleganie i porastanie oraz wysoka mrozoodporność. Ważnym kryterium doboru właściwej odmiany jest również jej odporność na choroby.

jaką odmianę pszenicy wybraćPolecane odmiany pszenicy na słabe gleby

Wśród odmian pszenic ozimych polecanych na słabe gleby na szczególną uwagę zasługują odmiany Rotax, Kalman oraz Tobak. Są to odmiany, które uzyskują wysokie wyniki plonowania również na słabszych stanowiskach.

pszenica ozima na słabsze glebyPszenica Rotax to odmiana pszenicy na słabe gleby, która nadaje się do uprawy w monokulturze – po pszenicy oraz kukurydzy. Wyróżnia ją także wyjątkowa zdrowotność roślin oraz średnia tolerancja na zakwaszenie gleby. Cechuje ją również bardzo dobra zimotrwałość.

Odmiana Kalman to pszenica ozima na słabsze gleby, którą wyróżnia średnio wysoka tolerancja na zakwaszenie gleby. Jest ona polecana szczególnie na słabsze stanowiska, na których pojawiają się okresowe niedobory wody. Odmiana ta nadaje się do uproszczonej techniki uprawy, m.in. do siewu pasowego Strip Till.

Tobak to kolejna odmiana pszenicy ozimej na słabsze gleby, która idealnie nadaje się na każde warunki. Jest odporna na okresowe susze. Cechuje ją średnia tolerancja na zakwaszenie gleby oraz wysoki potencjał plonowania. To odmiana o wysokiej odporności na wyleganie.

Wybrałeś już odmianę? Przeczytaj także:

Bibliografia

  1. Frac M., Lipiec J., Rutkowska A., Oszust K., Półtorak M., Właściwości mikrobiologiczne gleby pod uprawą pszenicy ozimej w systemach ekologicznym i konwencjonalnym. Acta Agrophysica. 2011, 18, 2 (193). [Google Scholar]
  2. Kus J., Jonczyk K., Kawalec A., Czynniki ograniczające plonowanie pszenicy ozimej w różnych systemach gospodarowania. Acta Agrophysica. 2007, 10, 2 (152), s. 407-417. [Google Scholar]
  3. Lemańczyk G., Wpływ zróżnicowanych przedplonów na zdrowotność podstawy źdźbła pszenicy ozimej uprawianej na glebie dobrego kompleksu pszennego. Acta Scientiarum Polonorum. Agricultura. 2002, 1 (1). [Google Scholar]
  4. Martyniuk S., Księżniak A., Jończyk K., Kuś J., Charakterystyka mikrobiologiczna gleby pod pszenicą ozimą uprawianą w systemie ekologicznym i konwencjonalnym. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering. 2007, 52 (3), s. 113-116. [Google Scholar]
  5. Noworolnik K., Wpływ wybranych cech jakości gleby na plonowanie pszenicy ozimej i jęczmienia ozimego. Acta Agrophysica. 2008, 12, 2 (162), s. 477-485. [Google Scholar]
  6. Rolbiecki S., Zarski J., Zachwaszczenie pszenicy ozimej i pszenżyta ozimego uprawianych na glebie bardzo lekkiej w warunkach deszczowania i zróżnicowanego nawożenia azotowego. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. 1996, 438, s. 273-279. [Google Scholar]

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować!

Ocena 4.3 / 5. Liczba głosów: 8

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy(-a)!