Jak uprawiać ściernisko po kukurydzy?

Uprawa ścierniska po kukurydzy to zagadnienie niezwykle ważne, gdyż ma wpływ na wiele aspektów dotyczących uprawy następczej. Jak zatem zająć się kukurydzianymi resztkami pożniwnymi, by uzyskać najlepsze rezultaty?

Uprawa ścierniska po kukurydzy

Na początku warto odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego uprawa ścierniska po kukurydzy jest tak ważna. Otóż właściwe zagospodarowanie resztek pożniwnych ma znaczenie zarówno dla presji chorób i szkodników w kolejnym sezonie, jak i dla żyzności i pojemności wodnej gleby.

Zaniechanie lub niewłaściwe dobranie zabiegów pożniwnych może skutkować stworzeniem warunków dogodnych do przezimowania szkodników i patogenów chorobotwórczych. Co zrozumiałe, może to znacząco odbić się na uprawie następczej i finalnie na wyniku kolejnych zbiorów.

Ściernisko po kukurydzy – rozdrabniaj i mieszaj

Jak więc uprawiać ściernisko po kukurydzy, by uniknąć problemów i jednocześnie wykorzystać potencjał drzemiący w resztkach pożniwnych? Kluczowe są dwa aspekty. Po pierwsze rozdrobnienie słomy. Po drugie wymieszanie resztek pożniwnych z ziemią.
Spełnienie tych dwóch warunków zapewni szybki rozkład materii organicznej, co oprócz ograniczenia presji patogenów i szkodników, zwiększy żyzność gleby i poprawi jej strukturę. To z kolei poprawia zdolność gleby do magazynowania wody, co ma przecież kolosalne znaczenie.

Uprawa pola po kukurydzy – dobór sprzętu

Wybór metody czy narzędzi do uprawy ścierniska po kukurydzy zależy od kilku czynników. Należy do nich zaliczyć rodzaj gleby i ilość słomy. Nie ma bowiem rozwiązania uniwersalnego na wszystkie okazje. Bardzo dobre efekty daje przyoranie resztek pożniwnych uprzednio rozdrobnionych przy pomocy brony talerzowej lub mulczera. Jest to rozwiązanie szczególnie polecane po zbiorach kukurydzy na ziarno, gdy słomy jest bardzo dużo.

Jednak ze względów ekonomicznych często stosuje się w tej materii pewne uproszczenia. Także sama orka nie jest optymalnym rozwiązaniem na każde stanowisko i każdy sezon. Maszyny uprawowe umożliwiają przeprowadzenie tych ważnych prac agrotechnicznych we właściwy sposób. Zapewniają one jednak zróżnicowany stopień rozdrobnienia i wymieszania resztek pożniwnych z glebą. Dlatego wybierajmy metody i narzędzia adekwatne do stanowiska, warunków i ilości słomy. Należy więc ważyć wszystkie za i przeciw by ostateczny rezultat był jak najkorzystniejszy.

Bibliografia

  1. Kowalik I., Dobrze uprawiać ściernisko po zbiorze kukurydzy na ziarno. Wieś Jutra. 2009, 03, s. 6-7. [Google Scholar]
  2. Laskowski S., Dzienia S., Porównanie działania poplonów ścierniskowych i ozimych na kształtowanie gospodarki wodnej gleby lekkiej i plony w zmianowaniu. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. 1973, 140, s. 199-212. [Google Scholar]
  3. Laskowski S., Kurnatowska A., Zbiec I., Wstępne badania nad działaniem poplonów ścierniskowych w zmianowaniu na glebie lekkiej. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. 1963, 40 b, s. 373-388. [Google Scholar]
  4. Laskowski S., Porównanie działania nawozowego poplonu ścierniskowego ze śródplonem na glebie lekkiej w ogniwie zmianowania. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. 1968, 79, s. 169-176. [Google Scholar]
  5. Wasak M., Wydajna uprawa ścierniska. Farmer. 2019, 07, s. 134-137. [Google Scholar]

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować!

Ocena 5 / 5. Liczba głosów: 4

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy(-a)!