Uprawa ścierniska

Uprawa ścierniska jest zadaniem, które możemy uznać zarówno za ostatni, jak i za pierwszy zabieg sezonu. Łączy on bowiem funkcję zagospodarowania resztek pożniwnych po uprawie schodzącej z pola, z przygotowaniem stanowiska pod uprawy następcze.

Co daje uprawa ścierniska?

Właściwie wykonana uprawa ścierniska jest z wielu względów niesłychanie ważna dla wschodów i początkowego rozwoju roślin, które będziemy wysiewać. Uprawa pożniwna ma na celu ograniczenie parowania wody oraz redukcję zachwaszczenia. Niezaprzeczalnie jednym z priorytetów tego zabiegu jest również rozdrobnienie i wymieszanie słomy.

Jakie jest znaczenie mineralizacji resztek pożniwnych dla uprawy następczej i ogólnej kondycji stanowiska, pisaliśmy w jednym z lipcowych artykułów (Czy warto sprzedać słomę). Choć sezon żniwny jest zawsze okresem, w którym rolnicy mają niesłychanie napięte grafiki, to warto także zaplanować w nich jak najszybsze wykonanie uprawy ścierniska.

Czym wykonać uprawę ścierniska?

Popularna kiedyś podorywka, co prawda zapewnia dokładne przykrycie resztek pożniwnych, jednak w tym wariancie słoma nie jest wystarczająco przemieszana z glebą, a jedynie ułożona pod warstwą gleby, co niekorzystnie wpływa na jej rozkład. Ponadto jest to zabieg dość paliwożerny. Dlatego popularnym rozwiązaniem stało się wykorzystanie do tego celu bron talerzowych. Odpowiednio ciężka talerzówka dobrze wymiesza słomę z ziemią, a także dodatkowo ją rozdrobni. Na rynku dostępne są również talerzówki do ultrapłytkiej uprawy ścierniska (2-3 cm).  Znacznie obniża to koszty paliwa, a w dodatku powoduje szybsze wschody samosiewów i chwastów. Dwu-, trzykrotny przejazd w odstępach czasowych pozwala znacznie ograniczyć ilość samosiewów i chwastów w uprawie następczej, a co za tym idzie również zużycie herbicydów. Zaletą tego wariantu jest płytka ingerencja w glebę. Nie powoduje to niszczenia jej struktury, a jedynie przerwanie parowania i sprowokowanie samosiewów do wschodów.

Uprawa pożniwna jest ważna

Wybierając metodę uprawy pożniwnej, bierzemy pod uwagę nasze możliwości techniczne, ilość słomy oraz warunki glebowe i wodne na polu. W przypadku pozostawiania słomy na polu należy pamiętać o prawidłowym rozdrobnieniu przez sieczkarnię kombajnu oraz jej równomiernym rozłożeniu w trakcie zbiorów, kierując się zasadą: im drobniej i równomierniej, tym lepiej. W sytuacji nadmiernej ilości wody należy ograniczać ilości przejazdów, gdyż mokra gleba jest bardzo podatna na niszczenie jej struktury i pogorszenie jej napowietrzenia. Wybór rozwiązania właściwego dla występujących okoliczności ma kluczowe znaczenie dla uprawy następczej. Niewłaściwe przeprowadzone prace np. utworzenie słomianej „poduszki” pod warstwą gleby, skutkować będzie gorszym podsiąkaniem wody. A w konsekwencji przyczyni się to do utrudnionych i bardzo nierównomiernych wschodów, które finalnie odbiją się na wyniku kolejnych zbiorów.

Jak uprawiać ściernisko po kukurydzy?

Bibliografia

  1. Wasak M., Wydajna uprawa ścierniska. Farmer. 2019, 07, s. 134-137. [Google Scholar]
  2. Laskowski S., Dzienia S., Porównanie działania poplonów ścierniskowych i ozimych na kształtowanie gospodarki wodnej gleby lekkiej i plony w zmianowaniu. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. 1973, 140, s. 199-212. [Google Scholar]
  3. Laskowski S., Kurnatowska A., Zbiec I., Wstępne badania nad działaniem poplonów ścierniskowych w zmianowaniu na glebie lekkiej. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. 1963, 40 b, s. 373-388. [Google Scholar]
  4. Laskowski S., Porównanie działania nawozowego poplonu ścierniskowego ze śródplonem na glebie lekkiej w ogniwie zmianowania. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. 1968, 79, s. 169-176. [Google Scholar]

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować!

Ocena 5 / 5. Liczba głosów: 3

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy(-a)!